Ga naar de inhoud

III.Adams Jean-François

Adams Jean-François (Hoegaarden 26.09.1811-23.12.1872), landbouwer, 24 jaar gemeenteraadslid vanaf 1848  [1] 

X

Hoegaarden 10.06.1835 Catherine Vandenbempt (Hoeg. 13.08.1808- 26.03.1844), dochter van Joseph en Maria Barbara Lintermans

XX

Hoeg. 24.01.1849 Rosalie Vanhagendoren (Hoeg. 03.11.1823) [2] , landbouwster dochter van Charles en Françoise Vandenbempt

Hij was van 1848 tot zijn overlijden in 1872 liberaal gemeenteraadslid voor Nerm/Aalst en vanaf 1862 schepen.

In de 19de eeuw werden de gemeenteraadsleden als volgt verkozen:

 
 • 3 voor het Centrum
 • 1 voor Rommersom
 • 1 voor Overlaar
 • 1 voor Hoksem
 • 2 voor Nerm en Aalst

Hij wierd van den Heer zijnen God bemind en zijne getrouwheid was erkend.

ECGL. XIVI. 16-17.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Joannes-Franeisers ADAMS,

Weduwenaar van Catharina Vandenbempt,
Echtgenoot van Rosalie Vanhaegendoren

geboren te Hougaarde den 26 September 1811, na gedurende 24 jaren Lid geweest te zijn van den Gemeente Raad, sterft aldaar den 23 December 1872, voorzien van de HH Sacramenten der stervenden.
De begrafenis zal en plaats hebben op Woensdag, 25 December na het lof.
De plechtige lijkdienst zal gescbieden op Donderdag. 2 Januri 1873, de …. 9 en half uren.
Frau diesst wegens het broederschap der gelovige zielen, op Vrijdag den 3 Januari, in de kerk van Hougaarde.
De dertigsten de volgende dagen ten half 7 en 7 uren.
Mijne kinderen, ik sterf, maar mijne vriendschap sterft niet, ik zal u in den Hemel beminnen, gelijk ik u bemind heb op aarde.

JOAN. BERGH

Zoete harten van Jesus en Maria, weest onze toevlucht. (300 dagen aflaat).

R I P
P.-J. Stevens, te Thienen.

Hun kinderen

 1. Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836), landbouwer
 2. Joseph Adams (Hoeg. 05.01.1838 -15.02.1838), 5 weken oud
 3. Maria Theresia Adams (Hoeg. 22.11.1838 -31.07.1839), 8 maanden oud
 4. Barbe Adams (Hoeg. 16.05.1840 -29.01.1842), 20 maanden oud
 5. Adams Charles (Hoeg. 05.06.1849-22.01.1866)
 6. Adams Barbe Léonie (Hoeg. 26.07.1853-02.02.1855)
 7. Marie Clémence (Hoeg. 18.11.1854-09.01.1855)
 8. Adams Marie Léonie (Hoeg. 04.01.1856)
 9. Adams Marie Constance Palmyre (Hoeg. 15.08.1857-28.01.1874)
 10. Adams Joséphine (Hoeg. 18.09.1859-30.03.1916)
   x Hoeg. 17.05.1884 François Edmond Nijs Hoeg. 20.05.1862), handelaar en ontvanger van het Bureel van Weldadigheid
  xx Ukkel 20.10.1930 Bertha Stockmans (Antwerpen 08.12.1886)
 11. Adams Vital (Hoeg. 23.06.1862-07.08.1894), landbouwer
  x Hoeg. 27.02.1892 Marie Félicie Nijs (Hoeg. 20.10.1859-28.11.1910),
  dochter van Jean Joseph en Anne Dumoulin
 12. Adams Marie Clémence (Hoeg. 06.05.1864)
  x Hoeg. 16.01.1892 Guillaume Théophile Gilis (Hoeg. 16.05.1862)
 13. Adams Alexandre (Hoeg. 25.12.1866), vertrok in april 1884 naar Anderlecht x Hoeg. 25.10.1890 M. Catherine Senebergh (Hoeg. 10.01.1865),
  dochter van François en Rosalie Gilis
 14. Adams Arnould Achille (Hoeg. 26.01.1869-14.02.1869), 5 weken oud
Alice, Leonie en Clara Adams in het uniforme van pensionair in Mariadal

~ Marie Alice Adams (Hoeg. 21.08.1893), vertrekt in 1915 naar Scherpenheuvel
x Hoeg. 25.11.1916 Louis François Sevenants (Hoeg. 03.12.1896-1965), gemeentesecretaris van Hoegaarden 1949-1965, zoon van François Edouard, dagloner en Octavie Catherine Gasia

~ Léonie Marie Corneille Adams (21.08.1893), tweeling
x Hoeg. 08.08.1917 Willems Joseph Raymond [3]  (Hoeg. 17.11.1896), landbouwer
zoon van Leander en Virginie Vandermolen

~ Marie Claire Adams (Hoeg. 21.11.1894), vertrekt naar Halle-Booienhoven 

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]