Ga naar de inhoud

De oudste verenigingen van Hoegaarden

Bestaande verenigingen  (anno 2022) 

Onlangs werd aan de Studie- en Navorsingcommissie van ‘t Nieuwhuys-museum de vraag gesteld, welkde de oudste nog bestaande Hoegaardse verenigingen zijn. We gaven dit antwoord in Alpaidis n°102, maar de aanvrager wenste meer volledigheid. Ziehier dan het gevolg er van.

 •  DE HOEGAARDSE BROUWERSGILDE, d.d. 1560
  Werd toen genaamd “die Guld vanden Moutstock ende Stuykwan tot Hougaerde” .
  Rond 1872 ontbonden en in 1972 honderd jaar later (de folklore ten goede) terug ingesteld onder de benaming “Die Edele Orde vanden Moutstock”.
 •  HET GENOOTSCHAP DER XII APOSTELEN
  Juiste stichtingsdatum is niet bekend, maar toch lange tijd voor 1631, want toen hernieuwden zij hun statuten, die verouderd waren.
 • DE ST. ELOOIGILDE (St. Eloyguld)
  Ook hier is de datum niet geweten, maar zeker verschillende jaren voor 1659, want toen herdachten zij de 1000ste verjaring van de dood van hun schutspatroon.
 • DE CONFRERIE DER V GESLACHTEN VAN HOEGAARDEN
  Gesticht in 1741, gedeeltelijk ontbonden rond 1870, volledig teloor ge gaan in 1908 en terug in ‘t leven geroepen in 1961.
 • DE MUZIEKHARMONIE
  Opgericht in 1861 en sinds 1873 gesplitst in de Melomanen van de Grote Gete en de Vrije Muziekliefhebbers.

Andere  verenigingen  (helaas verdwenen) 

 • De LUSTIGE SPEELLUYDEN, d.d. 1507
 • De SCHUTTERSCAMER SINTE MARTINUS.
  In 1617 kregen zij hun statuten van Prinsbisschop Ferdinand van Beieren, maar zij bestonden reeds vroeger.
 • DE VRIJE BOOGSCHUTTERS VAN SINTE SEBASTIAEN.
  In 1698 hernieuwden zij hun verouderde statuten, dus ook veel ouder.
 • DE SINTE MERTENSGULDE.
  Ontstaan tussen 1705 en 1712
 • ‘T SINTE AMBROSIUSGULD 
  Geen jaartal bekend, maar bestond ten tijde van de andere schuttersgilden.
 • De muziek – en Zangsociteit ST. CELICIA d.d. 1828
 • De ARQUEBUSIERS tot Overlaer, d.d. 1853

Bij de aanvang van de XXe eeuw rezen te Hoegaarden diverse verenigingen uit de grond, maar deze maken het voorwerp uit van een andere bijdrage tot de Hoegaardse geschiedenis.

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email