Ga naar de inhoud

De Hoegaardse scholen vroeger en nu

 Het onderwijs

Het schooljaar liep in die tijd van Allerheiligen tot Pasen, want in de zomer moesten de kinderen op het veld werken. De lessen bestonden hoofdzakelijk uit godsdienst, hoofdrekenen, oplossen van vraagstukken uit het dagelijks leven, lezen van akten en pachtbrieven, brieven opstellen, kunstschrijven en allerlei andere dingen van nuttig gebruik.

Het onderwijs was niet kosteloos. Daarom was het vooral een school voor rijke kinderen in de gemeente. Aan de arme kinderen moest kosteloos onderwijs gegeven worden. vermits deze echter vanaf hun prille jeugd verplicht waren mee te werken met vader en moeder op het veld, bleven zij meestal ongeletterd.

Later, en vooral in de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden kleine private dag- en avondscholen.

 De eerste dorpsschool

Onze eerste dorpsschool dateert reeds van in de 15e eeuw.

De school was gelegen achter het oude kerkhof, op de plaats waar later de gemeentelijke kleuterschool werd ondergebracht.

 Dagscholen

 Scholen op de Gemeenteplaats, Houtmarkt en  Gasthuisstraat 

Zo was er een dagschool op de gemeenteplaats in het huis van Mev. Wed. Herinckx. Het was toen een huis met twee hoge zijtrappen. Nog een paar dagscholen, maar nu voor meisjes alleen, werden geopend op de Houtmarkt en in de Gasthuisstraat.

 Doelstraat

De nieuwe gemeentescholen werden gebouwd in de Doelstraat in 1886, onder het burgemeesterschap van Leopold Lodewijckx, en dit op voorstel van deze laatste. Vroeger hadden wij rechts de jongensschool en links de meisjesschool, dat gemakkelijk te herkennen was aar hun franstalige opschriften.

 Vroenstestraat

In het begin van de 19e eeuw werd door E.H. H. Delfosse het ledige klooster overgenomen van de verjaagde paters, en werd er een pensionaat voor juffrouwen en een meisjesschool opgericht. Dit onder leiding van een kloostergemeenschap voor zusters. 

De meisjesschool was ondergebracht in de boerderij van het klooster en de ingang was in de Vroentestraat.

Beide scholen, niet meer in dezelfde gebouwen, bestaan nu nog altijd.  Er  toen een bijzonder lager onderwijs een lager secundair onderwijs

 Tiensestraat

In september 1900 werd in onze gemeente een nieuwe school gesticht op de Tiensestraat (naast het parochiecentrum). Het was een broederschool. Vijf broeders namen het onderwijs op zich.

In september 1920 zijn de broeders uit Hoegaarden vertrokken en werd de school aan gewone leerkrachten toevertrouwd. De school is nu ondergebracht in het klooster.

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email