Ga naar de inhoud
196. Het kruis aan de ‘spoorwegbrug

Het kruis aan de ‘spoorwegbrug’ te Rommersom

Uit de geheime geschiedenis van Hoegaarden: het kruis aan de ‘spoorwegbrug’ te Rommersom
herinnert aan een gesneuvelde uit de tweede wereldoorlog ?

Het kruis te Rommersom, is het niet een herinnering aan deze gevallen soldaat?

Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1940, nr. 31 en rechtzetting 1941, nr. 8 Aangifte op 24.06.1940 om 11 uur voormiddag voor Jules Peeters, oudste raadslid in dienst, dienstdoende burgemeester, door Joseph Ausloos, schrijnwerker en Charles Ausloos, voerman. verklaren wat volgt:

‘Dat zij op 12 mei 1940 rond 3 uur namiddag op de plaats genaamd ‘Kleine Molen’ onder Hoegaarden, het levenloos lichaam gevonden hebben van een onbekende persoon, van het mannelijk geslacht, ongeveer dertig jaren oud, groot van gestalte, en sterke lichaamsbouw, schijnende ongeveer dertig jaren oud en dragende het uniform van Belgisch soldaat, met doorschoten helm op het hoofd. De volgende voorwerpen werden door ons op het lichaam gevonden: een agenda 1940 waarop de naam en voornaam staat van Montuir Roger, eonder meer, uitgegeven door Le Home de l’art Maison Ed. Patron Schoonheyt 43 Rue de Dampremy, Charleroi, tel. 13666. Een soldatenmuts met gel zijden kwispel, dragende het cijfer nr. 2 zonder stamnummer erin; een buikriem met twee patronentassen waarvan één gevuld met munitie en doorschoten, de andere ledig met opschrift 2ch ct 5 – A35; een buikriem zonder enig kenteken; kappen (been dekking) van stijf zwart leder; een bajonet met nummer 1012 ch.ch; een plat blikken doosje inhoudend een veiligheidsspeld waaraan enkele medailles gehecht, heiligen voorstellend, een klein vierkant leren zakje vaan een centimeter vierkant, waarschijnlijk een
relikwie inhoudende,; verder een paternoster met glazen roze bollen, niet geheel; twee zakdoeken waarvan een geruit met kleine vierkantjes, blauwe streepjes op witte grond, de andere groot met zuiver geel vierkanten, en klein-rood gestreept op witte grond en klein blauw gestreept op witte grond; een pijp met recht benen mondstuk met merk FC: twee boekjes sigarettenpapier zwart kaft gemerkt Job; een half pakje tabak merk Fleur de Roisin; een stuk celluloïde kam; een plat stuk gom waarvan een deel voor inkt en een ander voor potlood; een ijzeren zwikboor; een klein zakmesje, waarvan het hecht in paarlemoer, met lichtbeeld een toren voorstellende, daaronder Liège, gevolgd van onleesbare namen en het jaartal 1914-18, een kluwentje kaki garen; een potlood van geringe waarde genre
everscharp. Het lichaam werd door ons op het gemeentekerkhof van Hoegaarden begraven dezelfde dag, zijnde twaalf mei 1940’

Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1941 nr. 8, rechtzetting als gevolg van vonnis van rechtbank te Leuven

‘Het gaat om soldaat Montuir Roger (Senzeilles 17.07.1919), soldaat bij het 2de regiment Jagers te Voet, zoon van Arsèneen van Delpire Mélina, landbouwers, wonend te Senzeilles; hij is echter niet overleden op 12 mei, maar op 13 mei 1940, omdat bewezen is dat de militaire eenheid tot dewelke hij behoorde slechts na 12 mei in de gemeente Hoegaarden aangekomen is’.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-196-50ste-jaargang-3-2014