Ga naar de inhoud

Terug naar Julius in het Kluisveld

Het lijk van het Kluisveld

HOEGAARDS ERFGOED WOENSDAG 20 FEBRUARI 2018

Vzw Hoegaards Erfgoed kwam tussen bij de archeologische dienst Portiva en het gemeentebestuur, voor de conservatie van de gallo-romeinse mozaiekvloer uit de villa op de Blotenberg.

Die is in 1982 opgegraven en sindsdien bewaard in het gemeentelijk depot. Na restauratie kan hij worden geëxposeerd in zaal Grand Cru, in het gemeentehuis, naast andere relicten uit de opgravingen in Meer, Goudberg, Kluisveld, Blotenberg… Het gemeentebestuur bouwt die zaal verder uit als een archiefkamer, open voor alle gebruikers, en tegelijk nuttig als expozaal (bv. met Palmzondag). 

In de voorbereiding voor dit dossier maakte mevrouw Anne-Marie Huon-Peeters ons nuttige informatie over over de stand van de archeologische opgravingen door archeoloog Marc Meurrens en medewerkers in 19791982. Tot nu ontbrak het meeste fotomateriaal en was het moeilijk om de exacte plaatsen aan te duiden. De KU Leuven (“Bodemschatten in Oost Brabant”), het provinciebestuur (de hsl-site, de Vlaamse Landmaatchappij) publiceerden hierover gedeeltelijk. Portiva, met Tom DeBruyne en medewerkers, werkt nu aan een waardevolle aanvulling.

Wie de opgravingen binnen het programma “Duizend jaar Hoegaarden,” kon volgen, herinnert zich de materiële vondsten en allicht ook “Het Lijk van het Kluisveld”. Op bijgaande foto, van de hand van Mare Meurrens, is het slachtoffer te zien. De villa uit de 2de eeuw na Christus is vermoedelijk in de tweede helft van die eeuw vernield bij de inval van Germaanse stammen rond 170. “Het noodgraf dat in de onmiddellijke nabijheid van de kelder werd gevonden, is waarschijnlijk dat van een van de slachtoffers”, aldus Meurrens in 1982. “Het anthropologisch onderzoek heeft immers uitgewezen dat de man uit het graf op een gewelddadige manier om het leven kwam.”

In die periode van het onderzoek in het Kluisveld, brouwde Pierre Celis een nieuw bier, met een Romeins etiket. Omdat het niet César mocht heten, werd gekozen voor de naam Julius. Het bestaat ook vandaag nog, al wordt het door ABInbev elders gebrouwen.

De anonieme man van het Kluisveld noemen we daarom Julius. 

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-215-56ste-jaargang-2-2020