Ga naar de inhoud
Overzicht gidsen voor beginners

Gidsen voor beginners 

Paenhuys Dumont (34)
17 November 2022
t Paenhuys Dumont t Paenhuys Dumont Opgedragen door “Die Edele Orde vanden Moutstock” aan Pierre Celis Grootofficier in die Orde en Grootmeester Consultissimus in de Hoge Raad van deze Orde. Onlangs kocht de Brouwerij “De Kluis” uit Hoegaarden, het oude...
Lees verder
De Schoorbroek en Nermbeek (96)
19 January 2024
De Schoorbroek en Nermbeek terug opengelegd in de wijk Egypte De Schoorbeek Nermbeek terug opengelegd (96).pdf © Vzw Hoegaards Erfgoed 
Lees verder
Sprokkel 108: Hoegaarden, een naam met verstand (31)
19 January 2024
Sprokkel 108: Hoegaarden, een naam met verstand De kennis van een aantal heemkundige leken beperkt zich tot verouderde gedrukte bronnen, die niet zelden dateren van vorige eeuw. De wetenschap van de toponymie of plaatsnaamkunde stond intussen niet stil, maar niet iedereen is geabonneerd op wetenschappelijke...
Lees verder
Sprokkel 109: Hoegaardse wijken en gehuchten (32)
19 January 2024
Sprokkel 109: Hoegaardse wijken en gehuchten Volgens een oorkonde telde Hoegaarden in 1489 twaalf gehuchten. Opoverlaar, Kerkoverlaar, Bost, Ast. Rommersom. Elst, Nerm, Aalst, Kouberg, Schoor, Houtem en Hoksem. Kouberg en Schoor zijn thans verlaten. Schoor, in 1140 score. is thans de naam voor akkers...
Lees verder
De huidige Pastorij
18 January 2024
De huidige pastorij Laat ons terug keren naar het huis op de Molenweg [1] dat sedert 1771/1775 als onderkomen diende voor de Pastoor. Eerst was het Pastoor-Deken Henricus Sweerts, die er zich kwam vestigen, nadat het oud pastoraal huys bouwvallig...
Lees verder
Palmzondag te Hoegaarden (78)
03 January 2024
Palmzondag te Hoegaarden   Palmzondag te Hoegaarden De palmboom is de koningsboom in het Oosten en toen Kristus, gezeten op een ezel, zijn intrede deed in Jeruzalem, werd hij door een luidruchtige en met palm- en olijftakken waaiende menigte onthaald. De intrede werd in de vroege middeleeuwen...
Lees verder
Nog over Palmzondag te Hoegaarden
09 January 2024
Nog over Palmzondag te Hoegaarden   Inleiding Een enige plaats op Nederlandscnen bodem waar nog heden op Palmzondag de geschilderde eikenhouten palmezel, die in Noord-Nederland zijn bestaan slechts tot in de 17de eeuw vermocht te rondgedragen, is het Zuidbrabantsche Hoegaarden. (Dr C .Catharina...
Lees verder
Café Brem
02 January 2024
De bezemplukker Een pint bij de bezemplukker [2] Hoe verklaar je het succes van een café zoals Robert en Sonia, alias Bij Hilda, of Bij Brem in Hoegaarden? Patron Robert Michiels ziet het zo: ,,Je treft hier vaste klanten, elke dag. Ge moogt hier...
Lees verder
De St.Gorgoniuskerk te Hoegaarden (132)
13 December 2023
De St.Gorgoniuskerk Bouwheren Deze kerk heeft geen befaamd architect, maar werd gebouwd door de Luikse aannemer Gillis Durieux. De architect van het koor is bekender : Jacques Hustin. Aan de buitenkant van de torenmuur bevindt zich een gedenksteen met de volgende inscriptie...
Lees verder
Pastorij (Dekenij) (129)
12 December 2023
“‘t Carolushuys” (1747) 1747 gebouwd door Schepen en Brouwer Carolus Van Nerum (x met Barbe Sweerts) herenwoonst. Het een paenhuys op Vroente aan Grote Brug “St Cornelius”.Zijn schoonbreeder Griffier Servaas Sweerts uit Cruysblock had hem deze grond afgestaan (gaande tot...
Lees verder
'T Carolushuys (129)
12 December 2023
“‘t Carolushuys” (1747) Herenhuis gebouwd door Carolus van Nerum en Barbe Sweerts (zie Sweerts-huys). Het wapenschild boven de ingangspoort werd verwijderd tijdens de Franse overheersing. Rond 1775 was pastoor-deken H. Sweerts hier komen wonen en zo werd deze woonst langzaam het Pastoraal...
Lees verder
Gemeentehuis (124)
12 December 2023
Gemeentehuis Hoegaarden Voor de eerste maal werd tot de bouw besloten onder het Revolutionaire bewind van J.B. Van Autgaerden (burgemeester 1796-1804). Tot 1735 was de vergaderplaats “Torpshuys staende in die Cuype aan de Kercke”, vanaf eind 17e eeuw “Raedthuys” genaamd. Daarna...
Lees verder
Refugie der 11000 Maeghden" (128)
11 December 2023
Refugie der 11000 Maeghden (1748) Inleiding Deze hoeve, gebouwd door schepen Bernard Vandermolen vormde samen met “t Carolushuys” (1747), in mindere mate het “Arendsnest” (17e en 18e eeuw) en de “Paradijshoeve” (voor 1635), de inzet van de...
Lees verder
Spaerencampshoff (133)
11 December 2023
Spaerencampshoff   Cijnsgoed Tussen de Kalverstraat en de Koningin Astridstraat te Hoegaarden, bevond zich een cijnsgoed, waarop een hofstede stond, die de naam droeg van “Spaerencampshoff” [3] “Spaeren” komt van sparren...
Lees verder
Hoegaardse herbergiers tussen 1850-1859 (111)
11 December 2023
Uit de registers der rekeningen van een paar brouwers (Nijs en Van Nerum) van de jaren 1850 tot 1859, kennen we enkele herbergiers uit Hoegaarden en zijn gehuchten. Ziehier hun namen. We Guillaume Buekens in de Stoopkensstraat. We Charles Labours op de Vroente Henri Stockmans, zoon van Pierre in de...
Lees verder
Hoegaardse liederen (112)
10 December 2023
Hoegaardse liederen uit de negentiende eeuw Bespot en verjaag de buitenstaander! Roem en eer het Hoegaards bier! Zoals elk jaar, tijdens één van de talrijke kermissen te Hoegaarden, kwamen velen uit de ons omringende dorpen meevieren. Het meest succesrijke Hoegaardse...
Lees verder
De geschiedenis van de "Recul" (131)
08 December 2023
De geschiedenis van de “RECUL te Hoegaarden Achtereenvolgende plaatsbepalingen van het gebouw :  [4] Rue du Ruisseau n° 5 (1860) Beekstraat n° 7 (1870) Stupkenstraat n° 9 (1880) Stoopkensstraat n° 15 (1890) Rue des Cruchons n° 18 (1900) Stoopkensstraat...
Lees verder
De Kapelhoeve te Houtem St Katarina (130)
07 December 2023
De geschiedenis van de Bewoning Inleiding De geschiedenis van de bewoning van de Kapelhoeve werd opgezocht door Hubert Van Nerum. Hij maakte hiervoor gebruik van notities van dokter Jean Baptist Van Nerum die in 1808 in de Kapelhoeve geboren werd en in zijn nagelaten geschriften...
Lees verder
Het Arendsnest (126)
06 December 2023
Overzicht Het Arendsnest Boven op de Houtmarkt, pronkt een pracht van een hoeve. het Adelaarsnest van Balthasar Sweerts, de 2e grootste secretaris-griffier, die Hoegaarden ooit kende, de gemeentesecretaris van voor en tijdens de Franse Revolutie. Balthasar Sweerts had heel waarschijnlijk...
Lees verder
Waarom Hoegaarden geen stad werd (107)
04 December 2023
Waarom Hoegaarden geen stad werd Oorlog tussen Balderic (Luik) en de graaf Lambert ( Leuven) Toen de Bisschop Balderic II van Luik, in 1013 op zijn territorium te Hoegaarden een burcht wilde bouwen, voelde Graaf Lambert van Leuven zich bedreigd en verklaarde hem de oorlog. De...
Lees verder
Hoegaardse straatnamen (103)
04 December 2023
Inleiding Zoals elke gemeente heeft ook Hoegaarden zeer betekenisvolle straatnamen, die aan personen, feiten en gebeurtenissen uit het verleden herinneren. Er zijn er ook enkelen die minder sprekend zijn en misschien met de tijd kunnen worden aangepast. De toerist die naar het bierdorp komt, kijkt naar...
Lees verder
Hoegaardse wijngaarden (102)
03 December 2023
Hoegaardse wijngaarden Referenties Bijdrage tot de geschiedenis van het aloude Hertogdom Brabant door P.J.Goetschalcx [5] Cartularium der Begaarden van Overlaar. [6] Hubert Van Nerum Opgedragen aan de Eerw....
Lees verder
De Ossekop *19* uit Alpaidis nr. 111, 1993
15 November 2022
Het huis genaamd : “de Ossekop” Het huis genaamd : “de Ossekop” Over Hoegaardse gebouwen werd reeds heel wat gepubliceerd. Nu willen wij een paar huizen uit de Koffiestraat [7]  in het daglicht plaatsen. Oorspronkelijk vormden de huizen nrs 10...
Lees verder
Verkoop van zwart goed *17* uit Alpaidis nr. 105, 1991
21 November 2022
Mausoleum Dumont te Hoegaarden Verkoop van zwart goed Op 22 Pluviose (10 februari) en 22 Floréal (11 mei) van het jaar V (1798) van de Franse Republiek, ging te Brussel in de “Zaele der verkoopingen en de Bestiering van ‘t Departement van de Dijle” op aanvraag van de Commissaris van...
Lees verder
Het paviljoen van Carolus van Nerum *12* uit Alpaidis nr. 25, 1971
15 November 2022
Het paviljoen van Carolus van Nerum werd gerestaureerd De “gouden eeuw der verlichting De schitterende en pronkzuchtige 18e eeuw, de “gouden eeuw der verlichting” genaamd, betekende voor Hoegaarden een tijd van ongeëvenaarde bloei, dank zij de talrijke bedrijvige brouwerijen. Ook...
Lees verder
't Chanoinekot gesloopt *13* Uit Alpaidis nr. 107, 1992
15 November 2022
Mausoleum Dumont te Hoegaarden ‘t Chanoinekot gesloopt In januari 1990 werd het huis van Fred Bertrand, op de Gemeenteplaats te Hoegaarden, tot op zijn grondvesten afgebroken, om plaats te ruimen voor een moderne superette. De ouderdom van dit huis is moeilijk te achterhalen, maar dateerde zeker...
Lees verder
't Eylandt vanden Heyligen Geest *10* uit Alpaidis nr. 113, 1993
16 November 2022
‘t Eylandt vanden Heyligen Geest ‘t Eyland Zo luidde in de XVIIe en XVIIIe eeuw de naam van de huizenblok, die als een eiland op de gemeenteplaats van Hoegaarden staat. “Maison az Sept Fraisnes” Een tweede eiland bevond zich wat lager en droeg de benaming “Maison az...
Lees verder
Het Doelstraetje *09* uit Alpaidis nr. 106, 1992
16 November 2022
Het Doelstraetje Het geheimzinnig deurtje Deze bijdrage is bestemd om tegemoet te komen aan een gestelde vraag, “wat het geheimzinnig deurtje te beduiden heeft, gelegen naast het huis n° 18 in de A. Putzeysstraat te Hoegaarden” heden bewoond door het gezin Jan Ipers. Op de plaats waar zich...
Lees verder
De Bode en Belleman *07* uit Alpaidis nr. 57, 1979
16 November 2022
De Bode en de Belleman van Hoegaarden Het verschil tussen Bode en Belleman De bode was de berichtendrager binnen en buiten de gemeente, terwijl de “belleman” de uitroeper was van aankondigingen en bekendmakingen binnen de gemeente en haar gehuchten. Wij zullen ze dan ook afzonderlijk bespreken. De...
Lees verder
Twee Obiits *02* uit Alpaidis nr. 25, 1971
06 December 2022
Twee obiits voor het museum van Hoegaarden Hubert Van Nerum Twee Obiits In 1939 kreeg de kerk van 0.L.V. voor Eeuwigdurende Bijstand van Watermaal-Bosvoorde twee obiits ten geschenke. Het waren postume wapenschilden, toebehorend aan Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Astrid van België en aan Mevrouw...
Lees verder
Het Mausoleum Dumont *16* uit Alpaidis nr.108, 1992
15 November 2022
Mausoleum Van de verschillende weelderige praalgraven die op het oude kerkhof van Hoegaarden (rond de kerk) hebben gestaan (Coenegras, Nijs, Vandertaelen, Collaert, Dumont e.a.) is er slechts één enkel overgebleven, namelijk dat van Clement Dumont, gebouwd in 1909 op de plaats waar hij begraven werd. Mausoleum...
Lees verder
Van Raedthuys tot hotel *14* uit Alpaidis nr.104, 1991
15 November 2022
Van Raedthuys tot hotel Ligging KBR Raedhuys gemeenteplaats Hoegaarden ©Kbr.be Geschiedenis Het huis n° 25 op de gemeenteplaats te Hoegaarden (percelen D 356 en 357) mag bij de oudste huizen van Hoegaarden worden gerekend, die rond de kerk werden gebouwd. De vroegste sporen leiden ons terug tot...
Lees verder
Onweerdigh bij-geloof *11* uit Alpaidis nr. 155, 2004
18 November 2022
Onwaardig bijgeloof in het Hoegaardse Kapittelhuys Dokument uit het kerkarchief In het kerkarchief van Hoegaarden, tussen oude testamenten, jaargetijden enz; bevond zich een “oudt boexken”, waarschijnlijk nagelaten door Plebaan Jan Van der Putte (°1635 +1712), met aantekeningen over het...
Lees verder
De Verdedigers van Hoegaarden *08* uit Alpaidis nr. 120, 1995
16 November 2022
De Verdedigers van Hoegaarden De Hoegaardse dorpswacht In Alpaidis nr. 96 van 1989 werd de Hoegaardse Dorpswacht uit de XVIe eeuw besproken. Huidige bijdrage handelt over de Dorpswacht uit de XVIIIe eeuw ten tijde van de machtige Regentie der Sweertsen. Onder de ellendige oorlogsjaren, toen de allerergste...
Lees verder
De kapel van Sint-Katharina-Hauthem *06* uit Mededelingen Leuven 1964
17 November 2022
De kapel van Sint-Katharina-Houtem J. Kempeneer De kapel van Sint-Katharina-Houtem te Hoegaarden Aan de rand van een landelijke baan vlak bij de oude heerbaan Tienen-Waver, midden de driehoek gevormd door Hoegaarden, Oorbeek en Meldert, ligt de schilderachtige kapel van Sint-Katharina-Houtem te Hoegaarden....
Lees verder
Het pachthof Maes *05* uit Alpaidis nr.128, 1997
22 November 2022
Het pachthof Maes De familie Maes Op 2 september 1756 werd te Outgaarden Nicolaes Maes geboren, als eerste kind van Laurent Maes, 23 jaar oud en van Anne Marie François 24 j. Later kwamen er in het gezin Maes nog Vier andere kinderen bij. Het waren: Laurent: °10 september 1759, (dezelfde dag gestorven) Jan:...
Lees verder
De watermolens van Hoegaarden *04* uit Jaarboek HHK, 1989
17 November 2022
De watermolens van Hoegaarden De watermolens van Hoegaarden Op het huidige grondgebied van Hoegaarden waren zes watermolens in gebruik, nl. de Grote Molen en de Kleine Molen op de Grote Gete; de molen van Schoor op de Beek in Schoor; de molen van Meldert en de molen van Hoksem, beide op de Molenbeek...
Lees verder
De machtige Molenwegh *01* uitgave 't Nieuwhuys 1994
27 November 2020
De wandeling Wapenschild Sweerts – Trouw Wapenschild Sweerts V geslachten Van zilver, gevierendeeld door kruis van goud, beladen in I en IV met drie klaverbladeren van sinopel en in II en III met drie merletten van keel, de figuren...
Lees verder
De Carolushoeve (94)
25 February 2023
De Carolushoeve te Babelom Fr. Dopere t’hof te Hoochberghe Meldert (Hoegaarden) Carolushoeve koerzijde van de poort met duiventil © Foto P. Reekmans De huidige naam van de hoeve is recent; in 1614 werd ze t’hof te Hoochberghe genoemd. Ze is gesitueerd...
Lees verder
De Hoegaardse scholen vroeger en nu (85)
25 February 2023
De Hoegaardse scholen vroeger en nu  Het onderwijs Het schooljaar liep in die tijd van Allerheiligen tot Pasen, want in de zomer moesten de kinderen op het veld werken. De lessen bestonden hoofdzakelijk uit godsdienst, hoofdrekenen, oplossen van vraagstukken uit het dagelijks leven, lezen van akten...
Lees verder
De verdraaide waarheid van de Brouwerij Loriers (114)
25 February 2023
De verdraaide waarheid over de brouwerij Loriers Inleiding In 1953, ter herinnering aan de zogezegde 200 ste verjaring van haar stichting, gaf de Brouwerij Loriers uit Hoegaarden een publicitair boekje uit, waarin een korte historiek stond, die een bondig overzicht...
Lees verder
De Refugie van de 11.000 maagden (67)
02 November 2022
De refugie van de 11.00 maagden Familie Vandermolen In 1737 begon schepen en brouwer Bernard Vandermolen met de bouw,die in 1740 ingehuldigd werd. De hoeve reikte tot aan de hovingen van de vroegere pastorij (op de Houtmarkt). Tijdens de besloten tijd werden hier missen gedaan en vonden brigands...
Lees verder
De Spotvogel "Pierlala" (52)
31 October 2018
De spotvogel  “Pierlala” De spotvogel  “Pierlala” Tijdens de ganse sansculottentijd, maar bijzonderlijk gedurende de angstige dagen van de Boerenkrijg en ook later, toen onze jongens op vreemde slagvelden vochten, was de oude spot vogel “Pierlala”, een onzich...
Lees verder
Die Woelighe Cuype (58)
29 October 2018
Het Nieuwhuys @Hoegaarden Wandeling langs de eeuwenoude processieweg van Palmzondag.Een eeuwenoud “versteend” verhaal van rijkdom en macht die de gemeenschap  verdeelde tot naijver en twist (1750-1850). Die Woelighe Cuype Begin- en eindpunt: Museum ‘t Nieuwhuys (Afstand: 1 km) Wandeling...
Lees verder
De voormalige Bogaardenkerk te Hoegaarden (35)
28 November 2020
De voormalige Bogaardenkerk te Hoegaarden Inleiding A. SIRAUX Zuster Marie-Louise, van de Congregatie der Zusters van de Vereniging met het H. Hart De voormalige Bogaardenkerk te Hoegaarden Overdruk uitMededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, Deel VII, 1967,...
Lees verder
Bezienswaardigheden in de Doelstraat ***Brochure 69***
27 January 2023
Bezienswaardigheden in de Doelstraat Raymond Billen Gloriette De pronkzuchtige 18° eeuw, “de gouden eeuw der verlichting” genoemd, was voor Hoegaarden een eeuw van ongeëvenaarde bloei. Het meest typisch is toch het herenhuis van Meester-Brouwer Carolus Van Nerum gelegen in de Pastorijstraat. Dit...
Lees verder
De verdwenen Faience (22)
14 November 2022
De Verdwenen Faïence Wandtegelnijverheid te Hoegaarden De verdwenen Faience – Gemeenteplein Hoegaarden- Prentkaart De Belgische wandtegelnijverheid kende vanaf circa 1895 een grote bloei. Architecten maakten vanaf dan veelvuldig gebruik van de decoratieve mogelijkheden van dit materiaal,...
Lees verder
Meldert en Hoksem (109)
04 February 2023
Meldert en Hoksem Twee woonkernen van vroeg-middeleeuwse oorsprong doorgelicht Het bekendmaken van gefundeerde werkhypothesen is voor het wetenschappelijk onderzoek even onontbeerlijk als het publiceren van vaststaand feitenmateriaal. Op zondag 27 juni bracht de kring een bezoek aan Meldert en Hoksem....
Lees verder
De collegiale Kerk van Hoegaarden (71)
28 January 2023
DE COLLEGIALE KERK van HOEGAARDEN BOUW DE COLLEGIALE KERK van HOEGAARDEN MEN VING MET DE BOUW AAN IN HET VOORJAAR VAN 1754 EN DIT ONDER PASTOOR HENRICUS SWEERTS EN MEIER COLLARD. DE NIEUWE KERK WERD OPGETROKKEN IN DE TOENMALIGE LOUIS XV of ROCOCOSTIJL. ZIJ WERD INGEWIJD ор 8 SEPTEMBER 1759. IN DE...
Lees verder
De vroegere gemeentehuizen van Hoegaarden (62)
27 January 2023
De vroegere gemeentehuizen van Hoegaarden Lokalen voor schepenen In de loop der tijden heeft Hoegaarden reeds meerdere gemeentehuizen gehad, allen een eigen naam dragend en door een wel bepaalde periode afgebakend. In feite waren het vroeger geen gemeentehuizen zoals nu; eerder lokalen waar de schepenen...
Lees verder
Zwarte opalinevazen (63)
27 January 2023
Zwarte opalinevazen met brouwerij- en andere publiciteit Zwarte opalinevazen In Gambrinusmagazine 3/90 maakten we reeds een eerste inventaris van de zwarte opalinevazen met brouwerijpubliciteit. Ondertussen breidde de verzameling uit en werden de leemtes door medeverzamelaars ingevuld. De zwarte...
Lees verder
Sint Gorgonius te Hoegaarden (68)
27 January 2023
Jan Vander Velpen Pr Sint Gorgonius te Hoegaarden St. Gorgonius van Hoegaarden is een heilige martelaar van Rome, begraven in de katakombe op de via Laricana, samen met andere martelaren. Hij moet onder de kerkvervolging van Decuis of Dioclehanus de marteldood hebben ondergaan, t.t.z. 250 à 300. Hij...
Lees verder
De kelders van 't Nieuwhuys (64)
27 January 2023
Bezienswaardigheden in centrum Hoegaarden Wat is een kluizenaar ? Het is geen landloper, zoals in de volksmond wordt beweerd, het is een man met een opleiding en een zeer goede kennis over kruiden, alchemie, sterrekunde en geesten. Het is een man die in afzondering leeft, om alzo beter zijn kennis...
Lees verder
Wandeling Gemeenteplein - Arthur Putzeysstraat (70)
27 January 2023
Romaine Lebegge Wandeling Gemeenteplein en Arthur Putzeysstraat Gemeenteplein Wanneer we de kerk verlaten, hebben we vanaf de trappen een mooi zicht op het gemeenteplein. Dat de gaafheid van het geheel in de loop van de jaren verloren ging valt niet te betwisten. Wel...
Lees verder
De collegiale Kerk van Hoegaarden (72)
26 January 2023
De Collegiale kerk van Hoegaarden Een beetje geschiedenis Het is nu bijna 225 jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd van de huidige kerk van Hoegaarden. Met de bouw ervan werd begonnen in het voorjaar van 1754 onder pastoor Henricus Sweerts en Meier Antoon Collard. De nieuwe kerk, opgetrokken...
Lees verder
Gevallen voor onze vrijheid *42*
19 November 2022
Te Houtem gevallen voor onze vrijheid Bron voor deze brochure :  Tijdschrift Alpaïdis nr 94, uit 1989 [8] Bibliografie Met medewerking van Jo Verbeke, Adj. BOO Lu M (o r) en Nick Van Eeckhaute, CPO/Staf ZM. De Military Defence Attaché – USA...
Lees verder
De nieuwe gemeenteschool (21)
20 November 2022
De nieuwe gemeenteschool Gemeenteraadszitting Het heeft zeven jaren geduurd alvorens Hoegaarden een nieuw schoolhuis (maison d’ école) kreeg, maar eindelijk rees een prachtig gebouw uit de grond, dat in die tijd de afgunst van vele gemeenten wekte. Doch de opbouw ervan verliep moeizaam en...
Lees verder
De matigheidsbond van Hoegaarden (38)
04 December 2022
De matigsheidsbond van Hoegaarden Dr. Smeester Joseph een merkwaardig man. Opgedragen aanmev. Smeester-Ponsaerts 30 jaar geleden, op 16 augustus 1961, overleed een van de meest merkwaardige figuren uit Hoegaarden, Dr. Joseph Smeesters. Het Nieuwhuys-museum wil hem door deze bijdrage, een posthume...
Lees verder
De kelders van het Nieuwhuys (48)
07 November 2022
De Kelders van ‘t Nieuwhuys Geschiedenis Wie de geschiedenis van ‘t nieuwhuys kent (lees Alpaidis nr 13/1968) weet welke rol de kelders van dit huis door de eeuwen heen hebben gespeeld, welke verhalen, legenden en sagen er aan verbonden liggen en welk geheimzinnig waas zij op de verbeelding...
Lees verder
De Gete (57)
05 November 2022
De Gete De Gete: geschiedenis In het tijdperk, miljoenen jaren geleden, toen de mens nog niet op aarde was, traden ingevolge de overvloedige regen en onophoudelijke sneeuwvlagen, de rivieren aanhoudend buiten hun oevers. Hun loop werd onduidelijk en een reeks zijarmen ontstonden, zodat de omtrek...
Lees verder
Die Edele Orde Vanden Moutstock (60)
04 November 2022
Die Edele Orde Vanden Moutstock (60) Haar geschiedenis Het verleden De oude en eens zo machtige biergilde “Die edele orde vanden Moutstock” ontstond omstreeks 1560, nadat de Hoegaardse brouwers en wijnbouwers zich hadden verenigd, om gezamenlijk op te treden tegen de zware tolrechten...
Lees verder
Legende van het Biermanneke (54)
06 November 2022
De legende van het Biermanneke De Legende De legende van het Hoegaards Biermanneke berust op een oud overleveringsverhaal, bewaard gebleven in het brouwersgeslacht Dumont en ons overgemaakt door een van hun nakomelingen.(later wat aangevuld). Het verhaal  Het verhaal luidt: ” Het leven van...
Lees verder
't Cleyn Paradis (123)
31 October 2022
‘t Cleyn Paradis Sinte Cecilia-harmonie (‘t Cleyn Paradis) In de “Société ď Harmonie de Hougaerde” in 1828 gesticht en geleid door H.J. Paillet (liberaal burgemeester van 1849 tot 1853) en ook Sinte Cecilia-harmonie genaamd, sloop de tegenstelling liberaal-katholiek binnen...
Lees verder
De fabrica van Houtem (53)
13 December 2022
De fabrica van Houtem Katharina van Alexandrie Te Houtem St. Katharina onder Hoegaarden, staat op de hoogvlakte de schilderachtige kapel van Sint Katharina. Vermoedelijk werd deze bidplaats ten tijde van de kruistochten gesticht, door een plaatselijke heer. Wellicht werden toen relieken van de maagd...
Lees verder
Hoxem (74)
09 December 2022
Een dag door Hoegaarden met boer en brouwer. Hoksem Hoksem is een gehucht van Hoegaarden, gelegen op de Meenbeek of Molenbeek. Deze beek voedt de molen van Hoksem en een kleine molen in Oorbeek. Ze mondt uit in de Gete te Tienen     [9] Geschiedenis...
Lees verder
De karamellen Cesar (99)
01 November 2022
De karamellen Cesar of de munten van Cesar Juus Jean-Baptist Putzeys (Jean Juge) Het begon in 1852 met Jean-Baptist Putzeys, bijgenaamd Jean Juge, omdat zijn oom Trudo Putzeys vrederechter (Juge de paix) was geweest tijdens de Franse Revolutie. Hij woonde op de Grote plaats in de huidige herberg Venetiaan...
Lees verder
100 Jaar Broederschool te Hoegaarden (93)
01 November 2022
100 jaar broederschool te Hoegaarden Bij wijze van inleiding De regering die in juni 1878 aantrad telde voor het eerst in de Belgische geschiedenis een minister van onderwijs, tot dan was de minister van binnenlandse zaken bevoegd voor onderwijs materies.  Wat de lagere school betreft werd de wet...
Lees verder
De Confrerie der V geslachten van Hoegaarden (65)
02 November 2022
De Confrerie der V geslachten van Hoegaarden Ontstaan De confrerie ontstond in 1741 uit de testamentaire studiebeurs fundatie van Landdeken H. Peeters, ten voordele van de nakomelingen uit de geslachten S.Sweerts, H.Sweerts, C.Van Nerum, H.Hoebancx en H.Struys, allen afstammend uit de gemeenschappelijke...
Lees verder
Een fraai uitgestrekt dorp (51)
06 November 2022
Hoegaarden: Een fraai uitgestrekt dorp Situering Een fraai uitgestrekt dorp (voor fusie 1750, nu 2.500 ha, ca 5625 inw.) gelegen op grens van Hageland en Droog-Haspengouw; evenals op de in België zeer gekende taalgrens (Grote Gete: geografische grens, taalgrens en dorpsgrens) Hoegaarden in de vroege...
Lees verder
De Sinte Mertensgilde *47*
07 November 2022
De Sinte Mertensgulde van Hoegaarden De Sinte Mertensgulde van Hoegaarden In de tweede helft van de 17e eeuw heeft Hoegaarden veel geleden door de oorlogen van Lodewijk XIV. De voorbijtrekkende legers verarmden het volk door hun voortdurende plunderingen en opeisingen, wijl zij de ziekte van de...
Lees verder
De Paradijshoeve *45*
07 November 2022
De Paradijshoeve Vaststelling In oude oorkonden, berustend op het Rijksarchief te Brussel en in de Pastorij te Hoegaarden, komen de benamingen “Paradijs” (Paradiso) “Paradijsblock en Paradisstraet ” voor. Aanvankelijk citeerden wij de “Paradijsblock” tussen de Pastorijstraat,...
Lees verder
Oude Hoegaardse plaatsnamen (40)
11 November 2022
Oude Hoegaardse plaatsnamen Voorwoord Op 1 april 1995 werd ik uitgenodigd door “Die Edele Orde vanden Moutstock” om enkele oude Hoegaardse namen toe te lichten. Als voornaamste bron gebruikte ik mijn Hoegaardse Plaatsnamen, in 1985 uitgegeven door het Instituut voor Naamkunde te Leuven. ...
Lees verder
Het steendruk - Blazoen van Hoegaarden (39)
12 November 2022
Blazoen van Hoegaarden Voorwoord Rond 1930 liet de brouwerij Loriers bij de glazuurfabriek “S.A. Emaillerie Belge” gesticht 1923, te Molenbeek (bij Brussel), een steendruk maken met het wapenschild van Hoegaarden. Het moest dienen voor haar internationale publiciteit (glazuren schotels,...
Lees verder
Wederopstanding van het Hoegaards Witbier (33)
12 November 2022
Wederopstanding van jet Hoegaards witbier Paul Bosteels Citaat Sta bij toe te beginnen met een uitgebreid citaat. “Enkele jaren geleden stopte Artois, die eigenaresse was geworden van Peeterman en van de Breda-brouwerij te Leuven met zijn Leuvens witbier, de produktie....
Lees verder
Hoegaarden en haar brouwerijen (30)
12 November 2022
Hoegaarden en haar brouwerijen Paul Bosteels Beknopte geschiedenis  (30) De oudste bekende uitvoer van Hoegaards bier dateert van 1550 ( SGL. Houg. reg. 4288 ). Reeds vroeg ontstond in Hoegaarden een brouwersgilde, waarvan de Prinsbisschop van Luik , Ferdinand van Beieren...
Lees verder
De gloriette van Overlaar (26)
13 November 2022
De gloriette van Overlaar Gloriette te Overlaar Naast het oud Romaans kerkje van Overlaar, staat een huisje waarin een “gloriette” is verwerkt, (perceel H142a) die veel gelijkenis vertoont met het verdwenen prieel uit de Cruysblock (huidige hoeve Cipers). In de eerste helft der 18e eeuw,...
Lees verder
Klooster van Hoegaarden (24)
14 November 2022
Klooster van Hoegaarden Prins-bisschop Balderic  – Graaf Lambrechts In de helft van 1013 geraakten de prins-bisschop van Luik Balderic en graaf Lambrecht met de baard van Leuven slaags op het grondgebied van Hoegaarden. Het gevecht verliep in het voordeel van de graaf. De oorzaak was het feit...
Lees verder
De zes gemeentehuizen van Hoegaarden *23*
14 November 2022
De zes gemeentehuizen van Hoegaarden De keuze van gemeentehuis is te Hoegaarden van oudsher steeds gepaard gegaan met de politiekvoering van de tijd. Het was een van die vele tradities uit het vermaarde bierdorp, waar de inwoners periodisch naar vernieuwing zochten, om uiting te kunnen geven aan hun...
Lees verder
't Bloxke van Rinus (28)
26 November 2022
Paul Bosteels t Bloxke van Rinus Voorwoord Uit het testament van Renier Vandermolen, de jonge, (genaamd Rinus) van 1717, blijkt dat hij de hofstede had in de huidige woning n° 7 Gasthuisstraat (hoek Doelstraat) te Hoegaarden. De aanpalende grond besloeg het grootste gedeelte van het blok, gelegen...
Lees verder
Het Nieuwhuys (37)
22 November 2022
Het Nieuwhuys te Hoegaarden Het oudste stenen gebouw Dit Nieuwhuys is een zeer merkwaardig gebouw. Het is wellicht het oudste stenen gebouw van Hoegaarden. De Gallo-Romeinse waterput, in de kelder en heel wat stenen hebben bijna honderd generaties Hoegaardiers overleefd. Schenking aan Hoegaarden Julien...
Lees verder
Het stamhuis en wapenschild van het geslacht Cypers (41)
21 November 2022
Het stamhuis en wapenschild van het geslacht Cypers Voorwoord Stamhuis en Wapenschild VAN HET GESLACHT CYPERS UIT HOEGAARDEN Geboortehuis Cruysblock Het pachthof Cipers op de hoek van de Tommestraat genaamd “Cruysblock” is niet het stamhuis van het geslacht Cypers (oude schrijfwijze...
Lees verder
Sint Arnoldus *25*
13 November 2022
Sint Arnoldus Patroonheilige van de brouwers Al sedert de middeleeuwen, heerst er onder de brouwers een heel sterke corporatieve geest, dat is waarschijnlijk de oorzaak, dat tradities en oude gebruiken bij hun zo sterk in ere worden gehouden, sterker dan in enig ander beroep. Een van deze tradities...
Lees verder
De munten van Cesar *46*
07 November 2022
De munten van Cesar De munten van Cesar In 1852, juist 135 jaar geleden, had vader Jean Baptist Putzeys (bijgenaamd Jean Juge, omdat zijn oom Trudo Putzeys Vrederechter was geweest tijdens de Franse Revolutie), te Leuven bij Van Hauw in de Mechelsestraat, het brevet afgekocht van de fabricatie van...
Lees verder
De oudste verenigingen van Hoegaarden (27)
12 November 2022
Paul Bosteels De oudste verenigingen van Hoegaarden Bestaande verenigingen  (anno 2022)  Onlangs werd aan de Studie- en Navorsingcommissie van ‘t Nieuwhuys-museum de vraag gesteld, welkde de oudste nog bestaande Hoegaardse verenigingen zijn. We gaven dit antwoord in Alpaidis...
Lees verder
Het Romaans kerkje te Overlaar *43*
08 November 2022
Het Romaanse kerkje van Overlaer Maurice Dodion Eén van de oudste van ons land. In de uitgave “Hoegaarden en zijn wandelpaden” schreven we over het Sint-Lambertuskerkje van Overlaar dat het één van de oudste gebouwen van ons land was. Dank zij een grondige studie van L.F. Genicot “Les...
Lees verder
De Schuttersgilden te Hoegaarden (55)
05 November 2022
De Schuttersgildes te Hoegaarden Alhoewel er, in de 19e als in de 20ste eeuw, er heel wat over de schuttersgilden werd geschreven, toch bleef het onderwerp in de officiele geschiedschrijving onverdiend verwaarloosd. De rol die de schuttersgilden in de geschiedenis van onze geweste op sociaal-ekonomisch...
Lees verder
Brouwerij Loriers (115)
31 October 2022
Brouwerij Loriers Brouwerij Loriers I achtereenvolgens Jacques Phil – Gustave – Philibert – sec. B302 Gelegen Stoopkensstraat over de vroegere magazijnen van de Hugardia. Was eigendom van Jacq. Philippe Loriers. Burgemeester van Outgaarden. De brouwerij bestond reeds in 1753 maar...
Lees verder
Een dag door Hoegaarden (88)
02 November 2022
Een dag door Hoegaarden met boer en brouwer. Tommestraat Cruysblokhoevepoort & restanten trapgevel & blinde gevels & stucwerk binnen in het gebouw & vroeger: gloriette in achtertuin. Pastorijstraat Hoeve Elf duizend maagdennaamsteen & buitenzijde & binnenkoer & woonhuis...
Lees verder
De 'Blocken" van Hoegaarden (61)
03 November 2022
De “Blocken” van Hoegaarden Zoals de menigvuldige velden rond Hoegaarden elk een eigen benaming hebben, zo zijn er in de “Cuype” van het dorp ook een aantal bebouwde blokken en woonwijken wel omlijnd en afgebakend, die elk een sprekende naam droegen. In tegenstelling met de...
Lees verder
Pachthof van Menieres (59)
04 November 2022
Pachthof van MENIERES Buiten de dorpskom Een mooi pachthof te Hoegaarden, dat nooit in het daglicht werd gesteld omdat het verwijderd ligt van de dorpskom, is wel het huidige ” Hof ter Meersche” op de Vroente n°67 aan de Gete. De oudste sporen leiden ons naat de jaren 1702/1710, toen...
Lees verder
De beschermheiligen der Schuttersgilden (56)
05 November 2022
De beschermheiligen der Schuttersgilden De Schutspatroon De verering der schutspatronen was niet alleen een door de gilde voorgeschreven en opgelegde verplichting, doch behoord mede tot de levensbeschouwing van elke gildebroeder. De schutspatroon werd beschouwd als een zeer belangrijk deel van de gilde....
Lees verder

Tijdslijn berichten

© Vzw Hoegaards Erfgoed

Bronnen en citaten[+]

Inhoudstafel