Ga naar de inhoud

Mausoleum

Van de verschillende weelderige praalgraven die op het oude kerkhof van Hoegaarden (rond de kerk) hebben gestaan (Coenegras, Nijs, Vandertaelen, Collaert, Dumont e.a.) is er slechts één enkel overgebleven, namelijk dat van Clement Dumont, gebouwd in 1909 op de plaats waar hij begraven werd.

Mausoleum Dumont te Hoegaarden

Hij was de zoon van oud-burgemeester Jean Baptist Dumont uit het Kapittelhuys, en die op de Stoopkensstraat (nu Br. De kluis) zijn brouwerij openstelde.

Clement Dumont

Clement Dumont werd geboren in 1829, huwde in 1884 met Leopoldine Rosseeuw uit Kortrijk en stierf te Hoegaarden op 19 mei 1909. Hij was groot-grond eigenaar, wijl het oud Kapittehuys (park van Hoegaarden) met het Arendsnest en verschillende andere huizen op de plaats hem toebehoorden. Zijn dochter Dymphna, geboren in 1886, trouwde in 1911 met Albert Bail, Vrederechter te Brussel en waren de ouders van Paul Bail, geboren in 1917 en in 1980 laffelijk vermoord.

Clement Dumont was rechtstreeks kozijn van Libert Dumont, jeneverstoker en stichter van de eerste suikerfabriek te Hoegaarden (grootvader van Ernest Oury en overgrootvader van Jean Marie Lowet-Oury, de suikerfabrikanten van de Grand-Pont.) Dumont was ook kozijn van Emilia Dumont ( x met bankier Tremouroux), van Rosalia Dumont ( x met notaris en burgemeester Louis Alexander Putzeys) en van Joséphine Dumont ( x met Alphonse Vinckenbosch).

Clement Dumont was katholiek, ofschoon zijn vader een verstokte radikaal was. Hij had als laatste wilsbeschikking de wens uitgedrukt, om in een prachtig mausoleum te worden begraven. Dat praalgraf kreeg hij en staat heden nog in al zijn vroegere pracht op de oude begraafplaats van Hoegaarden, naast de kerk.

Dit mausoleum heeft een kleine geschiedenis en verdient alle aandacht voor restauratie en behoud. Het bleef in goede staat bewaard tot rond 1940, toen zijn weduwe naar St. Gillis vertrok.

Het Mausoleum als brievenbus  (Codenaam Polka 7)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende het grafmonument als brievenbus voor geheime berichten van het verzet.

Een Hoegaardier die voor een geheime dienst werkte, wiens kommandopost zich te Tienen bevond, had zich bij de plaatselijke collaboratie weten te infiltreren, uit veiligheidsvoorzorgen onderhield hij echter geen persoonlijk kontakt met zijn opdrachtgever en gebruikte het mausoleum als brievenbus, om zijn politieke berichtgeving over te maken. 

Mausoleum Dumont in de Vredestuin Hoegaarden

Devotelijk legde hij enkele bloemen neer op een graf in de omgeving van het mausoleum en stak ongezien zijn berichten onder een losgemaakte steen van het praalgraf, dan riep hij een nummer op te Tienen, zeggende “de bonen zijn geplukt” waarop iemand vertrok, om het bericht te halen. Deze operatie droeg de codenaam “Polka 7”. De man die deze opdracht volbracht, bleef door oningewijden als “zwarte” beschouwd, maar werd als “weerstander” erkend.

Het verval

Later kwam het mausoleum in verval en werd gebruikt of misbruikt door meerdere Hoegaardiers voor liefdes-idyllen. Liefde is immers vindingrijk en waar konden ze beter en veiliger vertoeven, dan onder het stilzwijgend oog van Clement Dumont zaliger.

Het mausoleum in ere hersteld

Onder Burgemeester Kerrijn bij de algemene opkuis van het kerkhof, werd het mausoleum herbestemd als gedenkplaats voor oorlogsslachtoffers. Het toenmalige museum ‘t Nieuwhuys – met zijn banden met de oude Hoegaardse geslachten – sprak echter van een “onbegrijpelijke fout “. In de jaren na 2018 werd het monument deel van de 11 november herdenking, ingepast in de Vredestuin aan de Houtmarkt.

Zulke plaat staat daar niet op zijn plaats en druist in tegen de laatste wilsbeschikking, Uit eerbied voor Clement Dumont, wiens woning (Kappitelhuys) heden een sierraad van Hoegaarden uitmaakt, zou het praalgraf beter worden gerestaureerd ter ere van de man die er begraven ligt, wijl de oorlogsplaat zou kunnen verwerkt worden in een nederig oorlogsmonument, dat reeds geruime tijd aan de oudstrijders werd beloofd.

Afbeeldingen

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email