Ga naar de inhoud

Piloot Officier Peter William Vaughan - Boordschutter Edwin Mold

Plaats en tijdsstip

Goetsenhovenstraat te Outgaarden.
13-05-1940 omstreeks 0845 uur.

Betrokken partijen – Piloten

Een Brits legervliegtuig wordt boven Outgaarden neergehaald door 7 Duitse gevechtsvliegtuigen.

Britse slachtoffers
  • P/O (Piloot Officier) Peter William Vaughan
    AC2 [1] Edwin Mold 23 jaar
  • Eenheid: 4 Squadron
Piloot van het Duitse gevechtsvliegtuig.
  • Lt Braxator
  • Eenheid 2/JG 1

Vliegtuig.

Brits:  Westland Lysander P9063
Westland Lysander ©airpag.ru
Duits : Zeven Messerschmitt Jagers
Messerschmitt-Bf-109E4-2.JG1-Black-3

Dit jachtvliegtuig droeg de naam van zijn ontwerper, Willy Messerschmitt. ‘Bf’ stond voor Bayerische Flugzeugwerke, het bedrijf dat ze produceerde. Dat bedrijf was een voorloper van de Bayerische Motoren Werke, beter bekend als BMW.

Relaas van de crash

Om 7u30 start vanaf Monchy-la-Gache de Lysander P9063 van het 4de Squadron, met aan boord piloot/officier Peter Vaughan en boorddeskundige Edwin Mold. De machine toert over de Duitse stellingen aan de oevers van de Gete. 

Om 8u45 haalt Lt Braxator van het 2./JG 1 de trage Lysander neer, die neerstort in een veld nabij de weg Outgaarden/Goetsenhoven. 

De twee bemanningsleden komen om en rusten nog steeds te Outgaarden op de gemeentelijke begraafplaats. De ene was 23, bij de andere staat geen leeftijd. Bij gelegenheid wordt er een rode bloemenkrans neergelegd namens de Oorlogsgraven van het Gemenebest. Een andere bron preciseert dat de Britten werden onder vuur genomen door zeven Duitse Messerschmitt-jagers.

In dezelfde periode stortte een gelijkaardig toestel neer in Sint-Remy-Geest. Deze Lysander werd onderschept door Duitse jagers tijdens een opdracht nabij Gembloers. De trage Lysander maakte geen schijn van kans en werd om 18u30 neergeschoten in Sint-Remy-Geest op het ‘Campagne du Reck’. F/O Terence Clarke en AC1 William Rodulson lieten het leven.

Gevonden documenten

a. Opgesteld door de Duitse verantwoordelijke officier voor de graven in België i. Vaughan Peter William

Peter William Vaughan
Mold Erwin
Erwin Mold

De in het Engels opgestelde documenten nav het vinden van de slachtoffers.

A. 02 december 1944

P.352055/40/4/108

 

(Casualty Branch)
73-77 Oxford trout, London, V.1.

 

2 december, 1944

Dear Mr Mold,

It is with much hesitation that I intrude on your grief over the loss of your son, Aircraft 2nd Class E. Mold, who was reported killes at Outgaarden, near Tirlemont (Belgium) on 13th May, 1940.

We have recently received some documents from Belgium which at last establish his burial place and that of his pilot, Lt Officer Peter William Vaughan.

A Belgian living at Autgaerden, or Outguerden, which lies 3 miles south of Tirlemont, sea de a declaration to the following affect:

A British aircraft crashed at Autgaerdan, at 10 am of 13th May, 1940. Both occupants were killed. Two coffins were ready on 18th May, and the Burgomaster and eleven men, including our informant, set about the tank of removal and burial. The two bodies were buried in Outgaarden Cemetery.

No identification was possible on the spot, but the Belgian were able to find an Aeroplane Maintenance Form, and (in the clothing of the observer and the air gunner)- the sum of 660 French francs in banknotes.

He kept the Aeroplane Maintenance Form and the notes until the liberation. (They have now reached us, with his declaration).

Fortunately, for identification purposes, the number anud type of aircraft (Lysander P.9063, as well as the number (4) of the Squadron,

T.Mold, Raq
7, Rose Hall Lane, Middleton Cheney,
Near Banbury.

Geachte Mr Nold,

Met veel schroom en respectvol medeleven met uw verdriet om het verlies van uw zoon, aircraft 2nd class E. Hold – gerapporteerd overleden in Hoegaarden bij Tienen (België) op 13 mei 1940- menen wij hetgeen volgt te moeten meedelen.
We hebben recentelijk een aantal documenten ontvangen uit België waardoor wij nu zeker zijn van de begraafplaats van uw zoon en zijn piloot, officier P.W. Vaughan. Een Belgisch onderdaan uit Hoegaarden, 3 mijl van Tienen, heeft volgend verslag gemaakt: Een Brits vliegtuig crashte in Outgaarden, 10 a.m. op 13 mei 1940. Beide inzittenden zijn gestorven. Twee kisten waren klaar tegen 18 mei, en de burgemeester en 11 man, inclusief de informant, hebben de taak op zich genomen om de gesneuvelden te begraven op het kerkhof in Outgaarden.
Identificatie op dat moment was onmogelijk, maar de Belg had een onderhouds- formulier van het vliegtuig gevonden en in de kledij van de observeerder – i.e. the air gunner/boordschutter- de som van 660 Franse frank in biljetten. Hij heeft het onderhoudsformulier en de biljetten bijgehouden tot de bevrijding. Deze hebben wij nu ontvangen samen met dit verslag.
Zo kenden we het nummer en type van vliegtuig (Lysander P.9063) en ook het nummer (4) van zijn Squadron.
T.Nold, Raq.
7 Rose Hall Lane,
Middleton Cheney
Bij Banburry

Nota   (Sgd.) A. P. Le M. SINKINSON
Common War Graves Outgaarden document B

are given on the aeroplane Maintenance Form.

As your son aircraft was lysander 9063, 4 squadron, the identification is proved, especiall as a much earlier report from the International Red Cross had stated that both members of the crew had been killed at Autgaerden.

We are notifying the Director General, Graves Registration and inquiries, in order that the graves may be suitably inscribed.

You will, I am sure, be glad to have definite, though beleted news of your son’s resting-place, and I hope that this knowledge will, to some extent, allay the effect of your bereavement.

Yours sincerely,
(Sgd.) A. P. Le M. SINKINSON

De onderhoudspapieren van het vliegtuig maakten de identificatie mogelijk Gezien uw zoons vliegtuig de Lysander P.9063, 4 squadron was, werd de identificatie bewezen. Zeker gezien een eerder rapport van het Internationale Rode Kruis meldde dat beide leden van de groep gestorven waren in Autgaerden/Outgaarden.

We informeerden de Directeur Generaal van de Graven Registratie inlichtingendienst, zodat op de graven de correcte gegevens gegraveerd worden.

Het kennen van de laatste rustplaats van uw zoon zal ongetwijfeld, ondanks het droeve en laattijdig nieuws, meehelpen aan uw rouwverwerking.

C. 17 mei 1940 10.00 hours
Common War Graves Outgaarden document C

TRANSLATION
REPORT – On 17 May 1940 10.00 hours Undersigner Theophiel STOCKMANS, Garde Champetre at Autgarden.

He received following mission from German Authorities: English plane crashed in our Commune on 13-5-1940 at 10.00 hours. Two airmen killed. We removed and buried them.

Two coffins were ready on 18-5-1940. The Burgomaster, 10 men and myself started with the sad work.

After a few hours we could remove the body of the pilot. After search we stated that there were no papers, no identification. His face was gone and his right foot was twisted by the wrecks.

We put him in his parachute and buried him.

A long time afterwards we were able to remove the body of the obserer. His skull was gone. No identity. In left pocket of his coat we found 660 francs (french banknotes).
We decided to keep the money untill after the liberation. Afterwards we found a Service Book, which enclose here with.

to airmen were buried in the cimetery of Autgaarden.
The plane was a single motor Fighter which lost a piece of his wings a battle with 7 German airplanes.

Rapport

Op 17 mei 1940 10.00 uur, ondertekenaar Theophiel Stockmans, veldwachter in Outgaarden. We hebben volgende missie ontvangen van de Duitse autoriteiten. Een Brits vliegtuig crashte in onze gemeente op 13/5/1940 om 10.00 uur.

Twee inzittenden overleden. We hebben hen uit het wrak gehaald en begraven. Twee kisten waren klaar op 18/5/1940. De burgemeester, (Steenwinckels), 10 man en ikzelf kweten ons van dit droevige werk.

Na een paar uur konden we het lijk van de piloot uit het wrak halen.

Na een zoektocht hebben we geen papieren gevonden, geen identificatie. Zijn gezicht was weg en zijn rechtervoet was verwrongen door het wrak. We hebben hem in zijn parachute gewikkeld en begraven.

Een lange tijd erna zijn we in staat geweest om het lijk van de boordschutter uit het wrak te halen. Zijn schedel was weg. Geen enkele identificatie aanduiding.

In de linker zak van zijn jas, hebben we 660 Franse frank (biljetten) gevonden. We beslisten om het geld bij te houden tot na de bevrijding. Later hebben we een onderhoudsboekje gevonden, hierbij meegegeven.

De 2 vliegeniers zijn begraven op de begraafplaats van Outgaarden.

Het vliegtuig was een éénmotorige jager die een deel van zijn vleugel verloor in een strijd met 7 Duitse vliegtuigen.

Kerkhof

Common War Graves Outgaarden Peter William Vaughan and Erwin Mold
Common War Graves Outgaarden Peter William Vaughan and Erwin Mold (detail)

Bronnen

Peter D. Cornwell: The Battle of France then & now. After the Battle Commonwealth War Graves Commission. [2]
Cynrik De Decker – Jean Louis Roba: Mei 1940 boven België. De luchtstrijd tijdens de achttien daagse veldtocht. Uitgave De Krijger. [3]

Persartikel

Gedenkplaat op Britse graven in Outgaarden

V07-08-2021 Nieuwsblad ©FOTO: IF

HOEGAARDEN

Het graf van twee Britse militairen in Outgaarden is nu voorzien van een gedenkschrift. Het gaat om piloot Peter William Vaughan en schutter Edwin Mold van het 4de eskader van de Royal Air Force (RAF). Zij voerden op 13 mei 1940 een verkenningsvlucht uit met hun Westland Ly sander Mk. II. De tekst bij hun graf zegt verder: “Tijdens het eerste contact van het eskader met de vijand, werden zij boven Outgaarden door Duitse Messerschmitts onderschept en neergehaald. Zij stortten neer in het een veld gelegen links van het kruispunt Geldenakenstraat–Gardestraat. Door de RAF wordt de bemanning beschouwd als Killed in Action.“

Common War Graves Outgaarden Westland Lysander

Download brochure 

Bronnen en citaten[+]

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email