Ga naar de inhoud
196. Hoegaardse oorlogsslachtoffers WO II

Voorlopige lijst van de Hoegaardse oorlogsslachtoffers WOII

Opdat ook zij nooit worden vergeten: Voorlopige lijst van de Hoegaardse oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog (eerste deel)

Ook het leed meegebracht door de tweede wereldoorlog heeft onze mensen diep getekend. Daarbij komt dat heel wat Hoegaardiers de twee wereldoorlogen hebben moeten zien door te komen. Daarom vinden wij het gepast om samen met de grootse herdenking van 1914-1918, ook aandacht te besteden aan hen die omgekomen zijn in de wereldbrand van 1940-1944/45

Over de meeste van deze oorlogsslachtoffers kregen wij graag nog zoveel als mogelijk uitleg en documentatie, getuigenissen van familieleden, kennissen en dorpsgenoten; nu kan het nog, maar binnen afzienbare tijd is dat niet meer mogelijk, want 1944 ligt al 70 jaren achter ons!

De gegevens waarover wij beschikken zijn viervoudig en geven we op de volgende pagina’s

1 De slachtoffers die de vermelding kregen: ‘Stierf voor België’
2 De lijst van diegenen die in de kerk zijn herdacht op 11.11.1945
3 De fotocollage op karton, zonder datum, uit het archief van de V Geslachten
4 De overlijdens opgetekend in het gemeentelijk register

‘Stierf voor België’

Kregen de vermelding ‘Stierf voor België’, bijgeschreven in het Register Overlijdens van de Burgerlijke stand van Hoegaarden

 • Bosman Isidore
 • Busschots Maurice
 • Kestermans Henri
 • Peeters Henri
 • Schoensetters Oscar
 • Stockmans Michel
 • Smets Urbain
 • Vandermolen J.J.Ferdinand
 • Vanderstukken Vic

Waarom de anderen niet ?

Herdenking van 11 november 1945 in de S.-Gorgoniuskerk te Hoegaarden

Over het ganse land werd ook zoals elk jaar 11 november 1945 gevierd als herdenkingsdag, dag van hulde en nationale dankbaarheid aan de gedachtenis van slachtoffers van de oorlog. Zondag 11 november om 10.30 uur werd ook te Hoegaarden een plechtige dienst opgedragen, speciaal voor en met de vermelding van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog

Volgende mededeling plaatste pastoor Heuysdens in het parochieblad:

Namen van de parochianen, gevallen voor het vaderland of gestorven ten gevolge van den oorlog, aan wie we ’n vroom aandenken zullen wijden:

 • Maurice Merckx, gesneuveld 12 mei 1940 te Villers-les-Peupliers
 • Maurice Busschots, overleden te Kortrijk 28.05.1940
 • Jos. Truyens , gebombardeerd te Tienen, 10 mei 1940
 • Charles Vangrambesen, gestorven op de vlucht Frankrijk 1940
 • Albert Peeters, gestorven in Frankrijk 1940
 • Marcel Mans, gestorven 24.01.1941
 • Michel Stockmans, gefusilleerd 19.05.1944
 • Philibert Depus, gefusilleerd 19.05.1944
 • Gust. Taverniers, gefusilleerd 06.09.1944
 • Fer. Vandermolen, gefusilleert 06.09.1944
 • Alf. Bonjean, overleden 01.05.1945

Aan die lijst voegen we de namen toe van hen wier overlijden ons nog niet officieel werd bevestigd, of die nog altijd afwezig blijven.

 • Bosman Isidore
 • Kestermans Henri
 • Peeters Henri
 • Vanderstukken Victor
 • Vaes Florimond
 • Schoensetters Oscar
 • Troost Emile
 • Casseau Alfons
 • Maes Joseph

De Heer schenke hun de eeuwige rust of brenge hen spoedig weer bij hen die met ongeduld hun komst verbeiden. Hun aandenken blijve in ere!

Gesneuveld
 • Merckx Maurice ( + Villers-le-Peuplier 12.05.1940)
Overleden
 • Busschots Maurice ( + Lendelede 28.05.1940)
 • Bonjean Alfred (+ Hoeg. 01.05.1945)
 • Mans Marcel (+ Leuven 24.01.1941)
 • Peeters Albert (+ Alès (Gard)/Frankrijk 29.06.1940)
Gebombardeerd

Gebombardeerd : Truyens Jos. (+ Tienen 10.05.1940)

Overleden op vlucht
 • Overleden op vlucht: Vangrambesen Charles (+ Mericourt/Frankrijk 17.06.1940 
Gefusilleerd
 • Depus Philibert (19.05.1944), wanneer bevestigd ?
 • Stockmans Michel (+ Breendonk 19.05.1944)
 • Taverniers Gustaaf (+ Hoeg. 06.09.1944)
 • Vandermolen Ferdinand (+ Hoeg.06.09.1944)
Nog afwezig of overlijden nog niet officieel
 • Bosman Isidore (+ Belsen 21.04.1945), 1946 bevestigd
 • Casseau Alfons, verhuist in 1937 naar Tienen, wanneer overleden?
 • Kestermans Henri (+ Orcho eind februari 1945), 1947 bevestigd
 • Maes Joseph niet in registers Hoegaarden (overlijden/bevolking)
 • Peeters Henri (+ Ellrich/Duitsland 27.12.1944), 1946 bevestigd
 • Schoensetters Oscar (+ Ellrich 05.02.1945), 1946 bevestigd
 • Troost Emile, verhuist naar Kumtich op 16.02.1944
 • Vaes Florimond (+ Ellrich 05.10.1944), 1946 bevestigd
 • Vanderstukken Victor (+ Weimar 09.02.1945) 1946 bevestigd

Totaal 20 namen van slachtoffers, waarvan een aantal op dat moment nog onzeker, of waarvan het overlijden alleszins nog niet officieel was bevestigd op 11 november 1945.

De Hoegaardse slachtoffers van de tweede wereldoorlog Herdacht op een fotocollage

(karton en foto’s, zonder jaartal, Archief V Geslachten Hoegaarden)

 1. Busschots Maurice
 2. Mans Marcel
 3. Bonjean Alfred
 4. Depus Philibert
 5. Stockmans Michel
 6. Troost Emile
 7. Schoensetters Oscar
 8. Vaes Florimond
 9. Bosman Isidore
 10. Kestermans H
 11. Smets Urbain
 12. Merckx Maurice
 13. Vangrambesen Charles

Overleden ten gevolge van de oorlog en herdacht te Hoegaarden

Wat de burgerlijke Stand ons leert.
Bonjean Alphonse

1.  Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1945, nr. 28

Bonjean Alphonse (Hoeg. 03.07.1918-01.05.1945), rond 8 uur ‘s morgens, soldaat beroepsvrijwilliger, gehuisvest te Brussel, Longchamplaan 159, verblijvend te Hoegaarden, Klein Overlaar 8, ongehuwd, zoon van Bonjean Isidore, briefdrager, en Stockmans Marie Marthe

Zijn ouders
Isidore Bonjean (Hoeg. 14.12.1884-20.01.1966), briefdrager X Marthe Stockmans (Hoeg. 31.07.1885-06.05.1969

Zijn zus
Virginie Bonjean (Hoeg.1907-1984), x Boni Peeters (Hoeg.1900-1992) 

 • Jozef (Jos) Peeters ( + 1988)
 • Clement Peeters (Hoeg. 22.10.1931)
 • Charles Peeters (+)
 • Mariette Peeters (Hoeg. 17.10.1944)

Zijn broer
Charles Bonjean (+) x Palmyre VERMEULEN (+)

 • Maria Bonjean,
 • Alfons Bonjean,
 • Johnny Bonjean,

Alfons Bonjean
Alfons Bonjean (Hoeg. 3 juli 1918-01.05.1945) oorlogsverminkte (was een been kwijt), ongehuwd 

Bosman Isidore

2. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1945, nr. 26 bis, 1946, nr. 42 (uitspraak rechtbank eerste aanleg Leuven, te Hoegaarden ingeschreven in het Overlijdensregister op 19.07.1946)

Zijn ouders
Bosman Isidore (Landen 12.01.1912-Belsen/Duitsland 21.04.1945), dagloner, zoon van Bosman Georges (Attenhoven 03.04.1887), timmerman en herbergier, Doelstraat 34 en De Brier Maria Cordelie (+ Leuven 10.02.1912); vader Georges hertrouwt te Jodoigne 01.07.1916 Willemaers Marie Jeannette (Hoeg. 30.04.1893), dochter van Jean Baptiste en Koekelberg Marie Virginie

Zijn echtgenoot
Bosman Isidore is echtgenoot van Bottu Bertha Maria Armandina (Roosbeek 08.06.1908) en gehuwd te Roosbeek op 04.06.1938, wonend Pastorijstraat 4

Zijn twee kinderen

 • Bosman Marie Josée Jeanne (Leuven 04.09.1939)
 • Bosman Emile Jean Roger (Tienen 29.09.1942)

Zijn broer
Isidore heeft één broer: Bosman Jean Joseph Alexis (Jodoigne 16.04.1915) x Enines 11.09.1945 Fontaine Marcelle; zij hebben zeker één dochter: Claudine (Tienen 17.06.1946) Op verzoek van de minister van Landsverdediging in data van 24.05.1951 en, ingevolge de wet van 28.07.1948 hebben wij de volgende kantlijn aangebracht ‘Stierf voor België (01.06.1951, A. Hettich)

Busschots Théophile Maurice

3. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1940, nr. 47
(overlijdensakte stad Kortrijk, opgesteld op 13 augustus in bijzijn van de vader (55 jaar) en van familielid Lerminiaux Edouard, 45 j., schoolhoofd wonend te Anderlecht; te Hoegaarden ingeschreven op 12 september 1940) 

en overlijdensakte 1943, nr. 60 (vonnis rechtbank eerste aanleg Kortrijk, ontvangen langs gemeentebestuur Lendelede/West-Vlaanderen), ingeschreven 26 november 1943 te Hoegaarden en in marge van de akte van 1940 correctie aangebracht door Celis Jules, ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Zijn ouders
Busschots Théophile Maurice (Tienen 10.06.1914-Lendelede 27/28.05.1940), onderwijzer, enig kind en ongehuwde zoon van Busschots Charles François (Tienen 09.04.1885), paswerker x Tienen 24.12.1910 Vandenbergh Pauline (Tienen 09.10.1880-Hoeg. 04.02.1932), wonend te Hoegaarden, Nieuwstraat 45, xx Schaarbeek 29.02.1936 Tollet Clemence (Hoeg. 29.03.1903), dochter van Tollet Frans en Mertens Cecile, gescheiden van Hardiquest Louis Jules Julien zou overleden zijn te Kortrijk op 25 mei 1940; dat echter blijkt uit verklaringen van zijn makkers en oversten dat hij den 26ste mei 1940 tussen Rumbeke en Kachtem door een obusscherf heel ernstig gekwetst werd en overgebracht werd, nadat hij door de Duitsers krijgsgevangen werd genomen naar een ‘Feldlazarett’ dat moet gelegen geweest zijn te Lendelede, en dat hij overleden is de 27ste of de 28ste mei 1940 te Lendelede en dus niet op 25 mei te Kortrijk.

Op verzoek van Minister van Landsverdediging in data van 20.06.1951 en ingevolge de artikels 1 en 3 van de wet van 28 juli 1948 hebben wij de volgende kanttekening aangebracht: ‘Stierf voor België (21.06.1951, A. Hettich)

Casseau Alphonse

4. Casseau Alphonse (Hoeg. 09.03.1916), bakkersgast, x Tienen 25.09.1937 Wilmaerts Marie Sidonie (en verhuist naar Tienen, Driemolenstraat)

Zijn ouders
Casseau Josué (Zétrud-Lumay 05.11.1880), suikerfabriekarbeider x Hoeg. 25.02.1907 Bullens Marie Colette (Hoeg. 13.04.1886-20.04.1947)

Zijn broer
Casseau Oscar Joseph (Zétrud-Lumay 05.07.1907), suikerfabriek arbeider

Zijn zus
Casseau Berthe Thérèse (Hoeg. 18.03.1910) x Hoeg. 04.10.1939 Guelluy Cesar Corneille (Hoeg. 01.11.1905), blikslager Casseau Marie (Hoeg. 22.03.1920-27.06.1920)

Onbekend
Waar is hij overleden en in welke omstandigheden?

Depus Philibert

5. Depus Philibert (Hoeg. 19.08.1907), rijkswachter (02.06.1930, Elsene)

Zijn ouders
Depus Joseph André (Racour 14.09.1874), landbouwer x Hoeg. 15.09.1901 Vandenbempt Cecile (Hoeg. 30.10.1873); 

Zijn zus
Depus Melanie (Hoeg. 09.12.1901) x Hoeg. 03.04.1926 Uyttebroeck Oscar

 In welke omastandigheden is Philibert Depus overleden?

Kestermans Henri César

6. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1945, nr. 15 bis, 1947, nr. 11 (uitspraak rechtbank eerste aanleg Leuven, ingeschreven te Hoegaarden in het register van de Overlijdens op 02.03.1947)

Kestermans Henri César (Hoeg. 15.06.1920-Orcho/Duitsland eind februari 1945), schoenmaker, zoon van Kestermans Arthur en Suet Marie Anatolie; echtgenoot van Vanroelen Jeanne Marie en wonend pastorijstraat 17.

Op verzoek van de Minister van Wederopbouw in data van 09.04.1952 en ingevolge artikel 2 van de wet van 28.07.1948 hebben wij de volgende kanttekening aangebracht: ‘Stierf voor België’ (17.04.1952, A. Hettich)

Zijn ouders
Kestermans Arthur (Hoeg. 22.04.1889), werkman suikerfabriek, zoon van Jean Constant en Maes M. C.Clemence x Hoeg. 22.02.1913 Suet Marie Anatolie (Hoeg. 06.11.1889)

Zijn broers en zuster en kinderen

 • Kestermans Emelie (Hoeg. 22.10.1913) x Hoeg. 10.05.1936 Goffin Raymond (Hoeg. 28.06.1913), zoon van Goffin Hubert en Bullens M.T.
 • Kestermans Mathilde (Hoeg. 07.11.1915) x Hoeg. 24.04.1943 Hermans Jozef Alexander
 • Kestermans Leon (Hoeg. 27.07.1917) x Willebringen 28.08.1943 Serré Louise Martha
 • Kestermans Henri César (Hoeg. 15.06.1920-Orcho/Duitsland eind feb. 1945), schoenmakersgast x Tienen 10.04.1941 Vanroelen Jeanne (Tienen 18.02.1917)
    • Kestermans Arthur Auguste (Tienen 11.10.1941)
    • Kestermans Marie Rose (Tienen 19.04.1944)
 • Kestermans Hortense Rosalie (Hoeg. 10.05.1922),
Maes Joseph 

7. Over Maes Joseph werd niets teruggevonden bij de Burgerlijke stand

Mans Marcel

8. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1941, nr. 9, (afschrift van gemeentebestuur van Leuven, op 20.02.1941, om 5 uur namiddag ingeschreven :

Mans Marcel (Drieslinter 10.06.1918-Leuven 24.01.1941), overleden om 16 uur, in ziekenhuis, onderwijzer, ongehuwd, wonend Koningin Astridlaan 28, zoon van Mans Carolus, dagloner en Gijsens Antoinette, wonend te Hoegaarden;

Zijn ouders
Mans Carolus (Neerlinter 01.03.1892), mijnwerker, dagloner, x 19.09.1922 Gijsens Antoinette (Neerlinter 02.04.1893)

Zijn broer
Mans François (Hoeg. 04.05.1923) x Hoeg. 09.08.1946 Peeters Clemence

Merckx Maurice Joseph

9. Hoegaarden, Burgerlijke Stand, Overlijdens, 1940, nr. 40 (ingeschreven op 19 augustus) Merckx Maurice Joseph (Hoeg. 03.09.1918-Villers-le-Peuplier 12.05.1940), overleden om 8 uur ‘s morgens ingevolge oorlogsgebeurtenissen (zie deze bijschrijving in Bevolkingsregister Hoegaarden, 1931, dl. 6/1009, Hauthem 48)

Zijn ouders
ongehuwde zoon van Merckx Louis (Kumtich 15.09.1886) x Hoeg. 10.12.1913 met Goossens Marie Josephine (Hoeg. 06.04.1885)

Zijn zus en broer

 • Merckx Madeleine (Hoeg. 17.06.1914) x Hoeg. 10.07.1943 Tits Raymond (verhuizen maart 1944 naar Meldert)
 • Merckx Albert (Hoeg. 22.04.1917), landbouwer
Peeters Albert

10. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1941, nr. 7, (afschrift overlijden ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken)

Peeters Albert (Hoeg. 02.03.1915-Alès (Gard)/Frankrijk 29.06.1940), Belgisch soldaat van het opleidingscentrum Ardenner-Jagers, stamboeknummer 2898562,

Zijn ouders

Peeters Joseph (Hoeg. 14.06.1881), landbouwer x Hoeg. 30.06.1909 Collaert Marie Barbe Hélène (Hoeg. 27.09.1874)

Zijn broer en zuster

 • Peeters Guillaume (Hoeg. 02.08.1913) x Outgaarden 03.05.1933 Lebegge Philomène
 • Peeters Mathilde (Hoeg. 09.07.1916)
Peeters Henri

11. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1944, nr. 80 bis, 1946, nr. 43 (uitspraak rechtbank eerste aanleg Leuven, ingeschreven te Hoegaarden op 19.07.1946) 

Overleden te Ellrich/Duitsland op 27 december 1944 Peeters Henri (Hoeg. 04.10.1904- Ellrich/Duitsland 27.12.1944), fabriekswerken

Zijn ouders
Peeters Victor en Hermans Marie Palmyre; echtgescheiden van Vermeulen Marie; zij woonden Vroentestraat 27
Peeters Victor (Rillaar 11.01.1870) x Hermans Marie Palmyre (+ voor 19 )

Zijn broers en zus

 • Peeters Louis (Hoeg. 01.12.1897) x Laurent Marie Josephine
 • Peeters Josephine (Hoeg. 30.08.1901) x Brussel 22.07.1922 Vanderstukken Louis Corneille (Hoeg. 26.04.1889) Hun zoon: Vanderstukken Victor (Hoeg. 19.07.1925-Weimar 09.02.1945)
Schoensetters Oscar Emile

12. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1945, nr. 12 bis, 1946, nr. 44 (uitspraak rechtbank eerste aanleg Leuven, eveneens ingeschreven op 19.07.1946 te Hoegaarden in het register van de Overlijdens)

Schoensetters Oscar Emile (Hoeg. 31.07.1904 -Ellrich 05.02.1945), zoon van Schoensetters François en Rems Marie Blandine; echtgescheiden van Bullens Jeanne Françoise

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid en van het Gezin, in data van 26.02.1954 en ingevolge artikel 2 van de wet van 28.07.1948 hebben wij de kanttekening aangebracht: ‘Stierf voor België (12.03.1954, Hettich A.)

Ouders, kinderen, broers en zussen

Zijn ouders
Schoensetters François (1867-1946) en Rems Marie Blandine (1870-1958) x Hoegaarden 16.06.1928 Bullens Jeanne Françoise (1909-1995)

Zijn kinderen:

 • Schoensetters Marguerite Marthe
 • Schoensetters Clara Blandine
 • Schoensetters Liliane Felicie
 • Schoensetters Jacqueline

Lid van Geheim Leger, opgepakt door Gestapo en gemarteld in Breendonk op 6 januari 1944 en gedeporteerd naar Duitsland, Buchenwald op 8 mei 1944.

Zijn broers en zussen:

 • Marie Schoensetters
 • Cesar Schoensetters
 • Julie Schoensetters
 • Georges Benjamin Schoensetters
 • Palmyre Marie Schoensetters
 • Jeanne Schoensetters
 • Alphonsine Schoensetters
Stockmans Michel François

13. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1944, nr. 23 bis, 1945, nr. 24 (vonnis van de Procureur des Konings van 14 maart 1945 te Leuven), ingeschreven op 3 april te Hoegaarden Stockmans Michel François (Hoeg. 12.01.1898-Breendonk 07.03.1944, uur onbepaald), bierhandelaar, echtgenoot van Steenweghe (sic) Aline Léocadie, wonende Nermstraat 97 

‘Dat de werkelijkheid van dit overlijden bewezen wordt door een bericht van de O.FKG 72 te Brussel in dato 13 maart 1944 waaruit blijkt dat betrokken terechtgesteld werd tengevolge van vergeldingsmaatregelen door de Bezettene Overheid getroffen; dat desbetreffend geen overlijdensakte kan worden opgesteld om reden de bijzondere omstandigheden van het overlijden, buiten alle tusschenkomst van bevoegde nationale ambtenaren of overheden.’

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin in data van 29.09.1953 en ingevolge artikel 2 van de wet van 28.07.1948, hebben wij de volgende kanttekening aangebracht; ‘Stierf voor België’ (03.10.1953, A. Hettich, de ambtenaar)

Zijn Ouders:
Stockmans Benjamin Adolph (Hoeg. 18.11.1869-Leuven 07.12.1923) x Hoeg. 26.01.1895 Rems Virginie Cornelie (Hoeg. 14.12.1872)

Zijn zussen en broer

 • Stockmans Auguste (Hoeg. 30.07.1895) x Hoeg. 11.05.1918 Vermeulen Irma
 • Stockmans Michel François (Hoeg. 12.01.1898-03.1944), steenbakker en dan bierhandelaar van de bieren van Haacht en cafébaas x Zétrud-Lumay 28.06.1924 Steenwegen Aline Léocadie (Zétrud-Lumay 18.07.1904)
 • Stockmans Elvire Cornélie (Hoeg. 23.03.1904) x Hoeg. 22.05.1926 Rega Joseph

Stockmans Michel François (Hoeg. 12.01.1898), steenbakker en dan bierhandelaar van de bieren van Haacht en cafébaas x Zétrud-Lumay 28.06.1924 Steenwegen Aline Léocadie (Zétrud-Lumay 18.07.1904) zij hadden geen kinderen (de mededeling in ‘Het vrije Hageland…’ daaromtrent is foutief)

Smets Urbain Sylvain Corneille

14. Hoegaarden Burgerlijke Stand, Overlijdens, 1940, nr. 42 (overlijdensakte ontvangen van het 2de geneeskundig korps van het leger, zware heelkundige ambulance, ingeschreven te Hoegaarden op 2 september 1940 door A.Hettich, afgev. schepen)

Smets Urbain Sylvain Corneille (Hoeg. 29.12.1912-Torhout 26.05.1940), de 26ste binnengebracht in de ambulance en dezelfde dag overleden om 17 uur aan zijn verwondingen en te Torhout begraven op 27 mei, soldaat milicien 15de regiment artillerie 16de batterij

Zijn ouders:
Smets Pierre Henri Corneille (Hoeg. 19.07.1875), landbouwer, weduwnaar van Goossens Henriette Emilienne (+ Hoeg. 15.08.1918), Hoksemstraat 7, x Hoeg. 01.02.1939 Truyens Anne Marie en wonend te Hoegaarden.

Zijn broers:

 • Smets Achille (Hoeg. 03.10.1911)
 • Smets Eugène (Hoeg. 29.08.1915)
 • Smets Georges (Hoeg. 20.02.1918)

Op verzoek van de Minister van Landsverdediging in data van 07.08.1953 en ingevolge artikels 1 en 3 van de wet van 28.07.1948 hebben wij volgende kanttekening aangebracht: ‘Stierf voor België’ (10.08.1953, de ambtenaar, A. Hettich)

Taverniers Gustaaf

15. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1944, nr. 64

Taverniers Gustaaf (Kumtich 07.06.1912-Hoeg. 06.09.1944), dagloner, x Hoeg. 27.01.1934 Sevenants Emerence (Hoeg. 03.10.1916)

Zijn ouders: 
Taverniers Louis Vital en Bogaerts Clementia; echtgenoot van Sevenants Emerence Taverniers Louis Vital (Hoeg. 25.08.1885), herbergier, landbouwer, suikerfabriek arbeider, Pastorijstraat 8, zoon van Taverniers Adolf en Jubin Josephine x Bogaerts Clementia (Kumtich 05.02.1887)

Zijn zussen: 

 • Taverniers Lucie (Hoeg. 13.02.1914)
 • Taverniers Marie Hortense (Hoeg. 22.10.1918)
 • Taverniers Rosa (Hoeg. 26.12.1920)

Zijn kinderen: 

 • Taverniers Georgette (Hoeg. 06.05.1934)
 • Taverniers Pierre (Hoeg. 17.01.1937)
 • Taverniers Rosa (Hoeg. 15.12.1937-07.02.1938)
Troost Auguste Emile

16. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1944, nr. 80 bis, 1946, nr. 43 (uitspraak  rechtbank eerste aanleg Leuven)

Troost Auguste Emile (Hoeg. 31.01.1920), bediende van de bevoorradingsdiensten

Zijn ouders
Troost Joseph en Mottie Marie Blandine Stéphanie x Kumtich 17.10.1942 Kempeneers Bertha (Hoeg. 20.12.1913) wonen Stoopkensstraat 34 en dan Gemeenteplaats 1; vorig verblijf: Kumtich, Hoxem tot 08.11.1943; verhuizen naar Kumtich op 16.02.1944

Troost Joseph (Zétrud-Lumay 02.12.1877) x Zétrud-Lumay 13.02.1913 Mottie Marie Claire Alphonse (Goetsenhoven 10.12.1890)

Zijn zussen

 • Troost Clemence Marguerite (Hoeg. 22.05.1913) x Hoeg. Vanderwaeren Henri (Hoeg. 20.04.1910)
 • Troost Germaine (Hoeg. 22.11.1926)
Vaes Florimond

17. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1944, nr. 68 bis, 1946, nr. 45 (uitspraak rechtbank eerste aanleg Leuven, ingeschreven te Hoegaarden op 19.07.1946)

Vaes Florimond (Hoeg. 07.06.1904-Ellrich/Duitsland 05.10.1944), huidenvettersgast, fabriekswerken, zoon van Vaes Alphonse en Oliviers Marie Elisabeth; echtgenoot van Lebegge Jeanne; wonend Nerm 11 x Hoeg. 13.07.1929 Lebegge Jeanne (Hoeg. 14.10.1910), dochter van Lebegge Hubert Oscar (Hoeg. 19.07.1874) en Mertens Pauline (+ Hoeg. 05.02.1928)

Hun kinderen

 • Vaes Marie Elisabeth (Hoeg. 09.08.1931-21.12.1931)
 • Vaes Jacqueline Aline (Hoeg. 07.10.1939)
 • Vaes Suzanne Denise (Hoeg. 28.08.1940)
 • Vaes Clemence (Hoeg. 05.07.1942)

Ze verhuizen (met inwonende schoonvader Lebegge Hubert Oscar) in december 1955 naar Kumtich

Vandermolen Julien Joseph Ferdinand

18. Hoegaarden Burgerlijke Stand, Overlijdens, 1944, nr. 63, opgemaakt op 7 september, 9 uur voormiddag door A. Hettich

Vandermolen Julien Joseph Ferdinand (Zétrud-Lumay 06.07.1917-Hoeg. 06.09.1944), overleden rond 19 uur, zoon van Vandermolen Théophile en Coenen Flore; echtgenoot van Olemans Rosa; monteerder-ajusteur, Koffiestraat 19 (nu A. Putzeysstraat) x S.-Jean-Geest 13.03.1937 Olemans Rosa (S.-Jean-Geest 31.10.1916), dochter van Olemans Octave en Peeter Marie Dominique

Hun kinderen:

 • Vandermolen Joseph (S.-Remy-Geest 17.06.1937)
 • Vandermolen Stephane (Zétrud-Lumay 01.10.1939)

De familie komt in mei 1942 vanuit Jodoigne naar Hoegaarden en verhuist in februari 1948 naar Zétrud-Lumay, Rue d’Elgy.

Op verzoek van de Minister van Landsverdediging in data van 16.11.1953 en ingevolge artikels 1 en 3 van de wet van 28.07.1948 hebben wij volgende kanttekening aangebracht ‘Stierf voor België’ (28.11.1953, de ambtenaar, A. Hettich)

Vanderstukken Victor

19. Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1945, nr. 13 bis, 1946, nr. 46 (uitspraak rechtbank eerste aanleg Leuven, ingeschreven te Hoegaarden op 19.07.1946)/ zie afstamming onder Peeters Henri

Vanderstukken Victor (Hoeg. 19.07.1925-Weimar/Duitsland 09.02.1945) 

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid en van het Gezin in data van 22.09.1953 en ingevolge artikel 2 van de wet van 28.07.1948, hebben wij volgende kanttekening aangebracht ‘Stierf voor België’

Vangrambesen Charles

20.Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1942, nr. 24 (overlijdensbericht verkregen door tussenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, ingeschreven op 05.05.1942 te Hoegaarden in het register van Overlijdens)
Vangrambesen Charles (Hoeg. 21.03.1870-Mericourt/Frankrijk 17.06.1940) ‘Département du Pas de Calais, Arrondissement d’Aras, Canton de Vimy FC4768, Commune de Mericourt. Extrait du registre aux actes de décès pour l’année mil neuf cent quarante. Le dix sept juin mil neuf cent quarante à cinq heures est décédé Place du Maroc Vangrambesen Charles, né le vingt et un mars mil huit cent soixante-dix à Hougaerde (Belgique, y domicilié sans autres renseignements.’ (kopie afgeleverd te Mericourt op 22.02.1942); ingeschreven te Hoegaarden onder het nr. 24 (1942) op 5 mei.
Vangrambesen Charles (Hoeg. 21.03.1870), spoorwegarbeider, zoon van Vangrambesen Jean Baptiste en Kestens Josephine, in januari 1934 te Hoegaarden komen wonen vanuit Zétrud Lumay
weduwnaar van Lintermans Marie Mélanie Bina, waarmee hij gehuwd was op 28.12.1895 kinderen waren o.a.; Vangrambesen Jean Baptiste ( Hoeg. 16.06.1902), spoorwegbediende, x Goetsenhoven 09.08.1924 Vanderlinden Marie Hortense (Goetsenhoven 07.11.1899-Hoeg. 27.04.1945), waren vanuit Goetsenhoven in 1939 te Hoegaarden komen wonen
Vangrambesen Angèle (Hoeg. 03.09.1914) x Hoeg. 12.04.1941 Maes Georges (Goetsenhoven 29.02.1912), beroepsvrijwilliger

Vanmol Louis

21.Hoegaarden, Burgerlijke stand, Overlijdens, 1944 nr. 38
Overschrijving van de overlijdensakte ontvangen van het gemeentebestuur van Charleroi, 1944, nr. 205: Vanmol Louis (Hoeg. 03.07.1919-Charleroi 12.04.1944), schrijnwerker, overleden op 12 april 1944 om 19h30 in het ‘district quatre, section de Roux, gare de formation de Monceau, domicilié à Hougaerde, Rue du Couvent n° 3, ongehuwde zoon van Vanmol Petrus, schrijnwerker en Elvire Pelagie Bessemans, dit alles volgens de verklaring van de vader voornoemd, 47 jaar oud, en van Peeters Joseph, schrijnwerker, 52 jaar oud, en buurman van de plaats van overlijden en wonend te Turnhout.
Vanmol Petrus (Hoeg. 01.01.1897), schrijnwerker, zoon van Vanmol Louis en Vandiest x Bessemans Elvire Pelagie (Hoeg. 08.03.1898)
Hun kinderen: Vanmol Louis (Hoeg. 03.07.1919-Charleroi 12.04.1944) Vanmol Maria (Hoeg. 05.11.1922) x Hoeg. 02.12.1944 Vanex Maurice
Vanmol Henri (Hoeg. 21.03.1927)
En tot slot nog volgend overlijden:
Is Joséphine Bollen op de vlucht overleden?
Hoegaarden, Burgerlijke Stand, Overlijdens, 1940 nr. 45 (afschrift op 09.09.1940 door A. Hettich van overlijdensakte gemeente Wulpen
Bollen Joséphine (Hoeg. 17.10.1900-Wulpen 28.05.1940), overleden te Wulpen wijk Westhoek wonend Oorbeeksesteenweg 4, dochter van Bollen Servaas (Hoeg. 11.06.1864- 29.08.1947) en Vandermeulen Marie Thérèse; echtgenoot van Grootjans Alfons Jozef (Tienen 01.02.1902), metser en dan diamantbewerker, verhuist naar Tienen met de 2 kinderen in juli 1940; de kinderen zijn Grootjans Servais Marcel (Hoeg. 30.11.1927) en Grootjans Henri Louis (Hoeg. 24.07.1931)
23

Truyens Jos

22. Truyens Jos.  Op de burgerlijke stand, Overlijdens is hiervan niets terug te vinden.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-196-50ste-jaargang-3-2014