Ga naar de inhoud

221. Bier met aalmoezen

Het was verboden met aalmoezen speciaal bier (bv. Leuvens of Hoegaards) aan te schaffen

Over armoede en geldgebrek in de franciscaanse regel lezen we:

    • De leden van de bedelorde van de kapucijnen mochten niets bezitten,
      zelfs niet de kloosters waar ze in woonden; ze mochten nog veel minder over geld beschikken.
    • Zij moesten bedelen voor het onderhoud van hun kloosters en hun gemeenschap.
    • En merkwaardig staat er letterlijk: ‘Met de aalmoezen die ze kregen mochten ze geen speciaal bier kopen zoals Hoegaards of Leuvens bier’.

We kunnen ons de verleiding voorstellen: warme dag, pater/broeder krijgt wat centen en … mag er geen lekkere frisse Hoegaard mee kopen!

De kostprijs van een brouwsel bier in 1762:

(70 à 80% aankoop van graan, 5% aan hop, 25 à 15% aan brand stof, accijnzen, arbeid en aflossing geïnvesteerd kapitaal)

13-15-0maut mout
12-16-0terwetarwe
1 -1-0hoppehop
0 -14-0brauwers daghuerenloon voor de helpers, die vooral zwaar werk hadden aan het hanteren van de roerstokken
0- 14-0 voort tonnen om het bier in te tonnen, d.i. met een gieter tonnen vullen
 0-7-0 maelgeldt  loon molenaar om de granen te malen
0-15-0  voor den kuyper om de tonnen na te zien en klaar te maken
0-12-3 voor reepen houten repen om de tonnen te verstevigen
3-17-0 voor ’t haudthet hout nodig om de ketel te stoken)
 

voor den kost de brauwen 

brouwgeld dat moet betaald worden aan de overheid
0-11-2 

paenhuysgeldt

de huur van de brouwerij; toen waren er bijna 40 brouwerijen in Hoegaarden, maar minstens driemaal zoveel brouwers

Totale kostprijs voor een brouwsel: 36 gulden, 3stuivers, 1 oord

Maar dat is zonder alle belastingen/accijnzen en in-/uitvoerkosten en doorvoerrechten, aflossing van geïnvesteerd kapitaal …, een niet te onderschatten bedrag, een som die komt bovenop het brouwgeld.

Was bierbrouwen rendabel?

Dat zal wel, want in de periode 1760-1764 betaalde men 14 gulden voor 1 stuk goed bier (= ca. 350 liter) en één brouwsel bier varieerde van 7 tot 10 stuks afhankelijk van de grootte van de brouwketel.
Bier uitvoeren betekende ook nog eens transportkosten en ook de vaten hadden hun prijs.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-221-56ste-jaargang-4-2020