Ga naar de inhoud

Schenking van de familie Putzeys

Prachtige aanwinst, dankzij milde schenking van de familie Putzeys (overhandiging) 13 oktober 2018

Portret Arthur Putzeys

In de “Société d’Harmonie de Hougaerde” in 1828 gesticht en geleid door H.J. Paillet (Liberaal burgemeester van 1849 tot 1853) en ook Sinte Cecilia-Harmonie genaamd, sloop de tegenstelling liberaal-katholiek binnen toen Paillet in 1848 liberaal gemeenteraadslid werd en een jaar later de eerste liberale burgemeester van Hoegaarden.

Toen deze laatste verhuisde in 1854 vond men geen opvolger tot … in ’t Nieuwhuys de muziekmaatschappij “Les Mélomanes de la Grande Ghète” werd opgericht in 1860. De vergaderingen werden in ’t Nieuwhuys gehouden, de repetities gingen door in ’t Cleyn Paradis en de concerten en bals grepen afwisselend plaats in ’t Cleyn Paradis en in de grote zaal van het gemeentehuis.

In 1865 weigerden de liberalen het concert bij te wonen in ’t Cleyn Paradis omdat het als katholiek stond aangeschreven …… en vanaf 1873 waren er twee fracties.

Vanaf 1881 zette Arthur zich in voor de liberale muzikanten en toen hij burgemeester werd in 1896 schonk hij 3 de vlag aan de nu volwaardige liberale ‘Les Mélomanes de la Grande Ghète’. De katholieke maatschappij hield de vlag (1862), de liberale kreeg de naam! … en Arthur kreeg zijn portret, hem aangeboden door zijn muzikanten.

(detail, met naam van de schilder en opdracht Portret Arthur Putzeys

Les Mélomanes de la Grande Ghète à leur président Estime & Reconnaissance

Portret Valentine Vranckx

Portret van Valentine Vranckx (Kumtich 26.05.1852-Hoeg. 19.01.1922)

Arthur Putzeys (1849-1906) x Valentine Vranckx (Kumtich) hadden één dochter:
Maria Rosalie (1886-1971) x Léonce Heuninckx (1881-1961), notaris te Hoegaarden en opdrachtgever van de ‘Villa des Roses’ en opgevolgd door zoon Ernest (1912-1978/1999)

Villa des Roses

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-211-54ste-jaargang-2-2018