Ga naar de inhoud

De schenking van de geschilderde portretten van Arthur Putzeys & Valentine Vrankx

De schenking van de geschilderde portretten van Arthur Putzeys & Valentine Vrankx
13 oktober 2018: Raadzaal van het gemeentehuis te Hoegaarden

Geschilderde portretten van Arthur Putzeys & Valentine Vrankx

Op initiatief van:

  • Prof. Dr.-emeritus J. Autenne, achterkleinzoon
  • De Confrérie van de V Notabele Geslachten van Hoegaarden
  • De heemkring ‘Hoegaards Erfgoed vzw’
  • De gemeente Hoegaarden
Les Mélomanes De La Grande Ghète à leur président estime & reconnaissance

-Gelegenheidstoespraak over de familie Putzeys die vanaf het einde van de 18de eeuw een blijvende stempel heeft gedrukt op het politieke, economische en culturele leven te Hoegaarden

-Notaris Arthur Putzeys was burgemeester, provinciaal raadslid en stichter-maecenas van de liberale muziekharmonie; hij woonde in de straat die sinds 1935 zijn naam draagt

Ter ere van wijlen burgemeester, notaris en provinciaal raadslid Arthur Putzeys (18491906) behorend tot de gilde van de ‘Groene Klaver’ 

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-212-54ste-jaargang-3-2018