Ga naar de inhoud

Hoegaarden 980 - 1980

Het kapittelhuys

Het kapittel van Hoegaarden, waaromheen zich een gemeente ontwikkelde, werd in 980 gesticht door gravin Alpaidis, dochter van Erlebald, graaf van Brunengerunz en Hoegaarden, (zoon van graaf Wernoud) en van Alpais van Frankrijk (bastaard dochter van de Franse koning Karel III de Eenvoudige ), stammend uit het huis der Karolingers en Merovingers.

Gravin Alpaidis

Gravin Alpaidis behoorde tot de hoogste adel en trad in het huwelijk met Godfried van Gulik (zoon van de graaf van Gullik), heer van Rumigny, graaf van Henegouwen (958), onderhertog van Lotharingen (959) en beschermeling van Keizer Otto I. Hij stierf in 964 in Italie. 

Toen ging Alpaidis een tweede huwelijk aan met Eilbert, heer van Florennes (kleinzoon van Wigeric van Ardennen, palts graaf van Metz, graaf van Bidgau en Triergau). Overleed in 977. 

Uit het eerste bed werden vier zonen en een dochter geboren. Graaf Godfried en gravin Alpaidis uit het huis Rumigny-Hoegaarden werden de voorouders van verschillende Europese dynastieën, van tal van adellijke tak ken en van diverse gewone families, zodat al deze nakomelingen kunnen roemen op hun hoge afkomst.

Na de dood van haar tweede gemaal besloot Alpaidis, laatste wereldlijke gravin van het graafschap Brunengerunz met Hoegaarden als hoofdplaats, haar bezittin gen te verdelen en tot schenkingen en stichtingen over te gaan, om te vermijden dat haar gronden in handen van haar vijanden zouden vallen. Zij bedacht eerst haar kinderen en vervolgens de Luikse kapittels vanSt. Paulus, St. Lambertus en St. Martimus, eveneens de abdij van Hastière-Waulsort. Dit alles gebeurde in de jaren 978 en 979.

Beeld Alpaidis vitrine gemeentehuis Hoegaarden Foto: Raymond Billen author

In 980 ging zij over tot de stichting van het kapittel van Hoegaarden, met als wilsbeschikking op haar castrum een collegiale kerk te laten bouwen, waar zij 12 rijkelijk begiftigde kanunniken plaatste. Dit kapittel schonk zij aan het domkapittel van Keulen; met advocatierecht voor haar achterneef graaf Lambert van Leuven. En eindelijk in 981 stond zij het graafschap Brunengerunz en haar wereldlijke macht af aan keizer Otto II, zij trok zich terug in de abdij van Waulsort, door haar tweede schtgenoot gesticht. Maar korte tijd nadien verliet zij deze abdij, vermoedelijk om naar Luik te vertrekken, waar zij zou zijn gestorven.

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email