Ga naar de inhoud

Het Nieuwhuys te Hoegaarden

Het oudste stenen gebouw

Dit Nieuwhuys is een zeer merkwaardig gebouw. Het is wellicht het oudste stenen gebouw van Hoegaarden. De Gallo-Romeinse waterput, in de kelder en heel wat stenen hebben bijna honderd generaties Hoegaardiers overleefd.

Schenking aan Hoegaarden

Julien Van Nerum die door zijn laatste wilsbeschikking het museum aan zijn geboortedorp heeft geschonken, heeft ons niet alleen doen inzien dat kultuur de mens verrijkt, hij heeft ook aan onze gemeenschap duidelijk gemaakt dat het verleden in ere houden de mens siert. Ons verwondert het dus alleszins niet dat zijn zoon Hubert, fier over zijn voorgeslacht, dit testament nog steeds jaar na jaar, dag na dag uitvoert.

Geschiedenis

Maar er zijn nog meer redenen om dit Nieuwhuys in ere te houden. De geschiedenis van dit huis weerspiegelde de geschiedenis van heel de gemeente in zijn wel en zijn wee, in zijn goede en in zijn kwade dagen. Wat zich in dit huis heeft afgespeeld, waar dit huis getuige is van geweest, dat hebben ook de Hoegaardiers en heel het dorp beleefd. Als afspanning en herberg kwamen hier nu eens hoge gasten en heel het dorp keek naar ‘t Nieuwhuys, doortrekkende huurlingen vielen er binnen en heel het dorp keek neer op dat vulgair café.

Eigentijdse tempel

In de Franse tijd was het Nieuwhuys de eigentijdse tempel van de progressieven boven en de conspirateurs beneden en men keek met vrees naar dit huis want de meeste van onze mensen waren behoudsgezind, en tijdens de laatste oorlog opereerde van hieruit het verzet en dan keken de meeste niet naar het Nieuwhuys, want zij mochten het niet weten.

Gemeentehuis

Het Nieuwhuys was ook gemeentehuis. De dorpelingen kwamen er met hun dagelijkse problemen en de vroede vaderen bewezen van hieruit de hoogste dienst aan de gemeenschap: de politiek bedrijven.

Het Nieuwhuys is afgebrand, het is vernield geworden, delen zijn in de loop der tijden ingestort en storten in. Het heeft het lot gedeeld van de vele gebouwen in onze gemeente, maar het is en wordt steeds heropgebouwd.

Merkwaardig aan dit gebouw is ook dat heel wat Hoegaardse en Oud Hoegaardse families verbonden zijn geweest aan dit huis en in zijn funktie van herberg kunnen we zeggen dat zowat iedereen hier eens over de vloer is gekomen.

De Hoegaardiers van nu kunnen telkens wanneer zij hier het museum betreden met een kwasi zekerheid zeggen: “Onze voorvaderen hebben deze drempel ook overschreden”..

Meervoudige functies

Zo staat het Nieuwhuys hier nog in een meervoudige funktie van museum, hoegaards erfgoed, vergaderruimte, tentoonstellingsplaats en taverne als getuige van het dorpsverleden.

  • als voorbeeld van voortdurende heropstanding
  • als monument van al onze voorvaderen
  • als synthese van de Hoegaardier, voor alle nieuwe inwoners
  • als wegwijzer naar de toekomst voor elke jonge generatie
  • als symbool van Hoegaarden voor het nageslacht.

© Vzw Hoegaards Erfgoed

Print Friendly, PDF & Email