Ga naar de inhoud

Twee oude beelden van de St.-Ermelindiskapel 

Twee oude beelden van de St.-Ermelindiskapel (her)ontdekt (13)[1]

  • Beeld (buitenkant), H. Ermelindis, 17e eeuw, witte steen, ca. 45 cm (M 234044’75)
  • Beeld (buitenkant), H. Rochus van Montpellier, 17e eeuw, gepolychromeerde steen (niet gefotografeerd )
beelden van de St.-Ermelindiskapel

Bij het afsluiten van de tentoonstelling “Processies vroeger en nu”, in de kerk van Meldert, zijn twee onvindbaar gewaande beelden weer aan het licht gekomen. Het gaat om een stenen en een houten heiligenbeeld uit nissen van de St.- Ermelindiskapel (foto rechts, uit 1949), achter de kerk in Meldert.
Bij de samenstelling van de tentoonstelling bleken ze spoorloos. Na de sluiting stootte de coördinator Noël Verlaers op een kast in de sacristie, verscholen in de lambrisering. In de kast stonden onder andere de gezochte heiligen.
Het gaat om een stenen beeld van de heilige Ermelindis (foto kaft) dat tot voor de werkzaamheden aan de kapel in de nis boven de toegangsdeur stond.
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium omschrijft het als “zandstenen beeld van de heilige Ermelindis, auteur onbekend, 1651 – 1700. Het beeldje werd mogelijk gebeeldhouwd in het kader van de bouw van de kapel (1629); oorspronkelijk bevond het zich boven de ingang”.
Er staat bij dat het beeld wordt het bewaard in de pastorie. Dat is achterhaald.

 

Het tweede beeld is een Sint-Rochus (foto links) die in de hoogste nis van de voorgevel van de kapel heeft gestaan. Het gaat om een houten beeld, eerste helft 16de eeuw, in eik met restanten van polychromie. Hoogte: 57 cm. “Erg verweerd door blootstelling aan alle weersomstandigheden in de boven nis van de westgevel van de kapel.” Het beeld is in deze bewoordingen beschreven (met foto) in het boek “Meldert, voormalige heerlijkheid van het hertogdom Brabant” (1984).
De heilige toont een pestbuil aan een engeltje.

In de inventaris van jet Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium zijn de beide beelden vermeld (St.-Rochus evenwel vaag en zonder foto). In de inventaris in boekvorm uit 1980 door het toenmalige ministerie van Cultuur worden ze ook vermeld. Er wordt nog nagegaan welke andere objecten uit de inventarissen aanwezig zijn. De kerk van Meldert wordt in het “Kerkenplan” bestemd voor zowel eredienst als bewaarplaats voor religieuze kunst. Sedert de restauratie is de kerk beveiligd.
Foto’s: KIK en F. Doperé

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-212-54ste-jaargang-3-2018

Bronnen en citaten[+]