Ga naar de inhoud

221. Bioscopen te Hoegaarden

Zo begint UBRT in 2003 het verhaal te schrijven over de filmzalen en -voorstellingen in Hoegaarden, een verhaal dat we verder zullen publiceren in de volgende nummers, aangevuld met het veldwerk van Wasily:
‘Ik was jong en er zijn twee bioscopen, of in Hoegaarden ‘sinnema’. Aan de Beek, bij de café waar de Socialisten hun clubhuis hebben, was de eerste die ik gezien heb. Toen was de andere er niet meer, maar die kwam later terug omdat die van de Beek gestopt was! Eerst bracht mijn moeder me naar de film, ik kreeg een chiklet en bij de pauze een Ola of een Expo. het was dan ook omstreeks 1958, met en na de Wereldtentoonstelling in Brussel. Bij de tweede cinema was ik ouder, dat was in de ‘Krapullekestijd’, met o.a. Jacques Verbist,
zestien jaar (1963)’

Cinevox Hoegaarden ©hoegaardserfgoed.be

De eerste filmvertoningen te Hoegaarden waren projecties die plaats vonden ter gelegenheid van de jaarlijkse ker mis. het watren openlucht-vertoningen die doorgingen op een locatie in de Nieuwstraat.

Regelmatige vertoningen in zaal, zonder een ‘filmzaal’ of ‘cinema’ te zijn werden georganiseerd in de feestzaal van de broederschool (huidig parochiecentrum).

De folder die werd verspreid was zeer uitgebreid, zeer volledig en zeer leerrijk. We vonden het de moeite om hem leesbaar af te drukken op volgende pagina.

 • De vertoningen gaan door om 7 uur (19 uur), kindervertoning om 4 uur (16 uur).
 • De vertoningen hebben plaats in de mooi verlichte zaal, met ‘gemakkelijke zittingen’ en aangename muziek (stomme film! niet de eerste maar de bekendste van de vroege geluidsfilm was The Jazz Singer uit 1927; geluidsfilms begonnen zeer langzaam aan hun opmars in de jaren 1920).
 • De films zijn zedelijk (er stond redelijk in de tekst) en godsdienstig verantwoord, detig en leerrijk en tegelijk afwisselend en vermakelijk.
 • Alle ‘detige’ personen worden met aandrang gevraagd naar de ‘feesten’ (= de vertoningen) te komen om zo mee te werken aan de propaganda voor de ‘goede’ films en filmzalen.
 • Door deze vertoningen wordt het gemeenschapsleven in het eigen dorp en met de eigen mensen van de dorpsgemeenschap bevorderd en da avonden zinvol opgevuld.
 • Iedereen is uitgenodigd: rijk en arm, burger en arbeider, boer en vrije beroeper.
 • Het programma van de eerste vertoning wordt voorgesteld
 • Vier toegangsprijzen die voor zichzelf spreken.
 • de folder is gedrukt door A. Mazy-Mazy te Hoegaarden
Gemeente Hougaerde Select-Kinema ©hoegaardserfgoed.be

GEMEENTE HOUGAERDE
SELECT-KINEMA
Belangrijk Bericht

Er wordt aan het geacht publiek van Hougaerde, ter kennis gebracht, dat er in de groote feestzaal der Vrije-School. Thiensche straat, een buitengewone Kinema is ingericht, welke van heden af, alle Zondagen ten 7 ure ‘s avonds prachtige vertooningen zal geven.

De schoonste en beste films van de grootste huizen van Brussel zullen gespeeld worden, niets zal verzuimd worden om alles zoo aantrekkelijk en smaakvol voor te stellen, als het mogelijk is. Buitengewone onkosten zijn gedaan. om eene wouderschoone verlichte zaal te bekomen, gemakkelijke zittingen aan het publiek te verschaffen, daarbij zal een aangenaam muziek de vertooningen opluisteren.

Van den anderen kant mogen wij het publiek verzekeren, dat geene vertooningen zullen gebeuren, welke aan de toeschouwers op zedelijk of godsdienstig gebied schade kunnen veroorzaken dat de stukken deftig en leerrijk, doch ook afwisselend en vermakelijk zullen zijn.

Dus mogen alle deftige personen vrij en zonder vrees onze feesten komen bijwonen. Hunne bezoeken zullen een bewijs zijn dat zij belang stellen in het nieuwe werk, dat zij willen medewerken tot het bestrijden van alle Kinemas, dat zij hun vermaak willen zoeken op hun eigen dorp, onder hunne medeburgens, en verlangen dat willen ander elkander op een aangename en toegelaten wijze hunne avonden doorbrengen.

Wij rekenen erop dat elken zonde avond de zaal te klein zal zijn, dat alle klassen van personen zullen vertegenwoordigd zijn, dat ieder bezoeker zich deftig en volgens alle reglementen zal gedragen

HET BESTUUR.

PROGRAMMA :

 1. Orkest
 2. Arthémunen Polycarpus rijden per motokar (klucht).
 3. De geheele jungle (drama in 2 delen)
 4. Het spookschip (klucht).
 5. Patachon gaapt (klucht).

TUSSCHENPOOS.

 1. Orkest
 2. Vlucht door de wolken heen (drama in 4 delen)
 3. Zijne eerste liefde (dramatisch)
 4. De geheele jungle (drama in 2 delen)
 5. Karel geeft kinema vertooningen ( klucht)
 6. Orkest

Prijzen der Plaatsen :

Voorbehouden plaatsen 2,50 fr. Eerste plaats 2 fr. Tweede plaats 1,25 fr. Derde plaats 0,75 fr.

KINDERVERTOONING OM 4 URE

Eerste plaats 1 fr. Tweede plant 0,75 fr. Derde plaats 0,50 fr.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-221-56ste-jaargang-4-2020