Ga naar de inhoud

202. Waarom rijden we rechts ?

Twee vliegen in één klap: waarom rijden we rechts?

Het tijdschrift ‘Geschiedenis’ [9][1] publiceerde in zijn zesde nummer van 2015 een artikel dat onze belangstelling wekte omdat het een poging tot antwoord bevatte over een regel die wij een hedendaagse vanzelfsprekendheid vonden. Rechts houden op de rijweg blijkt een verkeersregel te zijn die in Zweden pas in 1967 algemeen verplicht werd!

Hoe was het dan voorheen. Blijkbaar niet gemakkelijk te achterhalen, maar de auteur van het artikel toont aan dat er bewijsmateriaal is om te poneren dat de Romeinen links reden. De Grieken zouden ook alzo botsingen vermeden hebben.

Een en ander zou te maken hebben met de overheersende rechtshandigheid en de invloed hiervan op het besturen van bespannen wagens. Maar het vastleggen van verkeersregels werd maar noodzaak met de Industriële Revolutie (einde 18de eeuw). Begonnen in Engeland werd daar in 1835 de verplichting opgelegd om links te passeren. Dat jaar werd ook in België de eerste spoorverbinding gerealiseerd door Engelse ingenieurs… en jawel, onze treinen houden links. Nochtans had Napoleon toen al gedecreteerd dat dat er rechts moest gereden worden.

Maar uniformiteit was er niet in de 19de eeuw en verkeersregels konden wisselen van stad tot stad.

Affiche uit de eerste wereldoorlog

Het is de Duitse bezetter geweest die de Hoegaardiers, hun buren en alle Belgen probeerde tot rechts rijden te dwingen tijdens de eerste wereldoorlog.

Hoegaarden 04 september 1914

De reglementen op het voerwerk worden niet nagevolgd. De burgemeesters der omgeving moeten deze doen opvolgen en door plakbrieven bekend maken dat ieder voertuig de RECHTER zijde van den weg moet nemen en bijzonder letten op de automobielsignalen.
Ik zal streng optreden tegen alle overtreding en beslag leggen op de voertuigen en paarden der schuldigen

STERZEL, Major und Kommandant

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-202-52ste-jaargang-1-2016

Bronnen en citaten[+]