Ga naar de inhoud

218. Over bier gesproken

Over bier gesproken en geschreven

ʻCyriel is alvast een gezonde boreling, die bestand is tegen de 19de-eeuwse behandeling van zuigelingen.
In het hoofdstuk ʻAnthropologieʼ van Philippe Vander Maelen, Dictionnaire géographique de la Flandre Orientale, Brussel, uit 1834 p. 181, wordt uitgelegd hoe men in Oost-Vlaanderen een pasgeboren kind wast:  in lauw water waarin een hoeveelheid witte wijn is toegevoegd, of in … bier;

ʻDe la bière bouillie avec du beurre; la dernière méthode est surtout celle des campagnes’. (‘Bier, gekookt in boter; deze laatste methode wordt vooral gebruikt op het platteland’)
(Joris Van Parys, Het leven, niets dan het leven, Cyriel Buysse & zijn tijd, Houtekiet/Atlas, 2007, p.17

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-218-56ste-jaargang-1-2020