Ga naar de inhoud

218. Mariadal: 200 jaar zusters

200 jaar Zorg voor mens en milieu 

200 jaar
Zorg voor mens en milieu
200 Jaar Zusters van de Vereniging met het H. Hart in Mariadal (1820-2020)  

De oudste verenigingen van Hoegaarden

Mariadal 1850 ©Hoegaardserfgoed.be

Mariadal met zusters, pensionairs, vijver en gebouwen ca. 1850

De kledij van de zusters bleef dezelfde tot ca. 1950 en het uitzicht van over de vijver ook. Het uniform van de internen volgde de tijd en … waar bleef het bootje?

Mariadal 1900 vijverpret ©Hoegaardserfgoed.be

Vijverpret in uniform, even lang minder breed en stijf dan ca.1850

Mariadal 1900 schoolklas ©Hoegaardserfgoed.be

In de ʻStatuten van de gemeenschap der schoolmeesteressen, opgericht in de gemeente Hoegaarden …ʼ anno 1823 lezen we dat zij in Mariadal, de officiële benaming is ʻVal Virginalʼ, een kostschool of pensionaat houden aan een zeer gematigde prijs, dat zij een klas voor externen (buitenklas) openhouden aan een even gematigde prijs en op de meest geschikte uren om het schoolbezoek mogelijk te maken voor de jonge meisjes en dat ze ook een armenschool hebben waar meisjes elke dag gratis schoollopen in de wintermaanden, een school die ook de zondag openstaat voor onderrichting aan arme vrouwen en dito weduwen en waar ook aan arme jongens en meisjes wordt onderwezen, allemaal activiteiten die eindigen met het uitdelen van brood of een muntstuk.

Het park is prachtig maar deze waterpomp was er nog in 2010.

Mariadal waterpomp ©Hoegaardserfgoed.be

In 1835 wordt die gemeenschap erkend als congregatie en komt de Mechelse aartsbisschop kardinaal Sterckx naar Hoegaarden om in de Sint-Rochuskapel getuige te zijn van de aflegging van geloft en door 17 ʻZusters van de Vereniging met het H. Hartʼ, toen ééntalig ʻSœurs de lʼUnion au Sacré-Cœurʼ genoemd. De nieuwe congregatie is een feit en zal tot vandaag trouw blijven aan de doelstelling van haar stichter E.H. François-Joseph Delfosse (Gouy-lez-Piéton 1769-Hoegaarden 1848): door het geven van onderwijs een christelijke opvoeding verschaff en aan de vrouwelijke jeugd -armen en rijken- en zelf een evangelisch leven leiden.

In de studiezaal rond de zuster surveillante en de kachel (1875) ©Hoegaardserfgoed.be

In de studiezaal rond de zuster surveillante en de kachel (1875)

Pensionaat, initiatiecentrum tot het societyleven voor rijke juf frouwen uit binnen- en buitenland in Sainte Anne, lagere normaalschool, instituut dat de tijd op de voet volgt met aangepaste onderwijsvormen: beroepsschool, handelsafdeling, oude en moderne humaniora, buitengewoon onderwijs … ze komen allemaal aan bod. Er was ook onderwijs en gemeenschapsinzet van en door de zusters buiten, maar niet los van het leven in Mariadal. De zusters leven en leefden mee in de gemeente en de parochie Hoegaarden, ze hadden bijhuizen in Tienen, Jodoigne, Halle, Nivelles, Enghien, Ittre, Franquenies, Perwez, Antwerpen … en een missie in Congo.
De algemene oversten, de geestelijke directeurs en alle zusters krijgen een plaats in deze publicatie niet alleen voor hun opvoedingswerk, maar ook voor de ʻMarollenkapelʼ op het gehucht Hauthem, de kunsthistorische belangrijke Sint-Rochus kapel met zijn orgel en de waardevolle site met zijn vijver en park, die een schoolvoorbeeld zijn van de zorg die de zusters hebben besteed aan cultuur- en milieubehoud.

Gebouw van de normaalschool ca.1925 ©Hoegaardserfgoed.be
Mariadal 1920 De ziekenzaal ... je zou voor minder je niet goed voelen (ca. 1920) ©Hoegaardserfgoed.be
Toen er nog echte winters waren stond de vijver zeker in het middelpunt: ijspret in 1935 ©Hoegaardserfgoed.be

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-218-56ste-jaargang-1-2020