Ga naar de inhoud

221. Alpaidis 221 : Bijnamen

Bijnamen 5 [1]

Verbetering : (zie vorig nummer) 

Dij van de KanalDendoncker
(herberg/afspanning “Au Canal de Louvain”)
Tiensestraat en niet Stoopkensstraat
Marie van ‘See Koekel’ ©hoegaardserfgoed.be
Au canal de Louvain’ vòòr 1919 (beek nog open) ©hoegaardserfgoed.be

Lijst bijnamen 

Edmond van Vie SolEdmond van Vie SolNerm
Emile & Georges PiketVandenboschWalestraat
Engelpangwoonde in de hoeve genaamd De EngelTiensestraat
Fai GazetFelix VandenbroekDoelstraat
Fai KoatStockmans Felix …… grootvader van Nens Hubert –Fabriekgang
Fai SteppePhilipsHoksem
Fan RoeksSchoofsNerm/Aalst
Fanekke of FranchkeRomme FransE. Ourystraat
Fanie KonijnTaverniersPastorijstraat
FauweVader van Oscar LebeggeH. Dotremontstraat
Fernand ReubbeTritsmans FernandNerm
Fernand StenghVanderwaerenE. Ourystraat
Fi( vader van Suzanne Swellen)Nerm
Fieja de biervoorderMichielsStoopkensstraat
Fien DaureTruyensDoelstraat
Fien Vod??
Fille FlodderStockmansNerm
Fille KakjeTheophile SterckxK.Astridstraat
Fille SorsSorsStoopkensstraat
Fille TauwtSchoensettersNerm
Fille van de HoekDelimonwoonde op de hoek van de straat – Arthur Putzeysstraat
Fille van RikkesDotremont Theophile ( zoon van Henri)Stationstraat
Finne SoleilWaste en deed strijkwerk voor anderen, ze waste met en verkocht” Soleil”; Josephine, wed. MertensK.Astridstraat
Finne doreEerst café nu kapsalonDoelstraat
Fing ScheeperPeetersVroente /Kloosterstr
FinnekePurnelle ( Giroulle?)Rommersom
FlanderWillemsDotremontstraat
FlodderGilisNerm/Aalst
FlodderStockmansNerm
FlodderStockmansMeisjesschools./ Outg.
Florent MaunFlorent GasiaPastorijstraat
Flup VesVandermolen ( schoonvader van Van Sumsen)Nerm/Aalst
FlupkeMichelOut-Hoogstraat
Foing SteitLambrechts ( Foing komt van Alfons) – Hij stond voor de klok met de lange slinger en riep uit: wane stait (wat een staart) –Astridstraat
Foing van BesDotremontStationstraat
Fong de vliegAlfons Steenwegen??
Fongje van ’t vrakeAlfons KostermansEgypte
Fony NeulVan LaenenNerm/Aalst
Frans van de LepperRemsNerm/Aalst
Frans van seullekeFrans Michel CafeDoelstraat
FraseekeEuphrasieGemeenteplein
FrèreVanherbergenHoksem
   
   
   Bijnamen genoteerd door pastoor-deken Jan Van den Putte

Bijnamen genoteerd door pastoor-deken Jan Van den Putte/de Puis in de overlijdensregisters van de parochie Hoegaarden tussen 1659 en 1712.

Hij was de laatste kanunnik-plebaan van de Sint-Gorgoniuskerk, want zijn opvolgers zouden niet meer tot het kapittel behoren.
Een eeuwigdurend jaargetijde voor hem ingesteld, wordt tot vandaag in ere gehouden. Geboren als zoon van Jean Van den Putte (1608-67) en Marie Carpeau (1608-74) in 1635 (zijn ouders waren in 1633 gehuwd) en kleinzoon van Jean de Puis x Marie de Hennef en van Jean Carpeau x Marie Everaerts. Bertel Peeters was zijn schoonbroer. Hij zou diens zoon, Henricus Peeters, uitkiezen om hem later op te volgen.

Op 12 januari 1659 werd Jan Van den Putte plebaan van Hoegaarden benoemd door het kapittel, benoeming die door de aartsdiaken van Luik op 7 mei 1663 werd bevestigd. [2] Op 27 december 1692 werd hij tot landdeken benoemd [3]

Brabant was onderverdeeld in de concilies van Hoegaarden en Hozémont; Hoegaarden telde overwegend Vlaamse parochies; De aarstdiaken diende statutair zijn aartsdiakenaat om de twee jaar te inspecteren; hij deed het aan het begin van zijn ambt en vaardigde daarna zijn oficiaal of een deken af. De deken had het visitatierecht in zijn eigen concilie, maar uitsluitend voor de ‘quartae capellae’ (parochiekerken waarvoor de pastoor slechts 1/4de van de aan de volwaardige parochies opgelegde taks moest betalen(4). Hij was pastoor van Hoegaarden, maar ook van de Hoegaardse gehuchten waaronder Bost en Hoksem (ook al was daar de kerk met een kapittel, dat de pastoor leverde voor Overlaar!).
Ook een deel van Sluizen/L’Ecluse met de kapel viel onder het pastoorschap van Jan Van den Putte. Groot Overlaar was toen een afzonderlijke parochie (verbonden met St.-Germanus Tienen).

Door zijn onenigheid met de kapittelheren bleef hij niet in het kapittelhuis wonen, maar vestigde zich in een huis met grachten omringd in de huidige Pastorijstraat, door het kapittel aangeschat. [4]
Hij wist zijn inkomstem zo aanzienlijk te verhogen dat hij weldra 150 dukaten per jaar trok of 300 imperialen, hetzij 1/4de van de totale tienden-inkomsten van het kapittel.

Samen met zijn onderpastoor Henricus Engelberts stelde hij voor de bisschop een verslag op waarin hij het doorsta ne leed van de inwoners beschreef tijdens de nieuwe oplaaiende oorlogen. Hij is 49 jaar parochieherder geweest en hij heet vijf kapittelproosten gekend.

  • Berthold, graaf van Königsegg en Rotenfels (tot 1661)
  • Wilhelm Egon, vorst van Fürstenberg (tot 1682)
    Franz Adolf Wilhem, graaf van Oost-Friesland en Ritberg (tot 1689), die bij zijn kerkvisitatie in Hoegaarden op grote tegenstand botste van de kanunniken, die een protest stuurden naar Rome
  • Hugo Franz, graaf van Königsegg en Rotenfels (tot 1704)
  • Johann Friedrich, graaf van Manderscheid-Blanckenheim.

Bijnamen door Jan Van den Putte genoteerd:

Op 3 mei 1662 overleed in het Hoegaardse gehucht Bost Juliana Lamens, de echtgenote van Saint Amour!! Ju liana/Julienne was geboren op 3december 1624 als vierde van de zeven kinderen van Geert Lameyns/Lamens en Maycken Lamens (sic) en haar echtgenoot Christophe was zoon van Vincent Balland en Barbe Debuso uit Loraine. Julienne en Christophe hadden 5 kinderen en een jaar en twee maanden en half na zijn vrouw Julienne, op 23 juli 1663, overleed in hetzelfde Bost Christope Balland/Ballant, alias Saint Amour genoemd.

Op 12 augustus 1668 noteerde pastoor Van den Putte in het overlijdensregister de dood van Ferdinand Lamens, ge naamd Sonder Hoet; hij overleed ten gevolge van de heersende dissenterie epidemie. Ferdinand was het vijfde kind van Geert en Maycken en dus jongere broer van Julienne; geboren was hij op 17 mei 1627 en hij was ongehuwd (op 9 augustus 1668, drie dagen voor zijn overlijden maakte hij zijn testament voor pastoor Vanden Putte. [5]

3 maij Juliana Lamens uxor Saint Amour ©hoegaardserfgoed.be
3 maij Juliana Lamens uxor Saint Amour ©hoegaardserfgoed.be

Foto: 12 augusti obijt in Bost Ferdinandus Lamens vulgo Sonder Hoet idque ex dissenteria

Foto: Op 17.08.1660 overleed in Elst Wilhelmus N (sic) alias Grand Guillam; ook da pastoor kende zijn familienaam niet

Op 17.08.1660 overleed in Elst Wilhelmus N (sic) alias Grand Guillam ©hoegaardserfgoed.be

Op 11.11.1660 overleed in Bost de echtgenote van een zekere arme genoemd Den voddeman Bernardus Colin

Op 06.03.1662 stierf in Nerm Maria N de echtgenote van Michiel Vanden Putt alias Michiel Den Decker (Obiit in Nerm Maria N uxor Michaelis Vanden Putt alias Michiel Den Decker); ook hier kent de pastoor de familienaam niet van de overledene, maar wel haar man die gemeenzaam Michiel den dekker (= dakdekker/strodekker); Michiel Vanden Putt, bijgenaamd Michiel den Decker zelf overleed te Nerm op 1 september 1668.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-221-56ste-jaargang-4-2020

Bronnen en citaten[+]