Ga naar de inhoud

Klaprozenproject

Ontvangst op het gemeentehuis 1968

Trappen van het gemeentehuis 11 november 1968

Op de trappen van het gemeentehuis 11 november 1968

11 november 1968: Ontvangst op het gemeentehuis van de oud-strijders met redevoering uitgesproken door burgemeester Hettich, waaruit: ‘…indien wij ieder jaar eraan houden een bloemenhulde te brengen aan het ereperk en de gedenkzuil op het kerkhof, samen met de schoolgaande jeugd, dan is dit omdat wij onze jeugd er willen van bewust doen worden van het offer dat u hebt gebracht en welke taak hen morgen op de schouders kan worden gelegd…’ en over het gedenkteken: ‘…Er blijft … nog steeds een vraagstuk op te lossen. Indien wij voor de oorlog 1940-45 beschikten over een prachtig oorlogsmonument, dat helaas door de tweede oorlog werd vernietigd, dan is het ons, ondanks de menigvuldige projecten die werden ingediend nog niet gelukt de goedkeuring hiervoor te krijgen van de hogere overheid. Verleden maand heeft de gemeenteraad opnieuw een project goedgekeurd en ik zal niet nalaten mijn invloed bij alle betrokken instanties te doen gelden zodat binnen enkele maanden een nieuw oorlogsmonument zal prijken op het gemeentelijk domein in de Tiensestraat.’

1918-2018 in de filatelie

1918-2018 in de filatelie (Postzegels zijn een souvenir en stimuleren door regelmatige herdenkingsuitgiften het in ere houden van de herinnering aan de oorlog)

Menenpoort, Albert te Nieuwpoort en de Klaproos (2008)
Albert en Elisabeth te Luik

Menenpoort, Albert te Nieuwpoort en de Klaproos (2008)

1968: Albert en Elisabeth te Luik

Herkenningsplaatjes – Medailles

Herkenningsplaatjes met eenheid, immatriculatienummer en naam en verdiende medailles zijn gekoesterde blijvende herinneringen

Een identificatieplaatje WOI
Medailles WOI 1914-1918

Knutselwerkjes/vrijetijdskunst

Knutselwerkjes/vrijetijdskunst meegebracht uit de oorlog/krijgsgevangenschap. 

Camille Dumont presenteert ‘De Artisten van Hougaerde en hun werk’; hijzelf staat in het midden van de foto

Camille Dumont presenteert ‘De Artisten van Hougaerde

Lofdicht 

Lofdicht als huwelijksgeschenk voor Petrus Dewallens & Palmyre Lebegge in 1919

Lofdicht WOI 1914-1918

 

Ik zie hier voor mijn oogen
Hetgeen iedereen wel wil gedogen;
Dat zij zullen leven hand in hand,
Gelijk men vroeger streed voor ’t vaderland.
Petrus met uw moed en geschot,
Palmyre, met uw geduld en gebod
Hebt weerstand geboden tegen den Keizer
Aan den overkant van den Yzer,

Ontwerp van architect Stockmans oorlogsmonument 

Ontwerp oorlogsmonument gemeente Hoegaarden '68

Ontwerp van architect Stockmans voor de gemeente Hoegaarden van een oorlogsmonument op de Tiensestraat aan huidige sportcomplex (1968-69); Niet gerealiseerd

Winnie-the-Pooh

Harry Coleborn met Winnipeg

Harry Coleborn met Winnipeg

Minstens zo belangrijk zijn de bijbehorende tekeningen. Die worden gemaakt door illustrator Ernest Howard Shepard. Tussen 1915 en 1918 dient Shepard bij de Britse artillerie en neemt hij deel aan onder meer de beruchte Slag bij de Somme.
Na de oorlog komt Shepard in contact met A.A. Milne, die hem vraagt om voor Winnie-the-Pooh te illustreren. Shepard tekent Pooh-beer overigens niet naar het voorbeeld van de knuffel van Christopher Robin, maar naar een speelgoeddier van zijn eigen zoon.

Winnie-the-Pooh, de oorlogsmascotte die kindervriend werd. De Canadese luitenant Harry Coleborn is op weg om zich te melden voor zijn training bij het Royal Canadian Army Veterinary Corps als hij een pelsjager tegenkomt met een klein beertje bij zich. De jager heeft de moederbeer gedood, maar kon het niet over zijn hart krijgen om ook de welp te vermoorden.
Coleborn koopt het diertje, dat de mascotte wordt van het Veterinary Corps en Winnipeg wordt genoemd.
Als het Corps in 1914 in Engeland aankomt, is het beestje zeven maanden oud. Coleborn zelf moet naar het vasteland om te vechten, maar hij laat Winnipeg achter in de Londense dierentuin. Daar wordt de knuffelbare en speelse beer een grote attractie.
Na de oorlog trekt het dier de aandacht van Christopher Robin, zoon van dichter en toneelschrijver Alan Alexander (A.A.). Het jongetje heeft een teddybeer die aanvankelijk Edward Bear heet maar die hij in 1924 omdoopt tot Winnie -een korte versie van Winnipeg. Daarmee geeft hij zijn vader inspiratie voor verhalen en gedichten over Winnie-the-Pooh.
De verhalen van Milne vormen maar de helft van de Pooh boeken. 

Winnie the Pooh

De geliefde op foto in lijst of medaillon … en blijvend herdacht op doodsprentje

Broche met foto

De geliefde op foto in lijst of medaillon … en blijvend herdacht op doodsprentje

Buigen voor den Wil des Heeren
En om zijn Vaderland te eeren
Uw ouders, broeders, zusters en minnen
Lag in zijn hart en ziel en zinnen
Lijden, strijden als een held
En weerstand bieden aan ’t geweld
Krachtig vechten tot hij viel
Een ware Belg van hart en ziel
Nu God hier boven hem beloone
Stuurt Meldert hem zijn schoonste kronen.
Acrostichon- naamdicht: de eerste aan het front letter van iedere regel vormt de naam

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-212-54ste-jaargang-3-2018