Ga naar de inhoud

Oktober-december 1918: einde oorlog in het Hoegaards dagboek 

Vragen van onderzoekers/kringen/families

Voor de heemkundige kring d’EUZIE (Stekene) zou ik een verhaal willen schrijven over mijn overgrootvader tijdens wereldoorlog 1; Momenteel zijn we al in het bezit van zijn persoonlijk dossier waaruit blijkt dat hij gediend heeft voor de 4de jagers te voet. Na de slag in Luik heeft zijn regiment 5 dagen in Hoegaarden verbleven van 8 tot en met 12 augustus 1914. (vraag van R. Driesse)

Het antwoord op deze vraag staat te lezen in de ‘Annalen’ van de zusters van Mariadal’, wij vertalen uit het Frans:

‘Op 7 augustus raakt in de gemeente bekend dat de troepen die gevochten hebben te Luik aan het afzakken zijn naar Hoegaarden. Moeder Overste wil dat onmiddellijk kamers en levensmiddelen worden voorzien voor de te verwachten militairen. Op de 8ste augustus komen ze aan in ‘Mariadal’. Kolonel Berger en een twintigtal van zijn officieren krijgen een verblijf in Ste Anne van de zaterdag tot de dinsdag; meer dan 400 soldaten verblijven in de klaslokalen van het externaat; en de directeur E.H. Van Kerkhoven geeft logies aan 160 soldaten en nog een aantal officieren.

Een gedeelte van de ‘prioritaire verdedigingseenheid’ van Luik, is ook aangekomen en ingekwartierd bij de ons. Iedereen is ingeschakeld om de militairen van eten te voorzien. Op dinsdag 11 augustus om 21 uur komen de Kolonel en de kapitein, helemaal onder het stof, ons klooster binnen. De kolonel verwittigd Moeder Oversten dat iedereen ingeval van het uitbreken van een gevecht, moet gaan schuilen in de kelders.

Militaire staf en zusters blijven op tot middernacht. Het is een op- en afgaan van boden met telegrammen. Er heerste een grote opwinding omdat men een kolonne van 10.000 Duitsers zou gezien hebben, op weg naar de bossen van Goetsenhoven.’
Woensdag 12 augustus worden om 7 uur ’s morgens boterhammen en alles wat de zusters hebben aan eten uitgedeeld aan de soldaten, die het bevel gekregen hebben van onmiddellijk te vertrekken.

(Uit de Annalen van de Zusters van Mariadal, 1914)

Ste-Anne-gebouw - Bewaarschool Hoegaarden

Een ‘Grote Wacht’ of ‘Grande Garde’ is pre-WO2 legertaal voor een vooruitgeschoven element in het defensieve gevecht dat tot taak heeft de hoofdweerstandslinie af te bewaken, alarm te slaan bij vijandelijk contact, en gedurende een bepaalde tijd weerstand dient te bieden alvorens zich terug te plooien binnen de eigen linies

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-212-54ste-jaargang-3-2018