Ga naar de inhoud

Genealogie Adams

Aanzet tot een genealogie Adams[1]: te Hoegaarden-Nerm vanaf ca. 1790 Vader en zoon Adams, de bewoners van ‘het Schip’ in de 20ste eeuw

I.Arnoldus Adams

I.Arnoldus Adams, landbouwer x Joanna Sovonnier, landbouwster woonachtig te Avernas -le-Bauduin
Jennette Savonnier/Sovonier is 80 jaar wanneer Arnold Adam (sic) te Willebringen hertrouwt en zijn vader is overleden

II.Jean Arnold Adams

II.Jean Arnold Adams (2)  (Avernas le Bauduin 02.03.1757-Hoeg. 17.06.1833), landbouwer, stierf op 76-jarige leeftijd in zijn huis te Nerm 17
x Hoeg. 31.07.1791 Marie Anne Jansens/Janssens (Hoeg. -29 thermidor jaar 13/17.08.1805), werd 57 jaar, dochter van Pierre en Anne Marie Bodart
xx Willebringen 03.01.1808 Maria Elisabeth Joechmans/Jochmans (Willebringen 17.03.1772-Hoeg. 09.11.1829), landbouwster, werd 57 jaar,
dochter van Jean Baptiste en Maria Theresia Nijs

Hun kinderen:
1.Lambert Adams (Hoeg. 25.02.1794)
2.Jean Baptiste Adams (Hoeg. 22.07.1808-19.04.1826)
7
2.Joannes Franciscus Adams (Hoeg. 26.09.1811-23.12.1872) (zie III)
3.Maria Theresia Adams (Hoeg. 26.06.1814-19.01.1877)
x Hoeg. 21.08.1833 Henri Cipers (Hoeg. 13.06.1797- 28.12.1872),
zoon van Matheus en Agnes Sondervorst
4.Jean Arnould Adams (Hoeg. 16.01.1817), landbouwer
x Hoeg. 28.06.1854 Rosalie Hendrickx (Court-Saint-Etienne 09.12.1830), landbouwster dochter van Pierre Casimir en Thérèse Stockmans
= meisje (Hoeg. -01.03.1855)
=M. Constance Adams (Hoeg. 19.01.1856)
x 01.02.1888 Joseph Vanautgaerden (L’Ecluse 21.03.1834)
zoon van Philippe en M. Theresia Charlot
=Arnould Polydore Adams (Hoeg. -06.03.1860), werd 1 maand en 16 dagen =M. Cornelia Adams (Hoeg. 05.03.1862)
=Clement Louis Adams (Hoeg. 23.11.1864)
=Achille Adams (Hoeg. 01.07.1866-26.05.1869), werd 2 jaar en 9,5 maand =M. Léonce Adams (Hoeg. 03.02.1869)
x Hoeg. 21.05.1895 Oscar Wiket (Vyle-et-Tharoul 10.06.1863)
zoon van Ferdinand en M. Augustine Collard

2 in alfabetische tafel ‘Jean Armand Adam’ en in huwelijksregister1791: ‘ ….joannes arnoldus adam ex everas de bouduin dioc: namurcensis et maria anna jansens …’

III.Adams Jean-François

III.Adams Jean-François (Hoeg.
26.09.1811-23.12.1872), landbouwer, 24
jaar gemeenteraadslid (vanaf 1848)3

x Hoeg. 10.06.1835 Catherine
Vandenbempt (Hoeg. 13.08.1808-
26.03.1844),
dochter van Joseph en Maria Barbara
Lintermans
xx Hoeg. 24.01.1849 Rosalie
Vanhagendoren (Hoeg. 03.11.1823)4,
landbouwster
dochter van Charles en Françoise
Vandenbempt
van 1848 tot zijn overlijden in
1872 liberaal gemeenteraadslid
voor Nerm/Aalst en vanaf 1862
schepen;
in de 19de eeuw werden de
gemeenteraadsleden als volgt
verkozen:
3 voor het Centrum
1 voor Rommersom
1 voor Overlaar
1 voor Hoksem
2 voor Nerm en Aalst
1.Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836), landbouwer
2.Joseph Adams (Hoeg. 05.01.1838 -15.02.1838), 5 weken oud
3.Maria Theresia Adams (Hoeg. 22.11.1838 -31.07.1839), 8 maanden oud 4.Barbe Adams (Hoeg. 16.05.1840 -29.01.1842), 20 maanden oud
5.Adams Charles (Hoeg. 05.06.1849-22.01.1866)
6.Adams Barbe Léonie (Hoeg. 26.07.1853-02.02.1855)
7Marie Clémence (Hoeg. 18.11.1854-09.01.1855)
8Adams Marie Léonie (Hoeg. 04.01.1856)
9.Adams Marie Constance Palmyre (Hoeg. 15.08.1857-28.01.1874)
10.Adams Joséphine (Hoeg. 18.09.1859-30.03.1916)
3 Bevolkingsregisters Hoegaarden, 1847, 2/116, woonden sectie B, nr. 9
1866 2/266 Rue de nerm
4 Vanhagendoren Rosalie was getrouwd op 9 april 1847 en op 4 januari 1848 al weduwe voor de eerste keer
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019
x Hoeg. 17.05.1884 François Edmond Nijs Hoeg. 20.05.1862), handelaar en ontvanger van het Bureel van Weldadigheid
xx Ukkel 20.10.1930 Bertha Stockmans (Antwerpen 08.12.1886)
11.Adams Vital (Hoeg. 23.06.1862-07.08.1894), landbouwer
x Hoeg. 27.02.1892 Marie Félicie Nijs (Hoeg. 20.10.1859-28.11.1910),
dochter van Jean Joseph en Anne Dumoulin
-Marie Alice Adams (Hoeg. 21.08.1893),
vertrekt in 1915 naar Scherpenheuvel
x Hoeg. 25.11.1916 Louis François Sevenants
(Hoeg. 03.12.1896-1965), gemeentesecretaris
van Hoegaarden 1949-1965
zoon van François Edouard, dagloner en
Octavie Catherine Gasia
-Léonie Marie Corneille Adams
(21.08.1893), tweeling
x Hoeg. 08.08.1917 Willems Joseph Raymond5
(Hoeg. 17.11.1896), landbouwer
zoon van Leander en Virginie Vandermolen
-Marie Claire Adams (Hoeg. 21.11.1894),
vertrekt naar Halle-Booienhoven
9
Alice, Leonie en Clara Adams in het
uniforme van pensionair in Mariadal
12.Adams Marie Clémence (Hoeg. 06.05.1864)
x Hoeg. 16.01.1892 Guillaume Théophile Gilis (Hoeg. 16.05.1862)
13.Adams Alexandre (Hoeg. 25.12.1866), vertrok in april 1884 naar Anderlecht x Hoeg. 25.10.1890 M. Catherine Senebergh (Hoeg. 10.01.1865),
dochter van François en Rosalie Gilis
14.Adams Arnould Achille (Hoeg. 26.01.1869-14.02.1869), 5 weken oud
5 Broer van de organist van de St.-Gorgoniuskerk Henri Willems
IV.Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836-05.02.1917), landbouwer
x Hoeg. 18.01.1871 Dewelde Elisabeth Léonie (Hoeg. 29.08.1847-26.02.1915)

Arnold Adams Elisabeth Dewelde
Adams Arnold (Hoeg. 15.02.1836), landbouwer6
x Hoeg. 18.01.1871 Dewelde Elisabeth Léonie (Hoeg. 29.08.1847)
dochter van Hubert (Oorbeek), 36 j., lb en winkelier en Albertine Stockmans, winkelierster -1.Pierre Joseph François Adams (Hoeg. 19.05.1871), beenhouwer
x Hoeg. 25.09.1900 Marie Stephanie Rottie (Hoeg. 14.02.1873)
dochter van François Théophile en Emelie Finoulst
-2.Henri Arnold Adams (Hoeg. 08.11.1873)
x Hoeg. 17.05.1899 M. Alexandrine Vanosmael (Hoeg. 10.12.1871), dochter van Henri en Barbe Schoensetters
=Juliette Barbe Cornélie Adams (Hoeg. 27.09.1900)
-3.Arthur Clement Adams (Hoeg. 07.02.1876-25.05.1878)
-4.Constant Henri Adams (Hoeg. 15.09.1878)
-5.Hubert Clement Adams (Hoeg. 14.11.1880)
x Hoeg. 28.11.1903 Josephine Eugénie Vanex (Hoeg. 23.02.1871)
dochter van Lambert en Régine Stockmans
-6.Corneille Vital Adams (Hoeg. 03.04.1883)
-7.Leopold Joseph François Adams (Hoeg. 21.09.1885-09.04.1971) (zie V) -8.Wivine Clemence Joséphine Adams (Hoeg. 25.03.1888)
x Hoeg. 25.11.1908 Jules Bernard Vandermolen (Hoeg. 26.06.1885), zoon van Joseph, ondernemer en M. Cornelie Meunier

6 BRHoeg., 1890, 1/21: Koffiestraat 3 : Henri en Alexandrine en hun dochter woonden in BRHoeg. 1857-80, woonden Adams-Dewelde Doelstraat 6
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019
V. Leopold Joseph François Adams (Hoeg. 21.09.1885-09.04.1971), was zevende zoon op rij.
x Hoeg. 21.06.1915 Marie Emilie Odile Stockmans (Hoeg. 17.06.1885-28.08.1956) koopt ‘Het Schip’ af van de andere erfgenamen in 1917; herberg tot na de 1ste wereldoorlog; een kruidenierswinkel gehouden door Leopold
-Louis Arnold Albert Adams (Hoeg. 30.08.1916), landbouwer
zet de winkel voort tot de jaren 1980
‘(vóór ‘Het Schip’, van links naar rechts) het prijsbeest, Louis Adams, Leopold Adams, NN
11
Vader en zoon, Leopold en Louis Adams vóór ‘het Schip’ (s.d.)
VI. Louis Arnold Albert Adams (Hoeg. 30.08.1916-25.03.2005), landbouwer, ongehuwd zet de winkel voort tot de jaren 1980
Louis Adams (Hoeg. 30.08.1916-25.03.2005)

Het Nieuwsblad 25.04.1981 en ook 09.11.1981
In de gehuchten Aalst/Nerm werd ook ‘Gobertangesteen’ gedolven in de 18de eeuw, maar deze was duidelijk van mindere kwaliteit; die winning is de oorzaak van de grondverzakkingen
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019
13

VII. Marie Constance Adams trouwde met Joseph van Autgaerden
Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 21.03.1834-Hoeg. 10.04.1914), landbouwer en eigenaar x Hoegaarden 01.02.1888 Marie Constance Adams (Hoegaarden 19.01.1856-07.12.1932), dochter van Jean Arnold Adams en Rosalia Hendrickx en achternicht van Leopold Adams
Zij woonden in het Vijvershof; Constance was 32 jaar jonger dan haar echtgenoot; als getuigen bij dit huwelijk traden twee kozijns van de bruid op: de industrieel Alphonse Stockmans en de brouwer Arnold Cipers; Joseph Van Autgaerden had twee niet-familieleden als getuige.

het ‘Vijvershof’ in de tijd van Joseph Van Autgaerden en Marie Constance Adams
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019
—————————————————————————————————————– De voorouders van Joseph van Autgaerden:
A. Jean-Baptiste Van Autgaerden (Hoeg. 1747-1804), notaris en landmeter, was de man die te Hoegaarden een einde maakte aan de heerschappij van de oude Regentie (Sweerts en consoorten van de Confrérie van de V Geslachten) en het nieuwe regime van de Franse Tijd introduceerde en belichaamde; hij woonde in het huidige goed Hof ter Meersche op de Vroente
B .Zijn zoon Jean Baptiste Van Autgaerden (Hoeg. 1777-1840), was burgemeester van 1804 tot ,1808 en getrouwd met zijn rechtstreekse nicht Françoise Van Nerum; zij woonden in het Vijvershof
C. Zoon Jacques Philippe Van Autgaerden (Hoeg. 1800-1881) was getrouwd te L’Ecluse (Sluizen), maar kwam te Hoegaarden de Hoeve Flemalia aanpassen en bewonen En had als kinderen:
1.Jean Baptiste Van Autgaerden (L’Ecluse 1828-Zétrud-lumay 1894), landbouwer te Outgaarden en getrouwd met Henriette Collart
2.Louise Henriette Van Autgaerden (L’Ecluse 1831-1872), ongehuwd
3.Joseph Van Autgaerden (L’Ecluse 1834-Hoeg. 1914)
4.Marie Clemence Van Autgaerden (Hoeg. 1836-1891), ongehuwd, woonde in de pastorijstraat 5.Eugenie Van Autgaerden (Hoeg. 1840-1896)
—————————————————————————————————————–
De kinderen van Joseph Van Autgaerden en Marie Constance Adams:
15
1 Marie Van Autgaerden (Hoegaarden 17.01.1889-17.01.1889), overleed dezelfde dag 2 Marie Jeanne Roalie Alice Van Autgaerden (Hoegaarden 20.07.1890-21.05.1964), rentenierster x Hoegaarden 31.07.1920 met
Corneille Constant Marin Evrard (Hoegaarden 19.11.1889-
14.02.1963), zoon van Jules Evrard en M.Françoise Neefs,
huidvetter
Woonden eerst te Overlaar in het Klein Kasteel en daarna
in het Vijvershof
Hun zoon was Xavier Evrard (Hoegaarden
15.03.1922), verkoopsdirecteur x Hoegaarden 07.03.1946
met Marie Josée Similon; bewoonden het Vijvershof;
Zij schonken in 1966 aan de kerkfabriek twee schilderijen:
Een voorstelling van de ‘Aanbidding der Wijzen’ en
‘Bezoek van Jahweh aan Abraham’.7 Zij werden
onmiddellijk gerestaureerd voor de som van 20.000 F. Een
omhaling in de kerk bracht 11.000 F op en er kwam nog
een gift van 5.000 F.
3 Eduard Norbert Van Autgaerden (Hoegaarden 25.02.1893-24.02.1963), ongehuwd, zijn peter en meter waren Eduard Vander Velpen en Felicie Adams8, tante
7 Bij de verhuizing van de familie Xavier Evrard-Similon naar Keerbergen
8 Schoonzus van Joseph Van Autgaerden, woonde eveneens in het Vijvershof; hetzelfde geldt voor Maria Adams
4 Eugenie Marie Van Autgaerden (Hoegaarden 07.12.1896-08.11.1943), ongehuwd, haar peter en meter waren Eduard Vander Velpen en Maria Adams, tante
Joseph Van Autgaerden heeft in de loop van het jaar 1899 aan de gemeente een aanvraag gedaan om een kapel te mogen bouwen. Daarop heeft de gemeente Hoegaarden op 30 april 1899 deze vraag doorgestuurd naar hogerhand9. De toelating is gekomen en de kapel is gebouwd ter herinnering aan het 50-jarig jubileum van de afkondiging van het dogma van d Onbevlekte Ontvangenis van Maria (1854-1904). De Mechelse aartsbisschop, kardinaal Sterckx had daartoe opgeroepen en alle pastoors n directeurs/aalmoezeniers van de katholieke instellingen moesten naderhand verslag uitbrengen van de manier waarop deze plechtige herdenking was georganiseerd en gevierd geworden in de parochie en, zoals te Hoegaarden, in het pensionaat bij de zusters.
E. Ourystraat met ‘Vijvershof van Van Autgaerden – Adams en het kapelletje van O.-L.-Vrouw

Ego Sum Immaculata Conceptio/Ik ben de Onbevlekte Ontvange 9 Hoegaarden, Uitgaande briefwisseling, 1899-1913, nr.1362
Alpaidis 55ste jaargang nr. 216
3/2019

9 Hoegaarden, Uitgaande briefwisseling, 1899-1913, nr.1362

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-216-55ste-jaargang-3-2019

Bronnen en citaten[+]