Ga naar de inhoud

212. Alpaidis 212 : Het gemeentewapen

Uit de geheime geschiedenis van Hoegaarden: het gemeentewapen

Wapen van de bisschoppen en de prins-bisschoppen van Luik

Op de email-reclameborden van de brouwerij Loriers ‘De Groote Brouwerijen van Hougaerde’ en op de bierpinten ‘DAS’ is het wapenschild rood-geel ingekleurd.

Dat klopt in die zin dat het rood in vroegere eeuwen het blauw is voorafgegaan. Het blauw was de kleur van de Prinsbisschoppen van Luik, zodat rood als de oorspronkelijke kleur mag beschouwd worden.

Al in de 18de eeuw was het rood in het wapenschild vervangen door het blauw en het KB van 29 mei 1838 legde het wapen van Hoegaarden vast.

In maart 1838 vroeg burgemeester De Zangré naar aanleiding van het schrijven van de Koninklijke Commissie van 22 november 1837, het behoud en de herbekrachtiging van het gemeentewapen en voegde bij zijn verzoekschrift het diploma en de patentbrieven van de vroegere toekenning van 1819

In de 19de eeuw waren onze gemeentevlaggen van Hoegaarden blauw-wit. Dat was in strijd met het KB, maar het staat de gemeente vrij vlaggen te maken naar haar goeddunken gezien ze geen officieel karakter hebben. Deze wijziging, het goud als kleur vervangen door wit gebeurde tussen 1860 en 1870 onder liberaal bestuur, dat naar het voorbeeld van de stad Tienen handelde. Maar in Tienen zijn de kleuren in het wapen blauw en wit!

Het Hoegaardse liberale gemeentebestuur handelde zoals het geredeneerd had: ‘wij nemen het blauw aan als partijkleur en in de dorpspolitiek noemden zij zich ‘de witten’

Het groen-wit van de lokale voetbalploeg heeft niets te maken met het wapenschild.

©www.pinterest.com : Reclamepaneel met wapen van Hoegaarden in het geel op een rode achtergrond

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-212-54ste-jaargang-3-2018