Ga naar de inhoud

De refugie van de 11.00 maagden

Familie Vandermolen

In 1737 begon schepen en brouwer Bernard Vandermolen met de bouw,die in 1740 ingehuldigd werd. De hoeve reikte tot aan de hovingen van de vroegere pastorij (op de Houtmarkt).

Tijdens de besloten tijd werden hier missen gedaan en vonden brigands er een onderkomen.

In 1860 was het block eigendom van de familie Coenegras en kwam later terug in het bezit van de familie Vandernolen.

Sinte Ursula

De hoeve heeft haar naam te danken aan de afbeelding in de grote witte steen boven de ingangspoort: Sinte Ursula die onder háar mantel maagden beschermt. 

De Legende

De legende zegt dat er in vroegere tijden in het pachthof 11.000 maagden zouden verbleven hebben, die in een orde samenleefden om aan het kwaad van de wereld te ontsnappen.
Op zekere dag vielen er rovers binnen om de maagden te schaken en verborgen schatten te stelen. St.-Ursula verscheen en de rovers sloegen op de vlucht.

Hoeve 11.000 voor restauratie @Rb

Bouwstijl

De bouwstijl van de hoeve is typisch Brabants

  • De gebouwen staan in een vierkant met in het midden het neerhof en de mesthoop.
  • Tegen de straatkant is de monumentale ingangspoort bekroond met het sierlijke duifhuisje of de hooizolder.
  • In de gevel boven de poort staat een zware witte steen met het schild of het teken van het huis.
  • Het ruime woonhuis staat recht terenover de ingangspoort. In het midden staat de mooi omlijste deur met twee vensters langs beide kanten en vijf op de verdieping. Een schaliëndak met dakvansters bekroont het woonhuis.
  • In de gevel onder de dakgoot zijn veel kleine, vierkante luchtgaten voor de zoldering, die ook dienst deden bij herstellingswerken van dak of gevel.
  • Alles is omlijst met de witte steen van Gobertange, waaruit ook de onder bouw van het huis is gemetst.
  • Om het vierkante gebouw te sluiten, hebben we rechts en links van het woonhuis de grote schuur, de stallingen en ook het “paenhuys” ( de brouwerij ), vermits alle boeren ook brouwers waren en alle brouwers ook boeren.

Annexe

In de schaduw van deze hoeve stond  links nog een annexe. Vroeger was dit de woonst van de hoofdknecht uit de Maagdenhoeve.  Later werd het bewoond door de laatste belleman uit Hoegaarden, Servaes Sweerts, schoonvader van de koster Van Rickstal.

Hij was de vertrouwensman van de Regentie en wist daardoor de belangrijke beslissingen, lang voor de bevolking er het vermoeden van had. 

Dit gebouw werd afgebroken. 

© Vzw Hoegaards Erfgoed  

Print Friendly, PDF & Email