Ga naar de inhoud

“Schuur van Babel”: over de tiendschuur van Babelom

Zoals het verleden jaar besloten is, beginnen wij heden, met de vierde eeuw van ons bestaan, een nieuwen boek. Het oude boek, bevattende onder andere de stichtingrakte is neergelegd in de pastorij, en zal samen met de archieven der Kerk bewaard worden.

De eerweerde Heer Verhoeven, pastoor heeft vooralleer het boek bepaald weg te leggen, gezorgd dat er een breedvoering verslag is geschreven zij over de grootsche feestelijkheden die plaats grepen in de parochie, ter gelegenheid van ons driehondjarig jubileumfeest .

Palmzondag 20 maart deden wij onzen 301 ste omgang. De mombaar is erg ziek; zijn schoonzoon Th. Vandeplas is in de processie zijn plaatsvervanger geweest.

Zoals verleden jaar besloten is wordt er op maandag 21 maart, een leunstoel gedragen aan Brams Petrus, die 50 jaar deel maakt van het Genootschap.

Kinnaer Petrus, mombaar, is overleden 22 maart, de begrafenis heeft plaats gehad 25 Maart, en de dienst vanwege het genootschap 10 April.

De mombaar wordt opgevolgd door Brams Petrus. Vandeplas Theophiel is aangenomen als apostel.

Schuur van Babel: over de schuur van Babelom

Schuur van Babel B&B Babelom Schuur ©2023 Noel Verlaers

Een voormalige boerderij (Babelomstraat 5), uit 1835, biedt nu mogelijkheden om als individuele gast, groep of bedrijf te vertoeven. Dat kan in één van de zes leemgepleisterde kamers die onder het majestueuze dakgebinte van de schuur zijn ingericht. Daarbij hoort een ontbijt met streekproducten, geserveerd in het gastenhuis, met zithoek met houtkachel. De ruime zolderverdieping staat ter beschikking als vergader- en cursusruimte. Rondom bevinden zich spelmogelijkheden en boomgaard, goed voor zomerkampen. Het internationaal gerenommeerd muziekensemble Zefiro Torna vindt hier sinds zijn oprichting in 1996 inspiratie. De schuur vormt het decor voor mening evenement.

De eigenaars introduceerden de benaming “Schuur van Babel”, met verwijzing naar de dorpsnaam Babelom. [1]

Dr. Paul Kempeneers, plaatsnaamkundige, wijdde aan dat dorp een van zijn “Sprokkels” in 2014: “Voor wie Meldert bezoekt, valt de bijbelse naam Babelom onmiddellijk op. In 1843 heette een voetpad in het Frans: Sentier derrière les Jardins de Babelom. Onwillekeurig denkt men dan aan de tuinen van Babylon.

De eigenaardige naam Babelom is de vervorming van een heem-naam. Franken gebruikten het woord haima “heem” om een woonstede aan te duiden. Het eerste lid is dikwijls de naam van de stichter. Babelom ontwikkelde zich uit Bebbenheem, “woonstede van de lieden van Babbo”. Vergelijk met Babbecroy, nu de Babbelkroon in Kontich.”

Het Meldertse Babelom komt voor in oude vormen (waarbij de “n” mettertijd verandert in “l”): 1290 te bebbenneem, 1308 gerardus de bebleem, 1336 in bebbenheem, 1454 te bebbenem, 1514 Bebbelim, 1557 te bebliem, 1569 te bebbenem, 1639 tot Bebbelem onder Meldert, 1669 tot Bebbelen, 1700 tot bebbelem, 1706 tot Beblum, 1726 te bebbenen, 1757 Bebbelom, 1761 Bebbelen, 1761 Bablem. Vanaf 1792 komt de bekende vorm Babelom voor. De dialectvorm Bebbelum haakt nog sterk aan bij de oude vormen. In 1804 telde het dorp 1856 telde het dorp 132 inwoners, in 1856 205. In 2022 woonden er 642 personen in de buitenwijken van Meldert – Babelom, Gaat, Keulen enz. samen.    [2]

Blog Marleen Lefevre

Op haar webblog beschrijft Marleen Lefevre in 2009 haar kennismaking.  [3]

“In het domein van de vroegere paters Scheutisten is een nieuwe B&B geopend, de Schuur van Babel. Ook geschikt voor groepen, max 16 personen, met een gemeenschappelijke eetkamer en keuken voor de gasten. Wij werden rondgeleid door Jürgen, musicus, maar de B&B is vooral het project van Erica, zijn echtgenote, die deeltijds werkt als muziektherapeute. De kamers zijn gevestigd in de ‘tiende schuur’ uit 1835. Ook bij de paters Scheutisten (tot 2004) verbleven de buitenlandse cursisten in deze schuur.
Ik had nogal een zwak voor de oude oven in het bakhuis, waar je zelf je pizza of taart mag bakken.”

Schuur van Babel Erf ©Marleen Lefevre

Het goed heeft behoord aan de norbertijnerabdij van Park in Heverlee. Door de vele privileges die de abdij genoot, slaagde ze erin een uitgebreid patrimonium te verwerven, wat haar tot één van de rijkste religieuze instellingen van de Zuidelijke Nederlanden maakte. De gemeenschap bezat in de 18de eeuw ook goederen in Willebringen en Hoegaarden (de Grote Molen, Ourystraat). De kapelmeesters van Sint-Catharina Hauthem waren een jaarlijkse cijns verschuldigd aan de abdij van Park.

Erfgoedienst Portiva zegt in verband met de soms gebruikte benaming “tiendschuur”: “Volgens de muurankers werd de schuur gebouwd in 1835, dus dit heeft vermoedelijk niets met tienden te maken, maar eerder met de grootte van de schuur. De (meeste) tienden van Meldert waren in handen van het kapittel Sint-Bartholomeus van Luik die ergens wel een grote tiendenschuur in Meldert moeten gehad hebben. Er wordt gezegd dat de schuur afhing van de Parkabdij, maar ik heb het in het kaartboek uit 1665 toch niet teruggevonden (kan wel later aangekocht geweest zijn). Vroeger, indien de boerderij verpacht werd, moest er vermoedelijk een deel van de opbrengst aan de parkabdij afgestaan worden.” [4]

Een tiendschuur of tiendenschuur is het gebouw waarin de belasting van pachters aan een abdij of klooster werd opgeslagen. Vaak ging het daarbij om vooraf vastgesteld aantal schoven of een deel van de oogst. Veel boeren waren verplicht tot het afdragen van een tiende deel van de oogst. (RB) 3.3.2023

De Streekkrant 8 oktober 2010

In de Schuur van Babel

Nieuwe ontmoetingsruimte aan de Jordaanbeek

MELDERT – In een oude Tiendschuur uit 1835 die nog toebehoord heeft aan de abdij van Heverlee, wonen nu sinds 6 jaar Jurgen De Bruyn en Erica Bourgois met hun kinderen. Ze hebben de hoeve met Schuur, waar vanaf 1984 nog een missiehuis van de paters Scheutisten was ondergebracht, de “Schuur van Babel” genoemd.

Het is toch prachtig in Babelom – Babylon te wonen, waar dan ook nog eens de Jordaanbeek voorbij vloeit”, zegt Jurgen. Er is het woonhuis, met daarnaast het gastenhuis, de schuur zelf en achteraan een bakoven. 

“Mijn echtgenote is muziektherapeute en in ben beroepsmuzikant. Het is de bedoeling vanuit ons beroep een nieuwe sociaal-culturele invulling te geven aan het gebouw. Omdat we in Babelom wonen, een gehucht van Meldert-Hoegaarden, hebben we onze hoeve de Schuur van Babel genoemd, met een knipoog naar de Toren van Babel uit de Bijbel, waar ook heel wat culturen aanwezig waren. 

Familiefeesten, vriendenweekends, vergaderingen van bedrijven, cursussen rond muziek, workshops, ateliers, muziekkampen, repetities van muziekensembles van accordeon tot vocale ensembles, het kan er allemaal. De Schuur van Babel is ook een Bed & Breakfast, maar dit is slechts een onderdeeltje. 

“Voor ons moet het in eerste instantie een ontmoetingsplaats zijn, waar mensen creatief kunnen bezig zijn en tegelijk kunnen genieten van het prachtige landschap”, besluit Jurgen. 

Bronnen en citaten[+]

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email