Ga naar de inhoud

Over Sint-Gorgonius en onze Sint-Gorgoniuskerk

Over Sint-Gorgonius en onze Sint-Gorgoniuskerk in de Feestbundel Jaak Ockeley (2018) [7][1]

Sinds de viering van 250 jaar nieuwe kerk is er heel wat onderzoek gebeurd over de heilige Gorgonius enerzijds en de positie van Hoegaarden als Luiks bezit. Vanaf het volgend nummer zullen we daarover berichten, nu de aandacht hierop is getrokken in verband met de heilige Sulpitius en Zoutleeuw.

Jelle Lisson poneert onder meer het volgende:
‘Het bisdom Luik vormde samen met de bisdommen Metz, Toul en Verdun een intellectuele eenheid, in die zin dat er onder de elite een drukke uitwisseling bestond van kennis en personen. Ook op politiek vlak waren de gebieden verenigd, als deel van het keizerrijk der Ottonen. Een extra argument voor deze hypothese is de ontstaansgeschiedenis van de kerk ter ere van Sint-Gorgonius te Hoegaarden op 15 km van Zoutleeuw en 20 van Sint-Truiden. De cultus van Gorgonius werd volgens de Vita Chrodegangi episcopi Mettensis gestimuleerd door bisschop Chrodegang van Metz [8][2]. In 765 liet Chrodegang het lichaam van Sint-Gorgonius overbrengen naar de abdij van Gorze, in de buurt van Metz zelf, vanwaar de cultus zich verder zou verspreiden. Het heiligenleven werd omstreeks het midden van de tiende eeuw geschreven door een monnik in de abdij van Gorze[9][3] ,het lijkt dus waarschijnlijk dat de Hoegaardse Sint Gorgoniuskerk werd opgericht onder invloed van de bisschoppen van Metz vóórdat deze tekst verscheen. Ook deze kerk zou uiteindelijk geïncorporeerd worden door de bisschoppen van Luik.
Volgens een inscriptie in de kerk van het Luikse Sint-Pauluskapittel – waar de Sint Gorgoniuskerk volgens latere bronnen afhankelijk van was – verbouwde een zeker gravin Alpaidis van Hoegaarden haar castrum tot een kerk. Diezelfde Alpaidis zou in 987 ook het graafschap Brunengeruuz aan de bisschoppen van Luik hebben geschonken, waar Hoegaarden en dus de kerk deel van uitmaakten. [10][4]Volgens de Luikse traditie werd de Sint-Gorgoniuskerk dus gesticht door Alpaidis, alweer een spoor om de link met Metz te verdoezelen.’

Meer dan stof genoeg om te bestuderen, onze kerk en Gorgonius te ere!

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-213-54ste-jaargang-4-2018

Bronnen en citaten[+]