Ga naar de inhoud

VII. Marie Constance Adams

Marie Constance Adams trouwde met Joseph van Autgaerden

Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 21.03.1834-Hoeg. 10.04.1914), landbouwer en eigenaar x Hoegaarden 01.02.1888 Marie Constance Adams (Hoegaarden 19.01.1856-07.12.1932), dochter van Jean Arnold Adams en Rosalia Hendrickx en achternicht van Leopold Adams

Zij woonden in het Vijvershof; Constance was 32 jaar jonger dan haar echtgenoot; als getuigen bij dit huwelijk traden twee kozijns van de bruid op: de industrieel Alphonse Stockmans en de brouwer Arnold Cipers; Joseph Van Autgaerden had twee niet-familieleden als getuige.

Het ‘Vijvershof’ in de tijd van Joseph Van Autgaerden en Marie Constance Adams

Hougaerde Binnenzicht op het park Van Autgaerden - Adams

 De voorouders van Joseph van Autgaerden:

~ Jean-Baptiste Van Autgaerden

A. Jean-Baptiste Van Autgaerden (Hoeg. 1747-1804), notaris en landmeter, was de man die te Hoegaarden een einde maakte aan de heerschappij van de oude Regentie (Sweerts en consoorten van de Confrérie van de V Geslachten) en het nieuwe regime van de Franse Tijd introduceerde en belichaamde; hij woonde in het huidige goed Hof ter Meersche op de Vroente

~ Zijn Zoon Jean-Baptiste Van Autgaerden

B .Zijn zoon Jean Baptiste Van Autgaerden (Hoeg. 1777-1840), was burgemeester van 1804 tot ,1808 en getrouwd met zijn rechtstreekse nicht Françoise Van Nerum; zij woonden in het Vijvershof

~ Zoon Jacques Philippe Van Autgaerden

C. Zoon Jacques Philippe Van Autgaerden (Hoeg. 1800-1881) was getrouwd te L’Ecluse (Sluizen), maar kwam te Hoegaarden de Hoeve Flemalia aanpassen en bewonen. 

En had als kinderen:

  • 1. Jean Baptiste Van Autgaerden (L’Ecluse 1828-Zétrud-lumay 1894), landbouwer te Outgaarden en getrouwd met Henriette Collart
  • 2. Louise Henriette Van Autgaerden (L’Ecluse 1831-1872), ongehuwd
  • 3. Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 1834-Hoeg. 1914)
  • 4. Marie Clemence Van Autgaerden (Hoeg. 1836-1891), ongehuwd, woonde in de Pastorijstraat.
  • 5. Eugenie Van Autgaerden (Hoeg. 1840-1896)

De kinderen van Joseph Van Autgaerden en Marie Constance Adams

~ Marie Van Autgaerden

1 Marie Van Autgaerden (Hoegaarden 17.01.1889-17.01.1889), overleed dezelfde dag

~ Marie Jeanne Roalie Alice Van Autgaerden

2 Marie Jeanne Roalie Alice Van Autgaerden (Hoegaarden 20.07.1890-21.05.1964), rentenierster x Hoegaarden 31.07.1920 met Corneille Constant Marin Evrard (Hoegaarden 19.11.1889-14.02.1963), zoon van Jules Evrard en M.Françoise Neefs,
huidvetter
Woonden eerst te Overlaar in het Klein Kasteel en daarna in het Vijvershof
Hun zoon was Xavier Evrard (Hoegaarden 15.03.1922), verkoopsdirecteur x Hoegaarden 07.03.1946 met Marie Josée Similon; bewoonden het Vijvershof;

Zij schonken in 1966 aan de kerkfabriek twee schilderijen: Een voorstelling van de ‘Aanbidding der Wijzen’ en ‘Bezoek van Jahweh aan Abraham’. [1]   Zij werden
onmiddellijk gerestaureerd voor de som van 20.000 F. Een omhaling in de kerk bracht 11.000 F op en er kwam nog een gift van 5.000 F.

~ Eduard Norbert Van Autgaerden

3 Eduard Norbert Van Autgaerden (Hoegaarden 25.02.1893-24.02.1963), ongehuwd, zijn peter en meter waren Eduard Vander Velpen en Felicie Adams [2] , tante

~ Eugenie Marie Van Autgaerden

4 Eugenie Marie Van Autgaerden (Hoegaarden 07.12.1896-08.11.1943), ongehuwd, haar peter en meter waren Eduard Vander Velpen en Maria Adams, tante

Joseph Van Autgaerden heeft in de loop van het jaar 1899 aan de gemeente een aanvraag gedaan om een kapel te mogen bouwen. Daarop heeft de gemeente Hoegaarden op 30 april 1899 deze vraag doorgestuurd naar hogerhand [3] 

De toelating is gekomen en de kapel is gebouwd ter herinnering aan het 50-jarig jubileum van de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (1854-1904). De Mechelse aartsbisschop, kardinaal Sterckx had daartoe opgeroepen en alle pastoors en directeurs/aalmoezeniers van de katholieke instellingen moesten naderhand verslag uitbrengen van de manier waarop deze plechtige herdenking was georganiseerd en gevierd geworden in de parochie en, zoals te Hoegaarden, in het pensionaat bij de zusters.

E. Ourystraat met ‘Vijvershof van Van Autgaerden – Adams en het kapelletje van O.-L.-Vrouw

Ego Sum Immaculata Conceptio/Ik ben de Onbevlekte Ontvange

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]