Ga naar de inhoud

1919: Einde Hoegaards dagboek

1919: Einde Hoegaards dagboek (Louise Vander Velpen) en de Canadezen te Hoegaarden 

Vijf januari 1918

Zondag 05.01.1918: Op twee januari zijn de Franse troepen uit Hoegaarden vertrokken.

Vijftien  november 1918

Vrijdag 15.11.1918. Deze namiddag hebben we een deel van de wol en een partij koper uit de schuilplaatsen gehaald. Er wordt verteld dat morgen alle Moffen moeten weg zijn uit Brussel en dat volgende dinsdag onze koning zijn blijde intrede zal doen. ( wel de 22ste te Brussel, wat later dan het gerucht, … of ‘fake news’?) 

Twintig 20 december 1918

Vrijdag 20.12.1918: De koning heeft zijn triomfantelijke intocht in Tienen gehouden samen met prins Leopold. We zijn gaan kijken. Het weer was niet schitterend en dat was spijtig (dagboek Louise Vander Velpen)

Drieëntwintig februari  1919

Zondag 23.02.1919: Sinds de zesde van deze maand is een Canadese transportcompagnie, de ‘Canadian Engineering M.T.Coy’ te Hoegaarden gelegerd. Wij hadden een sergeant en een sergeant-majoor. [2][1]de sergeant is na een week vertrokken naar Branchon tegen Ramillies en vorige vrijdag is onze sergeant-majoor Alex Greig van Winipeg ook weggegaan, hij verblijft nog altijd in Hoegaarden, maar hij heeft ten huize Nijs de kamer van de zijn adjudant genomen, die met permissie vertrokken is. Als ze nog hier zijn wanneer de adjudant terug is, zal hij terug bij ons komen logeren. Ik voeg erbij: ‘Pet êt, pe’t êt’ pas’ [3][2],zoals zij zich uitdrukken.

Al die Canadezen zijn eigenaardige types, men zou beweren dat zij maar half beschaafd zijn. Wat het ‘savoir vivre’ aangaat verschillen zij als dag en nacht met de Fransen. En of het officieren of soldaten zijn, ze zijn allemaal hetzelfde op dat vlak. Bij Loriers maken ze het eten klaar voor de officieren, de kapitein gaat aan het venster kijken terwijl ze bij Loriers aan het eten zijn. De officier die bij Goidts logeert[4][3]blijft tot 3 uur ’s nachts weg zonder verwittigen en dan komt hij binnen langs het raam of zoals enige dagen geleden, dan hadden ze een ruit ingeslagen. 

De sergeant-majoor die wij de eerste dag hadden zei papa en mama en ons sprak hij aan met onze naam. Twee keer heeft hij een tolk meegebracht uit de Verenigde Staten, die heel zijn jeugd in het college en de universiteit had doorgebracht, hij is ingenieur; voor de oorlog was hij vier jaar in Frankrijk en meer dan een jaar in België en toch heeft hij nog altijd die ongemanierdheid van de Amerikaan. Maar het meest waren we verbaasd over hun opvatting over de familie. Ze trekken allemaal zeer jong het huis uit en vragen nooit meer naar hun broers en zussen en zelfs niet meer naar hun ouders.

Terwijl de Canadezen hier waren hebben wij ook tweemaal Fransen gelogeerd.

Soldats canadiens 1919

The six of …no 10 / Soldats canadiens 1919 (uit de verzameling Lodewijckx)

Twaalf mei 1919

Maandag 12.05.1919: Sinds de 2de mei zijn de Canadezen vertrokken. Sinds die dag is het eindelijk rustig te Hoegaarden.

Zevenentwintig mei 1919

Dinsdag 27.05.1919: De soldaten die in verlof zijn hebben vorige zaterdag bevel gekregen om hun regiment te vervoegen. De studenten milicien moeten hun eenheid morgen (woensdag) vervoegen. Gaat de oorlog herbeginnen?

Achtentwintig juni 1919

De 28ste juni is de vrede getekend. Binnenkort zullen al onze militairen terug thuis zijn! Met deze grote overwinning van de geallieerden sluit ik mijn dagboek af.

Emile [5][4] heeft zijn diploma van licentiaat behaald op 29 juli. De andere neven zijn gedemobiliseerd op 14 ‘St’. [6][5]

Souvenir of some happy days in Hougaerde s/sgt Donis Johnny
Postkaart 1919

Hoegaerde Belgium, March, 7th, 1919.

Dear Florence,
This is a view of the main square with the band stand and the church at the top of the street. We have a parade every morning on this square. It’s an awful place, dear, will tell you later of it.

Yours Alex

Familiefoto Lodewijckx Vanhagendoren

Dokter Jules Lodewijckx (Hoeg. 1862) en Clemence Vanhagendoren (Hoeg. 1866) Met vermoedelijk dochter Louise (Hoeg. 1898) en meid Josephine Hobin (ZL 1897)

Kiosk uitvoering
Muziekuitvoering op de kiosk

Achteraan rechts : ‘A la Métropole Café Billard (Eertijds appartementen “Bams” )
‘Arrivée’ van de koers (voor beroepsrenners) aan de Cerkel op de Doelstraat (kermis – september – jaar???)

Groepsfoto met 2 Canadeze soldaten

Staand: (Links naar rechts): Ida Caroyer – Irma Ausloos – Emma Dotremont – Julia Ausloos – Raymond Ausloos

Zittend: Arthur Haer (Canadees soldaat) – Achille Ausloos – Elisa Ausloos – Robinson(Canadees soldaat)

‘Arrivée’ van de koers (voor beroepsrenners) aan de Cerkel op de Doelstraat (kermis - september – jaar???)

Achtereenvolgens: Café A. De Vos, Zaal en Café de Cerkel, beenhouwerij Gilis en Wijn- en sigarenhandel Goidts (Eertijds appartementen Huon)

???????
?????
??????

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-213-54ste-jaargang-4-2018

Bronnen en citaten[+]