Ga naar de inhoud

1817 Mariadal gekocht door de zusters (vervolg 1) 2017

De gebouwen waren uiteraard in alles behalve optimale toestand en de zusters hebben er bijna drie jaar aan gewerkt en bijgebouwd vooraleer ze zich in 1820 definitief hier gevestigd hebben.
Maar de bebouwde oppervlakte met de vijver en de tuinen, alles te samen binnen de omheining was goed voor meer dan 3 ha. De gronden
en weiland rond het klooster en in de Hoegaardse velden hadden ook nog eens een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 12 ha.

Pensionat du Val-Virginal, dirigé par les Soeurs de L'union du Sacre-Coeur, Hougarde,

schuur met links achter deel van de oude brouwerij (de zusters brouwden nog bier in Mariadal in de 19de eeuw in de brouwerij van de vroegere paters bogaarden)

De prijs die moest betaald worden

De koopsters zullen voor al deze goederen een jaarlijkse lijfrente betalen van 1542 gulden en 85 cent Hollands geld of 3265.29 frank (9)[1], te rekenen vanaf 15 maart 1818 en jaarlijks te betalen in klinkende gouden en zilveren munten ten huize van Henri Coenegras, Leonard Andries, Guillaume Janssens en Pierre Bollen. De eerste betaling zal moeten gebeuren op 15 september 1818 voor de helft van de som en het saldo op 15 maart 1819. En zo verder zal elke zes maand de helft van de jaarlijkse som moeten betaald worden tot aan het overlijden van de langstlevende van de vier geestelijken, maar bij het overlijden van de eerste geestelijke zal de som verminderd worden met 816.32 frank of 385 gulden 70 cent. Bij overlijden van de tweede zal de som nogmaals verminderd worden met 634.92 frank of 300 gulden per jaar. Zo zullen de twee langstlevenden elk 907.02 frank per jaar krijgen. Bij overlijden van de derde zal er alleen nog 907.02 frank per jaar moeten betaald worden aan de langstlevende.

Op 30 november 1817 komen de gronden en weiland in handen van de juffrouwen en het huis, de gebouwen, de tuin en de aanhorigheden op 15 maart 1818.
De registratiekosten beliepen 771 gulden en 59 cent (Tienen, 10 oktober 1817).

En dan waren er nog de geheime clausules waarnaar de kopers zich te schikken hadden, maar dat is stof voor het volgende nummer van Alpaidis
(wordt vervolgd)

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-209-53ste-jaargang-4-2017

Bronnen en citaten[+]