Ga naar de inhoud

Brouwerij Coenen (Zétrud-Lumay)

Herinneringen aan brouwerij Coenen (Zétrud-Lumay), met Hoegaardse roots.

Brouwerij Coenen: Brasserie de la Ghete "Blonde"
Brouwerij Coenen: Brasserie de la Ghete "Blonde"

Het is de oudste zoon van Vitaline Van Autgaerden: Jean (Jean-Baptiste) Coenen die molenaar en brouwer was op de molen aan de Gete te Zétrud Lumay; hij werd geboren te Zétrud-Lumay op 7 juni 1875 en trouwde met Phinx Corbusy

Brouwerij Coenen : Zicht op de molen van Lumay (2019)

De familie Coenen haalt op enkele sites herinneringen op aan de brouwerij van hun voorvader Jean Coenen, naast de molen aan de Gete in Lumay (Zétrud Lumay). Er duiken etiketten op van “Brune de Jodoigne”, “Triple”, “Louvain Extra”,  “Brune de Menage” en “Blonde”, met de merknaam Coenen. Er zijn er ook voor “Bière blanche” en “Orge pure” onder de oudere naam Z. Falkenbergh Micret.

Deze laatste bezat zowel de molen als de brouwerij aan de Gete. De overzichtelijke site over oude brouwerijen in Waals-Brabant vermeldt hun activiteit van 1904 tot 1921. Maar onder de naam “Jos Coenen” is er ook sprake van een brouwerij in de periode 1892-1939. Andere bronnen melden de openbare verkoop, door de familie Coenen, van de brouwerij/molen al in 1912. De molen werd gebruikt voor elektriciteitsproductie. In 1952 wordt Coenen nog vermeldt als verdeler van bieren Imperial. Tot nu blijft de reputatie van de Getetriple overeind “als middel voor mensen die dienen aan te sterken”.

Een bierfles van de ‘Brasserie de la Ghète) 02.03.2017 ©Het Nieuwsblad

Het gaat hier om een bierfles van de ‘Brasserie de la Ghète), artikel in het Nieuwsblad van 02.03.2017 [26][1]

Heemkundige vindt een volle bierfles van 120 jaar oud.”

“Goed om op te drinken zal het bier wel niet meer zijn “

Bij de opruiming van een oude woning in Meldert vond Rik Cipers (83) van de Heemkring in Hoegaar den een volle bierfles. Niks bijzonders ware het niet dat die volgens hem 120 jaar oud oud.
“Help dan al eens een kel der opruimen van een oud huis”, zegt Rik. Het bestuurslid van de Heemkundige Kring wist niet wat hij zag. “In een stofferige hoek van de kelder lagen een twintigtal lege bierflessen. Tot mijn grote verbazing zag ik dat er nog een vol exemplaar tussen zat. Zowaar Hoegaardse ‘witte’, wat ik af leid uit de naam van de brouwerij die op de literfles gegrift staat: Brasserie de la Ghete Lumay. Die brasserie bestond tot eind jaren 1800. De fles met mechanisch, weliswaar verroest, stopsel, is dus zeker 120 jaar oud. Goed om drinken zal dat bier wel niet meer zijn. Maar dat is niet erg. Ik zal de fles toch niet openen. Ze is alvast van onschatbare waarde. In geld is dat niet uit te drukken. Voor mij heeft ze vooral een emotionele waarde.”

Rik Cipers bestuurslid heemkring

Rik Cipers kan het weten Hij is niet alleen bestuurslid van de plaatselijke heem kring, maar zijn vader was in Hoegaarden één van de vele brouwers, die het dorp rijk was. Rik woont nu in de Cruysblocklhoeve, destijds een majestueuze hoeve, waarin hij tal van bierattributen bewaart.

“Ik zal de fles niet openen. Ze is alvast van onschatbare waarde, in geld is dat niet uit te drukken” “Heel veel brouwers in die tijd, waren zogeheten huurbrouwers”, vertelt Rik. “Zij namen in brouwerijen in Hoegaarden bier af in vaten om dat dan thuis op flessen te trekken. Die leverden ze dan in kleine cafés en bij particulieren”.

Het bier in de ze gevonden fles komt van de brouwerij naast de Gete aan de brug richting de Vroente. Het gebouw is helaas afgebroken. Het was eigendom van de welstellende familie Van Nerum. Vermoedelijk bezat zij in de negentiende eeuw de grootste brouwerij van Hoegaarden.”
Cipers heeft ook een uitleg waar de naam ‘Lumay’ op de fles van daan komt. “Ik vermoed dat ze komt van een huurbrouwer uit Outgaarden. Dat dorp behoorde vroeger tot het Waalse Lumay, even over de taalgrens gelegen. Die van Outgaarden waren dus toen eigenlijk inwoners van wat wij nu Lummen noemen.”

De familie Coenen–Van Autgaerden

Twee broers Coenen huwen met twee zussen van Autgaerden, alle vier geboren te Zétrud Lumay. De zussen van Autgaerden stammen langs hun overgrootmoeder Françoise Van Nerum, af van de V Geslachten van Hoegaarden:

De vóórgeschiedenis van de zussen Van Autgaerden 

Jean-Baptiste Van Autgaerden

(Hoeg. 1747-1804), notaris en landmeter, was de man die te Hoegaarden een einde maakte aan de heerschappij van de oude Regentie (Sweerts!) en het nieuwe regime van de Franse Tijd introduceerde en belichaamde; hij woonde in het huidige goed Hof ter Meersche op de Vroente

2.Jean-Baptiste Van Autgaerden junior

(Hoegaarden 1777-1840), eveneens burgemeester van Hoegaarden; hij trouwde met Françoise Van Nerum (Hoegaarden 1771-1852)

3.Jacques Philippe Van Autgaerden

(Hoegaarden 1800-1881) x Thérèse Charlet (L’Ecluse/Sluizen), maar kwam te Hoegaarden de Hoeve Flemalia aanpassen en bewonen

En had als kinderen:

  • 3.1.Jean Baptiste Van Autgaerden (L’Ecluse 1828-Zétrud-Lumay 1894), landbouwer te Outgaarden en getrouwd met Henriette Collart
  • 3.2.Louise Henriette Van Autgaerden (L’Ecluse 1831-1872), ongehuwd
  • 3.3.Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 1834-Hoeg. 1914) x Marie Constance Adams, zij woonden in het (nu verdwenen) Vijvershof op de Nieuwstraat (E. Ourystraat)
  • 3.4.Marie Clemence Van Autgaerden (Hoeg. 1836-1891), ongehuwd, woonde in de Pastorijstraat
  • 3.5.Eugenie Van Autgaerden (Hoeg. 1840-1896)
4.Jean-Baptiste Van Autgaerden

(L’Ecluse 1828-Zétrud-Lumay 1894) x Henriette Collart (Zétrud-Lumay 1825-1885) en hun twee dochters waren:

  • Marie-Thérèse Van Autgaerden
  • Vitaline Van Autgaerden

De gebroeders Coenen (brouwers)

De twee gebroeders Coenen waarover het hier gaat zijn (niet de enige) kinderen van Jean Baptiste Coenen (Rommersom [27][2] 27.04.1804-Zétrud-Lumay 04.06.1865), molenaarsgast te Weerde en ca. 1848 molenaar te St.-Marie-Geest

Mathieu Coenen

Mathieu Coenen (Zétrud-Lumay 24.11.1849-Vaux-Chavannes 11.11.1912) x Zétrud-Lumay 29.10.1874 Vitaline Van Autgaerden (Zétrud-Lumay 11.04.1855-St.-Marie-Geest 13.01.1911), molenaar te St.-Marie-Geest

Philippe Coenen

Philippe Coenen (Zétrud-Lumay 09.05.1852-Jodoigne 15.12.1901) x Zétrud-Lumay 11.02.1875 met Marie-Thérèse Van Autgaerden (Zétrud-Lumay 11.12.1853-Zaventem 13.11.1924), begraven te Hoegaarden, brouwer-azijnfabrikant

Het is de oudste zoon van Vitaline: Jean (Jean-Baptiste) Coenen die molenaar en brouwer was op de molen aan de Gete te Zétrud-Lumay; hij werd geboren te Zétrud-Lumay op 7 juni 1875 en trouwde met Phinx Corbusy

Brouwerij Coenen als Brasserie de la Ghète

Als Brasserie de la Ghète met Bruin-(Brune) en Witbier (Blonde) van J. (Jean-Baptiste) Coenen (ca. 1910), Extra de Louvain en Brune de ménage (MENA = ménage)

Brouwerij Coenen als Brasserie de la Ghète met Bruin-(Brune)
Grafmonument van de familie Van Autgaerden op de begraafplaats te Hoegaarden
Brouwerij Coenen als bloemmolen (ca. 1940)

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-214-55ste-jaargang-1-2019

Bronnen en citaten[+]