Ga naar de inhoud

Blazoen van Hoegaarden

Voorwoord

Rond 1930 liet de brouwerij Loriers bij de glazuurfabriek “S.A. Emaillerie Belge” gesticht 1923, te Molenbeek (bij Brussel), een steendruk maken met het wapenschild van Hoegaarden. Het moest dienen voor haar internationale publiciteit (glazuren schotels, platen enz.) en de deelname aan de grote binnen- en buitenlandse tentoonstel lingen te Antwerpen (1934, Brussel 1935, Praag 1938, Luik 1939 en Londen 1939.)

De lithografie bestond uit een franse witte zandsteen van 36 x 24 cm., waar op in glazuur volgend blazoen stond.

” Een rond schild met bisschopsstaf, gedragen door een rechterarm met manipel bekleed. Boven het schild temidden van wapperende helmdoeken, twee naast elkaar geplaatste hoefijzers, waarin een degentje in lelievorm en boven dit alles een gaande gekroonde leeuw. Het schild wordt gehouden langs de rechterzijde door een klimmende gekroonde leeuw en langs de linkerzijde door een op zijn achterste poten staande eenhoorn met gekroonde hals. Onderaan het schild, een spreukband met het devies Mon Dieu et mon Droit “

Op deze zelfde steen bevindt zich bovendien de brandschildering voor reklamestunt van het oude Original Hougards Stoutbier uit de voormalige brouwerij Loriers.

Wanneer deze laatste haar deuren sloot, werd de lithografische kunststeen, die door de Emaillerie werd bewaard, als aandenken in een van haar muren te Molenbeek, Verheydenstraat 5, ingemetseld. Het is daar, dat hij begin 1990 ontdekt werd door Dhr. Eric Halflants. [1]

Hij dacht onmiddellijk aan Hoegaarden, kreeg de steendruk los van de huidige direkteur dhr. Petit en schonk hem aan ‘t Nieuwhuysmuseum van Hoegaarden (Gildehuis der V Geslachten)

Wij zijn de heren Halflants en Petit hiervoor ten zeerste erkentelijk.

De betekenis der figuren

Om nu niet te verzeilen in de heraldische symboliek, willen wij deze korte bijdrage toch besluiten met de betekenis der figuren die op het blazoen voorkomen :

  • De bisschopstaf met rechterarm en manipel = het wapen van Hoegaarden
  • De leeuw = heerschappij, dapperheid en moed. De Hertogen van Brabant (waarin Hoegaarden als enclave lag) voerden een leeuw in hun schild. De leeuw is de koning der dieren( = bieren)
  • De eenhoorn = maagdelijkheid, vijand van de leeuw. Fabeldier en symbool der Luikse Prinsbisschoppen (van wie Hoegaarden afhing) die in vijandschap leefden met Brabant en gedurende 5 eeuwen Hoegaarden in hun macht hielden.
  • De hoefijzers = magisch teken dat geluk brengt, het slechte verjaagd en het goede aantrekt (bierkopers)
  • De lelievormide degentjes = vrijheid en ridderlijkheid (in het brouwersambacht) wijl de lelievorm wijst op reine en edele gezindheid (in het vervaardigen van de majestueuse dranken).
  • Het devies “Mon Dieu et mon Droit” – met de gratie Gods, het brouwers recht verworven.

Bronnen en citaten[+]

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email