Ga naar de inhoud

Plaveien op het dorpsplein

Het plaveien van een deel van ons gemeenteplein te Hoegaarden: het Dorpsplein ©Hoegaardserfgoed.be

Place de Hougarde [1]

Dorpsplein (met middenin nog een af te breken woonst)

Place de l’Eglise [2]

Kerkplein (plein voor de kerk)

Marché au Bois [3]

Houtmarkt (naast het dorpsplein en het kerkplein het 3e plein)

Rue du Pasteur  [4]

Pastoorstraat (nu Pastorijstraat; de huidige pastorij werd wel bewoond door de pastoor, maar de gebowen waren nog altijd van de erfgenamen Van Nerum-Sweerts en werden pas begin van de jaren 1830 aangekocht door de gemeente om officieel de pastorij te worden van de parochie)

Cimetière [5]

Kerkhof (tot 1925 de begraafplaats van Hoegaarden rond de kerk; het huidige gemeentehuis stond er niet; dit werd pas gebouwd in de eerste jaren van de onafhankelijkheid van België)

Rue Courte [6]

Kortestraat (in de volksmond ‘Koeizeikstraatje’ genoemd)

Ceci se trouve pavé [7]

Dit stuk is al gekasseid; het woonhuis aan het einde van het gekasseide stuk vormt de afscheiding tussen het Dorpsplein en het Kerkplein; dat huis zal afgebroken worden om mee plaats te maken voor de bouw van het gemeentehuis)

Het gedeelte onder nr. 1 of ‘het Place de Hougarde of Dorpsplein’ werd ca. 1810 genivelleerd en geplaveid, deels met oude steen en deels met nieuwe steen die volgens het lastenboek moest aangevoerd worden uit de groeven van Huppaye, Molenbais en Marilles.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020