Ga naar de inhoud

De jaarboeken van de HHK, Hoegaardse heemkundige kring (1982-1991)

De jaarboeken van de HHK, Hoegaardse heemkundige kring (1982-1991) [1]  

Jaarboek nr 1 (1982)

 • Statuten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1982
 • Het archeologisch onderzoek naar een Gallo-Romeinse villa op de Blotenberg te Hoegaarden, historische situering, de Gallo-Romeinen te Hoegaarden en beschrijving van enkele recente archeologica
 • Dopere F., Archeologisch onderzoek van de donjon te Meldert, voorlopig opgravingsverslag 1982

Jaarboek nr 2 (1983)

 • F. Doperé, Restauratie en authenticiteit in monumentenzorg, met het oog op restauratie van de donjon van Meldert
 • F. Doperé, Oude grafmonumenten op het voormalig kerkhof van Meldert P. Bosteels
 • Over Hoegaarden en ander bier, algemeen artikel, niet specifiek over Hoegaarden
 • F. Doperé (voor de werkgroep),  tentoonstelling Meldert, voormalige heerlijkheid van het hertogdom Brabant
 • Kunst en geschiedenis (tussentijds verslag, 1983)

Jaarboek nr 3 is vervangen door de studie over Meldert

 • Meldert, voormalige heerlijkheid van het hertogdom Brabant.
 • Kunst en geschiedenis, Hoegaarden- Meldert
 • Uitgave van de Hoegaardse Heemkundige Kring, 1984, 370 p.

Jaarboek nr 4 (1985) (Samengesteld door Bosteels P.)

 • Een balans in de weegschaal?, beschouwingen over heemkunde door Bosteels P.
 • Vakmanschap, lef en witte Gobertange
 • Het spel van Manjg Jules Cipers,gemeentesekretaris en de eerste ambtenaar
 • Benny Swinnen, bakker en het geheim van de patakonkoek
 • Femke Simonis en haar recept van Hoegaardse biervlaai

Jaarboek nr 5 (1986)

 • Projekt Rommersom, over de kapel, wat is uitgevoerd (1986) en wat nog uit te voeren is (1987)
 • Verslag orgelwandeling 28 september 1986, Hoegaarden,
  Hoksem, Kumtich, Vertrijk en Willebringen: de
  kerkgebouwen en hun orgel
 • Dopere F., Milieu Projekt Spoorwegberm, de spoorweg Tienen
  Hoegaarden, bedenkingen in verband met de bestemming
 • Hoegaardse Heemkundige Kring, 5 jaar werking voor onze leden, overzicht van de activiteiten

Jaarboek nr 6 (1987)

 • J. Doperé, Philips II (1527-1598) en het ontstaan der Zeventien Provinciën, een korte studie van het hoe en waarom de eenmaking een noodzaak werd met een opsomming van al de landsheren

Jaarboek nr 7 is vervangen door de studie over Rommersom

 • F. Doperé e.a., De Calvarie van Rommersom (Hoegaarden),
  Uitgave Hoegaardse Heemkundige Kring, Hoegaarden, 1989

Jaarboek nr 8 (1989)

 • F. Doperé, De watermolens van Hoegaarden T. Saelmaekers,
 • De Hoegaardse brouwerijen in de 19de eeuw
 • F. Doperé, Zekerheden en vragen omtrent de identificatie van het 13de eeuwse Sint Ermelindisschrijn van Meldert

Jaarboek nr 9 (1990)

 • (vanaf nu: HOK, hoegaardse oudheidkundige kring; ) E. Saelmaekers (samenstelling),
 • Hoegaardse volksverhalen, dwaallichtjes, weerwolven, spoken, tillekesjacht, heksen, tovenaars, alvermannekes
 • de verhalen komen uit de licentiaatsverhandeling van V. Michiels-Lecock

Jaarboek nr 10 (1991)

 • T. Saelmaekers (samenstelling),
 • Spookverhalen uit Hoegaarden.
 • Het verhaal van de ridder van Hoxem.
 • Het verhaal van Peut van Hautem.
 • Heksenverhalen uit Hoegaarden en Meldert.
 • De Tillekesjacht, verborgen goud in Hoegaarden.
 • De dwaallichtjes.
 • De Hakeman, er zit iets aan het stenen kruis te Meldert.
 • De Koerpater te Meldert.
 • Verhalen over weerwolven in Hoegaarden en Meldert.
 • Duivelsverhalen uit Hoegaarden.

De bedoeling van jaarboeken 9 en 10 is het optekenen van volksverhalen uit Hoegaarden en deelgemeenten. Onderhavig jaarboek is gebaseerd op de licentiaatsverhandeling van K. Vandenbosch, Volkscultureel erfgoed van Hoegaarden en Meldert, Leuven, K.U.L., 1991

De huidige naam van onze Heemkundige kring Hoegaards erfgoed vzw komt voort uit de Heemkundige Kring Hoegaarden opgericht in 1965 met een tweemaandelijkse uitgave Periodieke Uitgave Heemkundige Kring.
Deze vereniging werd opgenomen in de VZW ’t Nieuwhuys in 1967 (Bijlagen Belgisch Staatsblad 23 februari 1967, wijzigingen aan de statuten van 1964 van ‘t Nieuwhuys) en de naam veranderde in Heemkring Museum ’t Nieuwhuys met als tijdschrift Alpaidis. was in de beginperiode gewoon Heemkundige Kring, met als uitgave Periodieke Uitgave Heemkundige Kring(1965).

Vanaf het nummer 9 (1967, 3de jaargang) verschijnt ons tijdschrift trimestrieel onder de benaming Alpaidis, met of zonder trema; het huidige nummer is het 215de nummer van de hele reeks, te beginnen in 1965.

Een volledige reeks van de jaarboeken van de HHK en van Alpaidis is ter inzage beschikbaar op ons archief.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-215-56ste-jaargang-2-2020

Bronnen en citaten[+]