Ga naar de inhoud

 Eeuwfeeststoetstoet van 27 juli 1930

Tweetalige herdenking van de oorlog in de eeuwfeeststoetstoet van 27 juli 1930

Praalwagens uit de postkaarten-souvenir

De duif soldaat, praalwagen van de Hougaerdsche Duivenbond
Ernest Ourystraat 3320 Hoegaarden :(achteraan piekje v Villa des Roses)

Gemeente Hougaerde – Stoet op 27 Juli 1930 – Commune d’Hougaerde – Cortéae du 27 juillet 1930
De duif soldaat – Praal wagen, Hougaerdsche Duivenbond – Le pigeon soldat – Char, Société Colombophile d’Hougaerde.

Praalwagen door Moureau Edouard.
Ernest Ourystraat, 3320 Hoegaarden ( rechts staat er huisnummer 22 op foto)

Gemeente Hougaerde – Stoet op 27 Juli 1930 Commune d’Hougaerde – Cortège du 27 juillet 1930
Een tusschenverhaal van den oorlog 1914-1918 – Praalwagen, Moureau Edouard.
Une épisode de la guerre 1914-1918 – Char, Moureau Edouard.

Een tusschenverhaal van den oorlog 1914-1918, praalwagen door Moureau Edouard.

Edouard Moureau (Hoeg. 14.11.1884) was cementbewerker; hij trouwde met Rosalie Vandiest (Hoeg. 27.09.1888) op 29 oktober 1910; zijn dochter Georgine trouwde met Georges Gasia (Hoeg. 10.03.1910), in heel Hoegaarden gekend als vrachtvoerder van de NMBS;
Huis en werkplaats/terrein lag te Klein Overlaar aan de Tiensesteenweg en grensde aan de achterkant aan Mariadal, waar de leerlingen en zusters soms klachten hadden over de milieuhinder.

Praalwagen gerealiseerd door de Ware Vrienden
Ernest Ourystraat, 3320 Hoegaarden

Gemeente Hougaerde – Stoet op 27 Juli 1930 Commune d’Hougaerde – Cortège du 27 juillet 1930
De zon van den vreden bron van voorspoed-praalwagen « De Ware Vrienden >,
Hougaerde
Le soleil de la paix source de prospérité – Char « De Ware Vrienden », Hougaerde,

De zon van den vreden, bron van voorspoed, praalwagen gerealiseerd door de Ware Vrienden

Ernest Ourystraat, 3320 Hoegaarden

Gemeente Hougaerde – Stoet op 27 Juli 1930 Commune d’Hougaerde – Cortège du 27 juillet 1930
De zon van den vreden bron van voorspoed-praalwagen « De Ware Vrienden >,
Hougaerde
Le soleil de la paix source de prospérité – Char « De Ware Vrienden », Hougaerde,

Het houten been
Het Belgische bier ‘Jambe-de-Bois’

Charlier, gezegd ‘Het Houten Been’, door de Oudstrijdersbond van Hougaerde.

Deze wagen herinnert niet aan de oorlog, maar verwijst naar een Belgisch soldaat, Jean-Jacques Charlier, die in het leger van Napoleon vocht; in 1830 vocht hij mee als kanonnier tijdens de Belgische opstand tegen koning Willem I van Nederland;
Het Belgische bier ‘Jambe-de-Bois’ heeft een stamwortgehalte van 18.30° Plato, duidelijke verwijzing naar het jaar 1830.

Praalwagen van de Nationale strijdersbond Hougaerde
Vermoedelijk Ernest Ourystraat, 3320 Hoegaarden

Gemeente Hougaerde – Stoet op 27 Juli 1930 – Commune d’Hougaerde – Cortège du 27 juillet 1930
Een kanon met vaandel verbergt in eene loopgraaf-praal wagen, Nationale strijdersbond. Hougaerde
Un canon avec drapeau dissimulé dans une tranchée – Char, Société Nationale anciens combattants, Hougaerde.

Een kanon met vaandel verbergt in eene loopgraaf, praalwagen van de Nationale strijdersbond Hougaerde. Links op de zijgevel ziet u het opschrift “Credit Tirlemont S.A Filiale de la banque de Bruxelles”

Aan onze helden " Hougaerde 1914-1918

De ‘H’ is genaaid boven de oorspronkelijke. ‘N’; het werd van ‘Nationale’ ‘Hoegaardse’ Strijdersbond

NSB Nationale "Hoegaardse" Strijdersbond

1930: De oud-strijders krijgen een toelage voor hun vlag. De liberalen stemmen voor, maar de katholieken zijn tegen, vermoedelijk louter uit principe om de liberalen te tergen. (Hennuy C., Kroniek van Hoegaarden, 2012, p. 18)

Op vlag zien we oorlogsruïnes, de IJzer en de klaprozen, alles wat herinnert aan die eerste wereldbrand. En de kerk en het gemeentewapen van Hoegaarden

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-213-54ste-jaargang-4-2018