Ga naar de inhoud

Plaveien op het dorpsplein

Het plaveien van een deel van ons gemeenteplein te Hoegaarden: het Dorpsplein ©Hoegaardserfgoed.be

Place de Hougarde [1]

Dorpsplein (met middenin nog een af te breken woonst)

Place de l’Eglise [2]

Kerkplein (plein voor de kerk)

Marché au Bois [3]

Houtmarkt (naast het dorpsplein en het kerkplein het 3e plein)

Rue du Pasteur  [4]

Pastoorstraat (nu Pastorijstraat; de huidige pastorij werd wel bewoond door de pastoor, maar de gebowen waren nog altijd van de erfgenamen Van Nerum-Sweerts en werden pas begin van de jaren 1830 aangekocht door de gemeente om officieel de pastorij te worden van de parochie)

Cimetière [5]

Kerkhof (tot 1925 de begraafplaats van Hoegaarden rond de kerk; het huidige gemeentehuis stond er niet; dit werd pas gebouwd in de eerste jaren van de onafhankelijkheid van België)

Rue Courte [6]

Kortestraat (in de volksmond ‘Koeizeikstraatje’ genoemd)

Ceci se trouve pavé [7]

Dit stuk is al gekasseid; het woonhuis aan het einde van het gekasseide stuk vormt de afscheiding tussen het Dorpsplein en het Kerkplein; dat huis zal afgebroken worden om mee plaats te maken voor de bouw van het gemeentehuis)

Het gedeelte onder nr. 1 of ‘het Place de Hougarde of Dorpsplein’ werd ca. 1810 genivelleerd en geplaveid, deels met oude steen en deels met nieuwe steen die volgens het lastenboek moest aangevoerd worden uit de groeven van Huppaye, Molenbais en Marilles.

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020

Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020

Veertig jaar geleden in augustus 1980 werd de rijkste man van Hoegaarden vermoord !

Augustus 1980

Houtmarkt met ingang park, herenwoning, ingang hoeve en private woning (ca.1980) ©Hoegaardserfgoed.be

Houtmarkt met ingang park, herenwoning, ingang hoeve en private woning (ca.1980)

Krantenknipsels

Het Laatste Nieuws 18 augustus 1980 ©HLN
Paul Bail en zijn vriendin Marie Spiette in het park van Hoegaarden ®RV ©HLN

Rijkste man van Hoegaarden

Vermoorde ligt twee dagen in koffer van zijn wagen op straat

“Bailke” , de rijkste en de braafste man uit Hoegaarden werd zondagmiddag in de koffer van zijn eigen auto, langs de Beukenlaan aldaar vermoord aangetroffen.

De 64-jarige Paul Bail, verblijvende op zijn buitengoed van zowat 5 ha te Hoegaarden, Houtmarkt nr. 1, werd vorige donderdag het laatst opgemerkt in zijn park. Omdat hij vrijdag volgens de afspraak niet kwam opdagen, ging men naar hem op zoek. Omdat ook zaterdag nog steeds geen spoor te bekennen viel van de man, die officieel te Elsene, op zijn appartement nr. 71 aan de Hogeschoollaan woont, gingen zijn pachter en burgemeester Kerrijn van Hoegaarden binnen kijken.

Op het eerste gezicht bleek niet aangeroerd, maar het was duidelijk: de man was spoorloos. De garagepoort stond open en ook zij rode Daf was weg.
Zondagochtend dan kwam voor heel Hoegaarden plots het harde nieuws. De gezochte rode wagen stond al twee dagen in de Beukenlaan, verlaten. Kinderen hadden er al in gespeeld want de auto bleek niet op slot.

De koffer daarentegen wel. Een garagist werd er bijgehaald. Lang een opening, binnen in de auto werd vastgesteld dat er iets of iemand in de koffer lag.

André Mertens

Het Laatste Nieuws  18 augustus 1980

Paul Bail vermoord in de Beulenlaan terug gevonden in zijn DAF ©Raymond Billen

Ter hoogte van de Beukenlaan halen de auteurs de moord op Paul Bail aan. Op 15 augustus 1980 verscheen deze foto daarover in Het Nieuwsblad. De dag na de verwijning van de bewoner/eigenaar van het Kapttelhuis werd zijn lijk gevonden in de koffer van zijn bescheiden Daf. Die stond aan de kant van de Beukenlaan. Die was die dag de Beulenlaan. ©Raymond Billen

De wedersamenstelling moord Bail ©foto Paul Van Den Abeele

Heel Hoegaarden keerde de lekkere gezelligheid van de huiskamer de rug toe om toch maar present te zijn op de wedersamenstelling van de moord op de rentenier Paul Bail (64) die op een wrede wijze om het leven gebracht werd door Proot.
Rond de plaats van de misdaad verdrongen zich talrijke nieuwsgierigen; sommigen hadden er zelfs enkele uurtjes slaap voor over om toch geen enkel detail van deze wedersamenstelling te missen.
Hoegaarden putte menigmaal uit zijn scheldwoord-vocabularium om duidelijk lucht te geven aan zijn ongenoegen en weerzin. (foto Paul Van Den Abeele)

Reconstructie moord ©foto Paul Van Den Abeele

Voor het huis van de misdaad in Hoegaarden stonden de bewoners van de gemeente urenlang op elkaar gedrumd om een glimp van de dader te kunnen opvangen

Sobere begrafenis Paul Bail ©Hoegaardserfgoed.be

Sobere begrafenis voor vermoorde Bail te Hoegaarden

Eenvoudig en sober verliep de begrafenis van de rijkste en de braafste man te Hoegaarden.

Vrijdagochtend om 1O.00 h. Paul Bail, die in zijn herenhuis aan de Houtmarkt aldaar, vorige donderdag werd vermoord, werd ter aarde besteld te Solre-St.-Géry.

De eredienst te Hoegaarden werd door 20 familieleden en zowat 200 dorpsbewoners bijgewoond. Omzeggens alle kerkgangers werden door de gerechtelijke politie onopvallend vanuit een privévoertuig gefotografeerd. Wil dit zeggen dat men tussen de aanwezigen de moordenaar zocht?

In elk geval schijnen de speurders thans te stuiten op een muur van stilzwijgendheid.

Wie wat kan vertellen zwijgt zo wordt te Hoegaarden hardop gezegd.

In oktober 1982 werd de akte tot aankoop van het domein Bail verleden ©Hoegaardserfgoed.be

Hoegaarden: van moordhuis tot cultureel centrum

Het oude kapittelhuis te Hoegaarden waar rentenier Paul Bail in werd vermoord heeft nog een bestemming gekregen.

Dit wordt de taak van de nieuwe bewindsploeg die in januari 1933 het bestuur van de gemeente in handen neemt.

Het huis krijgt dat in een bijzonder plan van alleszins een socio-culturele bestemming. Het bijhorende park dat in een bijzonder plan van aanleg werd opgenomen zal zo vlug mogelijk voor het publiek opengesteld worden. Wel zal de nadruk hier liggen op passieve recreatie

Alle leden van de Hoegaardse gemeenteraad werden uitgenodigd om de officiële aankoopakte te tekenen. Burgemeester Kerrijn dankte ook de oppositie omdat deze volledig achter de meerderheid bij deze belangrijke aankoop

Weekendkrant 14,15 en 16 augustus 2015 ©Hoegaardserfgoed.be

Op vrijdag 15 augustus 1980 werd Paul Bail (64) vermoord. De rentenier die steeds vrijgezel bleef werd de zondag erop dood teruggevonden in zijn oranje rode DAF in de Beukenlaan. Rik Cipers was degene die “Bailke” zoals hij genoemd werd vond.

Het is vandaag exact 35 jaar geleden dat Paul Bail werd vermoord door zijn klusjesman Michel Proot.Die had hem op 13 augustus 1980 in elkaar geslagen en gekneveld achtergelaten in Bails auto. Toen hij zich wou bevrijden uit zijn hachelijke positie stikte hij doordat de strop rond zijn nek werd aangespannen. ©Christian Hennuy

Rik Cipers

“Ik heb Bailke goed gekend want ik bewerkte de velden (waar nu het nieuwe rusthuis staat) en die grensden aan zijn Park” : steekt hij van wal.
“Ik zag hem daar dikwijls rondfietsen en we deden regelmatig een babbeltje. De man was wel gesloten voor de Hoegaardiers. Hij had het voornemen om 100 jaar oud te worden maar dat is dus niet gelukt.”
“We kwamen op zondag 17 augustus na de mis uit de kerk en toen bleek dat Bail al een paar dagen vermist was” gaat Cipers verder.
“Max Smolders de huurder van de bijhorende boerderij, zei dat hij niet wist waar meneerke was. Ook zijn auto was verdwenen.

De burgemeester en omstaanden kwamen erbij en toen bleek dat er een oranjerode DAF in de Beukenlaan stond. Ik ben Toen als eerste met de fiets naar de Beukenlaan gereden, vond ik zijn auto met een plas bloed onder. Daarna ben ik weer naar het Gemeenteplein gereden en de politie werd verwittigd verteld Cipers.

Voor dood achter laat gelaten

Garagist Honorez Celis uit Aalst-Nerm heeft de auto met een koevoet opengebroken en in de koffer werd het lijk van bij gevonden met stroop rond de nek aan handen en voeten gebonden en verbonden met zijn hielen. Doordat hij zich heeft proberen te bevrijden heeft hij zichzelf gewurgd.
Het was een typische paracommando knop waardoor heel snel de link met Michel Proot een 27-jarige ex-para uit Geval gelegd werd. Die was klusjesman in het domein en vroeg steeds meer geld aan aan Paul Bail.
Hij eiste zelf zijn postzegelcollectie op
Toen hij op die noodlottige vrijdag binnen brak in het huis werd hij betrapt door Bail. Proot sloeg hem neer met een glazen voorwerp en dacht dat hij dood was.

Hij liet hem voor dood achter in de koffer van Bails auto

Wedersamenstelling moord

Op 26 augustus stond het hele dorp te kijken naar de reconstructie aan het herenhuis Bail nu gekend als het kapittelhuys.

De familie was alleszins zeer rijk.

Hij woonde afwisselend in Hoegaarden en in Brussel. Hij was de laatste bewoner van het kapittelhuys en stamde langs moeders kant uit de Brouwersfamilie Dumont uit Hoegaarden.
De familie had heel wat bezittingen. Zo werd na de dood van Bail 500 hectare bos (in het noorden van Frankrijk en een stuk in België) met villa in de provincie Luxemburg eigendom van de Belgische staat.
“En voor de openbare verkoop van de inboedel van het kapittelhuys in november 1981 werd het een echte stormloop” aldus Cipers

Geknoeid met de erfenis

De gemeente vatten onmiddellijk het plan op om herenhuis en park aan te kopen maar in februari 1981 doken er plots erfgenamen op.
Een paar maanden later, in mei, werden notaris Rosseeuw uit Tienen en een verre verwant van hem aangehouden omdat ze geknoeid hadden met de erfenispapieren.

Toen stond niets de aankoop van het domein door de gemeente in de weg. In november 1981 besliste gemeente het te kopen, waarna het domein 10 jaar zonder bestemming bleef liggen.

Tot in maart 1990 toenmalig Burgemeester Frans Huon het project Vlaamse toontuinen kwam voorstellen.

Na de realisatie daarvan groeide het domein vanaf dan De Tuinen van Hoegaarden genoemd, met het kapittelhuys uit tot een grote toeristische attractie in de Regio.

Grafmonument

Grafmonument familie Bail, waar ook Paul werd bijgezet te Solre-St.-Géry (Frankrijk)

Grafmonument familie Bail, waar ook Paul werd bijgezet te Solre-St.-Géry (Frankrijk) ©Hoegaarserfgoed

Jean Baptist Dumont
° 1787 Burgemeester
x Marie Magdalena Ruttens

Clement Dumont (Hoeg. 1829-1909)
x Eliza Rosseeuw

Dymphina Dumont (Hoeg. 1886)
x 1911 Albert Bail (vrederechter)

Paul Bail (°Vorst 06.07.1917 – +Hoeg. 17.08.1980),
weduwnaar van Spiette Marie Henriette (°1912-+1978)
Laatste bewoner Kapittelhuys

Grafmonument familie Bail, waar ook Paul werd bijgezet te Solre-St.-Géry (Frankrijk) ©Hoegaarserfgoed
Yves Gilis in gesprek met de huisbewaarder van de familie

Diversen

Voorouderlijk huis 

Voorouderlijke woonst van de familie Bail, met koetshuis in ruïne (Solre St.-Géry) ©Hoegaardserfgoed.be

Voorouderlijke woonst van de familie Bail, met koetshuis in ruïne (Solre St.-Géry)
Yves Gilis in gesprek met de huisbewaarder van de familie

De totale waanzin 

DE TOTALE WAANZIN

REUBBE REUBBE REUBBE

OEWERSPRONKELIJKEN TEKST EN MEZEEK : LLOYD POICEHLOGAN: 1958)
DAIZEN TEKST: UBRT; OGERE;  14 OEGST 1998!

LUKI VAN MEENES KWAM VAN ET GOOT
Mè ZIJN TESSE VOL KASTANJES

 1. POOL BAIL WAS VAN OGERE
  GEBAURE AN DE PLEK
  E WOENDE IN ZE GOOT
  DE BRAAFSTE MINS VAN ET DEURREP
 2. MA OG WAS UM DE RIJKSTE MINS
  EN EDEAIEJEN KINDE UG GARE
  E BROGT UM TOEBAK EN VAAL GELT
  EN DE KENKES KWAM SPAILE IN ZE PARK
 3. DIPLOMS AA UM IELEMOL NI
  VAN ZEN DIKKE BOEKE ZAIDE UM :
  “DE RUSSE GENKE KAUME
  EN ZE PAKTE AL MEN SENTE!”
 4. DE PACHTER ZAIDE ‘MENIEJERKE BAIL” 
  ZENNE OVENEER ZAT TE PLANTE IN ZEN SEIR
  EN EDERIEJEN WIST DA BAILKE
  EJE WAS DE RENTENEER

  BRUG: 
  DE RENTENEER (x7) DE RENTENEER, DE RENTENEER (x7)

 5. TWIEJE RUSSE WAA GON VEJERE
  MA ZE ADDE NIKS VAN GELT
  ZE WISTE DA BAILKE RIJK WAS
  SE AA DOWE AL GEWERKT
 6. ME VALSE SLOITELS KWAMPE ZE BINNE
  EN ZE BOTSTE UM VAN ZENNE SUS
  ZE WEURGDE UM IN ZENNE ROEWEJE DAF
  ZE BAAGT UM NO ETGAAR ZE GOOT
 7. EN WEIK MAR WODDE ZE GEVONGE
  DE JUUS GAF UN VIJF JOWER
  VIJF JOWER IN DE DOEWES
  EN TERNOOWE DAI ZE ET TRUG
 8. DE PACHTER MOST NO ET ZOTAAS
  EN DEN OVENEER DEI SCHAAT ZE ALE DOEWET
  D’IELEL ISTAURE KINT DE GEBUR VAN BAIL
  GO NU UM EN E IT REUBBE

  BRUG:  DE RENTENEER (x7) DE RENTENEER, DE RENTENEER (x7)

Tekst 1998 van UBRT voor ‘De Totale Waanzin’

De Hoegaardse groep De Totale Waanzin, een project van het jeugdhuis ’t Paenhuys, met UBRT als bezieler, componeert over en bezingt het Hoegaardse verleden in het plaatselijke dialect sinds 1994.

Openbare verkoop  

De moord op de rijke rentenier hield het anders zo rustige Hoegaarden maandenlang in de greep ©RV ©HLN
Honderden mensen kwamen naar de openbare verkoop van de inboedel ©RV ©HLN

De openbare verkoop van de gewone gebruiksvoorwerpen in de voormiddag lokte op zijn minst heel wat kijklustigen; pikant detail: er was een openbare verkoop van de gewone spullen en een afzonderlijke verkoop van de ‘antieke’ huisinhoud in de namiddag (foto onder)

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020

Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020

De klokken in de kapellen van Hoegaarden

1. KAPEL ST.-ROCHUS, Mariadal-Overlaar 

[footnote]  In de vorige nummers verschenen achtereenvolgens de klokken van Outgaarden, Meldert en St-Gorgonius-Hoegaarden  [/footnote] 

Deze kapel van St. Rochus is beschermd met erfgoednummer 43490 en is in prima staat. De kapel maakt deel uit van Mariadal dat beheerd wordt door de Zusters van de Vereniging met het Heilig Hart die hier wonen sinds 1820. Voordien werd de kloosterkerk gebouwd door de Broeders Bogaarden in de periode 1767-1772. Het kloos ter zelf werd gesticht in de tweede helft van de 15de eeuw.

De dakruiter ©Hoegaardserfgoed.be
De klok in de dakruiter ©Hoegaardserfgoed.be

In een pittoreske dakruiter boven de kapel hangt een klein maar mooi bewerkt klokje aan een houten wiel dat van beneden in de kapel kan worden geluid.
Bovenaan staat een eerste sierband met slingermotieven. Tussen twee paren gietringen staat dan

IOANNES LE FEVER ME FECIT 1674

en dit wordt gevolgd door een tweede sierband met hangende bladeren. Boven de slagring waar de klepel de klok raakt, vinden we vijf gietringen en nog eens drie op de lip. Uit de datum op de klok kunnen we afleiden dat het klokje door de broeders al moet gebruikt geweest zijn.
Van de gieter Joannes Le Fever (ook Lefèvre of Lefebure) is niet veel geweten. Lehr verwijst in zijn gieterslijst [12] naar twee klokken in Noord-Brabant en wel uit 1665 en 1667. Volgens opschriften op deze klokken woon de hij te Antwerpen. De klok uit 1667 goot hij samen met de Lotharinger Claude Humblot [11]. Ook namen zij beiden in hetzelfde jaar aan een zware klok van negenduizend pond voor Breda te hergieten. In 1673 probeerde Le Fever de opdracht voor het nieuwe carillon van Brugge te verwerven. Die ging echter naar Melchior de Haze, eveneens uit Antwerpen.

Detail van de klok ©Hoegaardserfgoed.be
Het gietjaar op de Le Fever-klok ©Hoegaardserfgoed.be
Klokken  Kloostergang

In de kloostergang hangen nog eens drie kleine luidklokjes waarvan zeker twee belangrijke versieringen heb ben die op ernstig vakmanschap wijzen.

Deurbel kloostergang

Bij het binnenkomen van de kloostergang bemerkt men in een hoek onder de zoldering een klokje dat vroeger gebruikt werd van buitenuit als deurbel maar waarvan de functie nu overgenomen is door een electrische bel. Vlak onder de schouder staat tussen twee gietringen een mooie sierband met aan elkaar liggende driebla dige bloemen. Vlak boven de twee gietringen op de slagring vinden we de verwijzing naar de gieters:

FONDERIES DE F. & A. CAUSARD A TELLIN (BELGIQUE)

Hieronder prijkt weer een sierband met krullen die later op vele klokken van Causard en Slégers werd gebruikt.

De deurklok in haar geheel ©Hoegaardserfgoed.be
De verwijzing naar de gieter ©Hoegaardserfgoed.be

De gietersfamilie Causard kwam oorspronkelijk uit Lotharingen en reisde rond. In 1823 vestigde Charles Cau sard zich in het Luxemburgse Tellin. Hij huwde met Lucienne Slégers en kreeg daarmee drie zonen, Hippolyte, Firmin en Adrien. Hippolyte verhuisde later naar Moulins tegen Dinant. We mogen er van uitgaan dat het klokje in Mariadal gemaakt is door de gebroeders Firmin (1839-1897) en Adrien (1841-1900). Het dateert alleszins van vóór 1900. Voor meer gegevens over de gieterij zie [1] en [4].

De eetklok in haar geheel ©Hoegaardserfgoed.be
De verwijzing naar de gieter ©Hoegaardserfgoed.be
Klok aankondiging gebedsmoment zusters

In het midden van de gang hangt een tweede klokje dat werd gebruikt voor het aankondigen van de gebedsmomenten voor de zusters. Buiten twee gietringen boven de slagring zijn er geen decoraties op de klok te vinden.

Gebedsklok in de gang ©Hoegaardserfgoed.be
Klokje in de koffierefter ©Hoegaardserfgoed.be

In het midden van de gang hangt een tweede klokje dat werd gebruikt voor het aankondigen van de ge bedsmomenten voor de zusters. Buiten twee gietringen boven de slagring zijn er geen decoraties op de klok te vinden.

Klok uitnodiging maaltijd zusters 

Op het einde van de gang hangt een derde klokje dat werd gebruikt om de zusters uit te nodigen voor de maaltijden. Op dit prachtig bewerkt klokje vinden we bovenaan twee sierbanden met bloemmotieven die van elkaar gescheiden worden door dubbele gietringen waartussen de moeilijk leesbare tekstband

A. R. PB: DELEO LECAY PROVINCIAL DONO DEDIT 1675 ֍

Boven de slagring is er dan nog boven vijf gietringen een verwijzing naar de gieter

JOANNES LE FEVER

Nog eens drie gietringen vervolledigen de versieringen op dit kleine, aantrekkelijke klokje. De gieter is dezelfde als deze van de klok in de dakruiter. Het is op zijn minst merkwaardig dat in eenzelfde ge bouw twee klokken zijn gevonden van een gieter waarvan men amper het bestaan kende.

Klok koffierefter

In een koffierefter dieper in het gebouw hangt nog een klein klokje dat versierd is met driegietringen boven de slagring.
(wordt vervolgd)

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020

Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020

Inhoudstafel

Ook in de overlijdensregisters van de parochie Hoegaarden heeft de toenmalige pastoor Jan Vandenputte/Vanden Putte (1659-1712 ), vanaf eind december 1692 was hij ook benoemd tot deken, een aantal overledenen ofwel alleen met hun bijnaam genoteerd ofwel met hun naam gevolgd door hun bijnaam; een aantal mooie bijnamen zijn ons zo uit de tweede helft van de 17de eeuw overgeleverd. 

Bijnamen 

Bijnamen  [footnote] Wij gebruiken voor Outgaarden de oude straatbenamingen [/footnote]

De KroajeEngelsGoetsenhovenstr
De KuyperGiroulle (kuipenmaker van beroep)Hauthem
De MarckesVandermolen (naam van de echtg. De Marck)Gasthuisstraat
De MerieFrancartHoogstraat
De MeulderHuonHauthem
De MusLebeggeBrugstraat
De nieve bekkerVandenneuckerDotremontstraat
De PaasWouters – CaféSt Niklaasstraat
De pachter van BoeresDewelde: de pachter van de vroegere Hereboer [footnote] het geslacht Dewelde was een welstellende boerenfamilie uit Neerwinden[/footnote]Gemeenteplein
De PairesPierre DehenninNerm
De PikeurBurgemeester Henri Dotremont   [footnote]was veearts en aan de dieren pikeuren toediende[/footnote]H.Dotremontstr
De poater van MeuleGrootvader van Guido Vandermolen(Houthandel)- RobertStoopkensstraat
De Schiëve van Lengmank lopendeTiensestraat
De sjahGaston Pelegrin (werkte in Iran voor suikerfabriek)Fabrieksgang
De SmedGodfroid (was smid)Stoopkensstraat
De SmedRottie (smid – woonde naast tuin van Cipers)Pastorijstraat
De Smed van de StaasseLebegge (was smid) – StruyfStationstraat
De SniederGodfroid – komt van snijder – kleermaker – haarkapperE. Ourystraat
De stipperVandermeulenKlein Overlaar
De vaarverPeeters – verven – behangE. Ourystraat
De VetteFrancartTiensestraat
(Outg.)
De vliegFamilie SteenwegenStoopkensstraat
De vliegerRomain TaverniersDotremontstraat
De witte op de PlekRuelens – haarkapper op de plekGemeenteplein
De witte van Rosse FienMertensSlachthuisstraat
De zwette van KolantzwartharigeTiensestraat
Dei Armand van Tuur den EstArmand van de zonen bouwde er één een ijzerwinkel uit, eerst aan de Tervuurse Poort in Leuven, later in Wilsele. [footnote] Armand zette de ijzerwinkel niet verder, maar startte hem op. Bij “Tuur den Est” was er geen ijzerwinkel, maar was er tot midden de jaren 50 café Een andere idem rond Antwerpen. De ongetrouwd gebleven zoon Armand zette in Meldert de ijzerwinkel verder. Met zijn Citroën camionette de omstreken aandoend is het hij die in de omgeving “Pot en Pan” genoemd werd. Voor Meldert bleef hij echter “Armand van Tuur den Est”.
“Tuur den Est”: bij Roger Rosseels, schepen geweest onder Huon, en getrouwd met Lea Hacour, dochter van “Tuur den Est”. [/footnote]
Meldert
Dei van BauterWillemaertsHoksem
Dei van de stoëles?Fabrieksgang
Dei van de WelvaartFamilie LambrechtsA.Putzeysstraat
Dei van Fai (????) van BreuteFamilie ????Hoksem
Dei van Henke LuëFamilie VerbistHoksem
Dei van Henke van sjaal
en Lau Stoep
Familie DenhaenHoksem
Dei van Jan van de nieve BoerFamilie KelemanHoksem
Dei van Kraam, Dei van Tuur den EstFamilie Haccour, De bende van JuulMeldert
Dei van Lauw PeipNeynsHoksem
Dei van Lie van Kreuis??? : ?? Familie TruyensHoksem
Dei van LintereFamilie BofféDumontstraat
Dei van Menier FrèreFamilie VanherberghenHoksem
Dei van Pai Teppe en van de non BlandineFamilie PhilipsHoksem
Dei van Pierre van den DizzeVannuffelenHoksem
Dei van Staaf Nolle en HicketickFamilie SmetsHoksem
Dei van ‘t wit peiatTesseurTiensestraat
Dei van TitteWillemaersVroente
Dei van TuëskesTuëskes = Mathues, in Hoegaarden werd de familie Collart uit de BleyBleystraat
Dei van Tuur den EstDei van “Tuur den Est” noemen eigenlijk Hacour , maar Tuur was een gareelmaker, die met “estendraad” werkte (draad gedrenkt in soort pek), en waarschijnlijk vandaar zijn “bijnaam”.Meldert
Del RoeksAdèle SchoofsWalenstraat
Dell DooreTruyensMeldert
Den aalHermansMeldert
Den Dai= Den Doi 
Den DipperBrouwer TomsinVroente /Kloosterstr
Den DisseVannuffelenHoksem
Den doefferVandermolenVroente
   

Verfransing van de familienaam

Verfransing van de familienaam [footnote] RALLN, Schepenacten Zétrud-Lumay/Notariaat Zétrud-Lumay; pastoors konden notariële akten opmaken, meestal beperkt tot testamenten en huwelijkscontracten.[/footnote]

Wie denkt nu voor Kinkenbeeck aan Cinquebeck zoals de secretaris van de schepenbank van Zétrud-Lumay in december 1693!

Op 7 augustus 1693 lieten Niclaes Roddaer en Anna Kinkenbeeck die beiden ziek in bed lagen in hun huis in Outgaarden hun laatste wilsbeschikkingen of testament noteren door de toenmalige pastoor Joannes De Leeuw.
Zij zeggen uitdrukkelijk dat hun kinderen hun universele erfgenamen zijn behalve voor 2 stukken cultuurgrond waarover de langstlevende van beiden naar goeddunken zal mogen beschikken.

Testament Anne Cinquebeck ©Hoegaardserfgoed.be

Anne Cinquebeck overleefde haar man en komt op 16 december van datzelfde jaar bij de schepenbank van Zétrud-Lumay voor uitvoering van het testament.

Testament Anne Cinquebeck ©Hoegaardserfgoed.be

Ce jourduij sesiem de desenbre 1693 comparu pardeva(nt)  nous anne cinquebeck, avect le testamen de Nicolas Rodar son mary en son vivant ce que nous oprouvon.

Vandaag 16 december verscheen voor ons Anne Cinquebeck met het testament van Nicolas Rodar bij leven haar echtgenoot, wat wij bevestigen

(wordt vervolgd)

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020

Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020