Ga naar de inhoud

Mariadal gekocht door de zusters

Het domein op de ‘primitieve’ kadasterkaart Hoegaarden (ca. 1830)

1817 –  Mariadal gekocht door de zusters – 2017
Het domein op de ‘primitieve’ kadasterkaart Hoegaarden (ca. 1830) 

Het domein dat de zusters gekocht hebben op 8 oktober 2017. ©Vzw Hoegaardserfgoed.be

Verkoop door Servais Coenegras en Libert Geets van Hoegaarden en anderen, ten voordele van de Juffrouwen Petronille Piraerts, Marie Josèphe Evrard, Clotilde Dotremer en Marie Crampen, allen ongehuwd en wonend te Tienen, van het voormalige klooster van de bogaarden te Overlaaren de goederen er aan verbonden.

Akte verkoop van het voormalige klooster van de bogaarden te Overlaaren de goederen er aan verbonden ©Vzw Hoegaarserfgoed

Voor notaris Corneille Ferdinand Aspeculo te Tienen wordt op 7 oktober 1817 de volgende verkoop gesloten.

De verkopers
 • Servaes Coenegras en Libert Geets, allebei eigenaars en landbouwers wonende te Hoegaarden 
 • Henri Coenegtas en Leonard Andries, priesters wonend te Overlaar onder Hoegaarden (1)[1]
 • Guilliam Janssens en Pierre Bollen, allebei lekebroeders, de eerste wonend te Overlaar en de tweede te Leuven (2)[2]
De kopers

Zij verkopen aan de vier ongehuwde te Tienen samenwonende juffrouwen:

 • Petronille Piraerts
 • Marie Josèphe Evrard
 • Clotilde Dotremer
 • Marie Crampen
De koop bestond uit 8 loten
 1. Het voormalige klooster van de bogaarden met woongedeelte, schuren, stallen, bergruimten, het gebouw dat als kerk diende met al het houtwerk, en alle andere gebouwen zonder uitzondering samen met de tuinen, weiden, omheiningen, vijvers en afhankelijkheden, dat alles 3 ha 15 a 84ca groot, grenzend aan de baan van de Grote Brug naar Tienen (oosten), aan de Beekstraat (zuiden), ten westen en ten noorden grenzend aan het goed van het gewezen klooster met alle bomen van de dreef, die vanaf de steenweg naar het klooster loopt.
 2. Drie ha 15a en 84 ca land in twee stukken gelegen onder Hoegaarden, te weten 1ha 84a en 24ca ten oosten grenzend aan Dominique D’outremont (3)[3], ten zuiden aan Gilles Lecoq, ten westen aan het voormalig kapittel en ten Noorden aan de Kruisstraat. Het tweede stuk van 1ha 28a en 60ca grenst ten oosten aan de weduwe Dumont, ten noorden aan G.J. Vanspinagie, ten westen aan G. Van Ex en ten noorden aan Henri Lowet.
 3. 3ha 5a 1ca land onder Hoegaarden in verschillende stukken; 1ha 84a 24ca land begrensd door stukken van Jacques D’outremont, het vroegere kapittel en N. Nijs; 68a 96ca aan de Zavelstraat, begrensd door de Cruijkestraat, Domonique Genvil en de armen van Tienen;
  42a land begrensd door het vroegere begijnhof van Tienen, de weduwe Jacques D’outremont, Carles Sondervorst en Henri Vanautgaerden.
 4. Een hectare 57a 92 ca land onder Hoegaarden begrensd door de Zavelstraat, de armentafel van Hoegaarden, Jan Groetaers en de Wijnstraat.
 5. 1ha 41a 60ca land gelegen onder Overlaar in twee stukken: 59a 22ca nabij het klooster gelegen, begrensd door het volgende stuk, een dreef en de steenweg en 52a 64ca weiland begrensd door twee dreven, het vorige stuk en de steenweg.
 6. 1ha 41a 60ca onder Hoegaarden in twee stukken: 78a 96ca land begrnsd door de voormalige abdij van Vlierbeek, de straat, Lintermans en de straat naar Hauthem, en 52a 64ca zoals hiervoor, grenzend aan Hendrickx, Geets en de straat van Hauthem
 7. 52a 64 ca in twee stukken onder de gemeente van Klein Overlaar (sic), te weten 32a 72 ca begrensd door de armentafel van Tienen, de weduwe Callu en Lambert Gilis en 16a 36ca begrensd door de baan van Hoegaarden naar Tienen, de waterafloop en de voormalige bogaarden
 8. 25a 32ca land gelegen tegen dit klooster en de steenweg.

De gebouwen waren uiteraard in alles behalve optimale toestand en de zusters hebben er bijna drie jaar aan gewerkt en bijgebouwd vooraleer ze zich in 1820 defintief hier gevestigd hebben. Maar de bebouwde oppervlakte met de vijver en de tuinen, alles te zamen binnen de omheining was goed voor meer dan 3 ha. De gronden en weiland rond het klooster en in de Hoegaardse velden hadden ook nog eens een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 12 ha. Over de prijs en de voorwaarden handelen we in volgend nummer (wordt vervolgd)

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-208-53ste-jaargang-3-2017

Bronnen en citaten[+]