Ga naar de inhoud

‘De postdienst in België tijdens de eerste wereldoorlog’

Realisatie: Daniël Goffin4
Daniël Goffin verdeelt zijn interesses tussen de filatelie, de genealogie en de plaatselijke geschiedenis. Hij publiceerde al verschillende studies over postkantoren, datumstempels, vooraf gestempelde zegels en over de poststempels in gebruik in de stations van weleer in Jodoigne en de gemeenten van Waals-Brabant
Voorzitter van de ‘Club Philatélique’ van Jodoigne

Coördinator Marcofilie van de ‘Club Philatélique’ van Wavre
Nationaal jurylid postgeschiedenis
Regionaal jurylid ‘Traditionele filatelie’
Provinciaal commissaris voor traditionele filatelie – Brabant

Sinds 2015 bestuurder-schatbewaarder van de Koninklijke Academie voor Filatelie van België sinds oktober 2015 (corresponderend lid sinds 2007)
Hij kreeg de onderscheiding: ‘Provinciale filatelistische verdiensten – Brabant 2009 11 Stand van de post tijdens de eerste wereldoorlog (november 2016)

(4) Voor contact: Goffin Daniel, Chemin des Carriers, 103, 1370 JODOIGNE , Tél 010/81.32.11
Hoegaarden

Kaartje van de indeling van België in bezettingszones met verschillende postregeling

4 augustus 1914 de Duitsers vallen ons land binnen

Om niet te hoeven samenwerken met de vijand worden de Belgische postburelen gesloten naarmate ons grondgebied wordt geannexeerd door de Duitsers
Tijdens een eerste periode wordt alleen de militaire post van de Duitse soldaten te velde afgeleid naar en behandeld in Aken
Vervolgens is het de ‘Keizerlijke Administratie van de Duitse Posterijen in België’ die de postdienst voor de burgers terug organiseert vanaf 1 oktober 1914
Hiervoor worden de Duitse zegels van het type ‘Germania’ gebruikt met een opdruk in Gotische letters ‘Belgien’ en waarde aanduiding in Belgische franken en centimes

Er komen ook nieuwe regionale postomschrijvingen:
Het ‘Operationsgebiet’ en het ‘Marinegebiet’ (vlak achter de frontlijn, tot 25 km. breed) Het ‘Etappengebiet’, het achtergebied dat rechtstreeks aan het front grensde en enkele tientallen kilometer breed was; het viel rechtstreeks onder het gezag van de aanwezige legers die de streek konden controleren en exploiteren voor eigen profijt
Het gebied dat viel onder het ‘Gouvernement Generaal’ of ‘Okkupationsgebiet’, omvatte 3/4de van België en werd geleid door een militaire gouverneur die voor het grootste gedeelte van de oorlog Moritz von Bissing was
Duitsland

Alpaidis 52ste jaargang (2016), nr. 205, 4/2016

Aankomst van de Duitse troepen (17 en 18 augustus 1914)
Postkaart van soldaat Raymond, 1ste Jagers te Paard, gelegerd te Hoegaarden met poststempels Hougaerde (vertrek 9 VIII – 9 augustus) en aankomst Chatelineau (10 augustus); militairen plakten geen postzegel, de aanduiding SM (service militaire) volstond;
13

Namen 25 augustus bezet door de Duitsers
Briefkaart met de Duitse poststempel met brug: ‘Namur – Belgien’ op nog Belgische postzegels + de Belgische stempel Namur-Namen + stempel ‘Feld-Poststation’

De postzegels (blokje van vier met de afbeelding van koning Albert I) zijn op 24 augustus nog afgestempeld met de gewone Belgische datumstempel van het postkantoor Namur-Namen

Posttarieven voor het gebied onder het bestuur van het Gouvernement Generaal

Brief
0 à
20 g
brief
20.1
à 40
g
Postkaart
Aangetekend
Express
01.10.1914
0.10
0.20
0.05
0.25
0.25/2km
01.06.1916
0.15
0.25
0.08
0.25
0.50/2à3km
01.04.1917
0.15
0.30
0.08
0.25
0.75/3à4km
01.10.1918
0.20
0.30
0.10
0.25
+0.20/km

De postzegels vanaf oktober 1914 verplicht te gebruiken Type “Germania” met opdruk “Belgien- Centimes of Frank”
De postzegels vanaf 1 mei 1916 verplicht te gebruiken Type “Germania” met opdruk “Belgien- Cent. ou F.”Alpaidis 52ste jaargang (2016), nr. 205, 4/2016

Postkaart met vóórgedrukte ‘Germania’ zegel
15

De verschrikkingen van de oorlog
Wordt vervolgd

En zo is het er nuZoek de zeven verschillen… of mijmeren we liever over eertijds?

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-205-53ste-jaargang-4-2016