Ga naar de inhoud

't Cleyn Paradis

Sinte Cecilia-harmonie (‘t Cleyn Paradis)

In de “Société ď Harmonie de Hougaerde” in 1828 gesticht en geleid door H.J. Paillet (liberaal burgemeester van 1849 tot 1853) en ook Sinte Cecilia-harmonie genaamd, sloop de tegenstelling liberaal-katholiek binnen toen Paillet in 1848 liberaal gemeenteraadslid werd. 

Toen H.J. Paillet verhuisde in 1854 vond men geen om de harmonie te leiden.

't Cleyn Paradis

Les mélomanes de la Grande Ghete (‘t Nieuwhuys)

Tot in ‘t Nieuwhuys de muziekmaatschappij “Les mélomanes de la Grande Ghete” werd opgericht. De vergaderingen werden in ‘t Nieuwhuys gehouden, de repetities gingen door in ‘t Cleyn Paradis en de concerten en bals grepen afwisselend plaats in ‘t Cleyn Paradis en in de grote zaal van het gemeentehuis. 

De liberale en de katholieke.

In 1865 weigerden de liberalen het concert bij te wonen in ‘t Cleyn Paradis omdat het als katholiek stond aangeschreven… en vanaf 1873 waren er twee fracties: de liberale, die de naam (Les mélomanes de la Grande Ghete) behield en op het gemeentehuis repeteerden de katholieke.

Cleyn Paradis

Palend aan Paradisstroat. De herberg en afspanning, behorend aan Paradishoeve op Paradisblock;. bezat een grote feestzaal.

1636 bewoond door Joannes Van Nerum Kapelmeester der bidplaats en in brand gestoken door Franse en Hollandse troepen. 

18e eeuw : verzamelplaats der Regenten (Collaert, Sweerts,Van Nerum en Vandermolen) alvorens naar Raedhuys te gaan.

19e eeuw bewoond coor Hubert Collaert, oefenzaal van de Harmonie 1861. (eerste bal en concert en inhuldiging van vaandel.  1862, bewaard in het museum). Na scheuring von Harmonie, lokaal katholieke fractie onder Henri Vandentaelen (V Geslachten)

1872 eigendom van Theodoor Van Nerum ( V geslachten) en gehouden door zijn dochtcr Anastasio (x  met gemeente-ontvanger Achiel Medaerts uit Ossenkop)  Vruchtgebruik tot 1941 aan Medaerts en dan deling onder kinderen van Theodoor Van Nerum ( waaronder Hubert Van Nerum uit Nieuwhuys. 

1875 lokaal van katholieke partij, opgericht door Graaf van Meldert ( Strijd wit en zwart) Deze strijd bestaad nog.

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email