Ga naar de inhoud

Bezienswaardigheden in centrum Hoegaarden

Wat is een kluizenaar ?

Het is geen landloper, zoals in de volksmond wordt beweerd, het is een man met een opleiding en een zeer goede kennis over kruiden, alchemie, sterrekunde en geesten. Het is een man die in afzondering leeft, om alzo beter zijn kennis te bestuderen en vooral te mediteren.

Wanneer het volk het bestaan van een kluizenaar verneemt, komt men hem raad vragen en doen eveneens beroep op hem voor hulp.

Volgens de legende bereid hij kruiden en sprak met de geesten, waarmee hij voortdurend in kontakt was.

Om in kontakt te komen met de geesten, gebruikt hij de stand van de sterren en wierrook waaraan sommige kruiden worden toegevoegd (o.a. myrre, solfer en bepaalde gedroogde bloemen).

Langs deze weg ontving hij van de goden (geesten) de gegevens hoe hij moest handelen. Tijdens deze kontakten deed hij zijn kapmantel aan met de kap op het hoofd. Dan gebruikte hij ook zijn zwaard en stok en stak zijn handen ten hemel met de vingeren opengespreid (antennen).

Het zwaard diende om de boze geesten te vernietigen, de stok was van hout en diende als afleider en geleider voor alle invloeden.

Na deze ritus of uitdrijving van slechte geesten stak hij de stok in de grond en het kwaad drong terug in de aarde.

Na deze ritus of uitdrijving van slechte geesten stak hij de stok in de grond en het kwaad drong terug in de aarde. In werkelijkheid werd deze stok ook gebruikt als wandelstok en om de grond te testen (moerassen)

Door het kontakt met de geesten mocht hij geen geld ontvangen voor zijn diensten daar hij anders door de geesten zou bestraft worden, daarom de offerblok.

Wat nam hij mede om kruiden te plukken ?

Zijn kapmantel

Zijn kapmantel met de kap op zijn hoofd, om zich te beschermen van de buitenwereld. Waarom zich beschermen tegen de buitenwereld of de invloeden ervan ? Een mens bestaat uit moleculeb (stof waar een geest in huist).

Hij wilde onbekend blijven en zelfs wanneer hij mensen ontving in de kelder, had hij zijn mantel met kap aan om de slechte invloed van die persoon niet in hem op te slaan. Deze kapmantel diende natuurlijk ook tegen de koude en een sjaal hoorde dan ook bij de uitrusting.

Een lantaarn met kaars

Een lantaarn met kaars, de kaars maakte hij zelf met allerlei vetten. Buiten droeg hij zijn lantaarn onder de mantel.

Een kruidentas

Een kruidentas, dit diende om de verschillende planten, welke hij plukte, in op te bergen. Hij was dus wel op de hoogte van de eigenschappen van de verschillende planten, want er zijn mannelijke en vrouwelijke planten.

Een witlaken

Een witlaken, dit diende om ‘s morgens dauwwater op te vangen, want dit water gaf een speciale macht om de kruiden te bereiden. Hij ving dit water op in kruiken, die alleen daarvoor werden gebruikt. Het dauwwater was gunstiger bij volle maan.

Een kompas

Een kompas, diende om de goede richting te behouden, maar meestal ging hij voort op de stand van de maan of de zon. In het bos was de boomschors zijn leidsman, langs de noordkant is de schoors ruwer en met mos bedekt, langs de zuidkant is ze fijner en zuiver. Thuis werden de planten gedroogd en verbrijzeld en bewaard in het duister in daarvoor bestemde vaten.

Water

Buiten het dauwwater gebruikte hij het water uit de put (bronwater) in de kelder. Alle waters hebben niet dezelfde eigenschappen, maar veranderen van waarde, zoals regenwater, diepvrieswater, stadswater enz. (zie flesjes in de kast).
Wat het water uit de put (bronwater) betreft, waren de eigenschappen verschillend naargelang de grondlagen waar ze door vloeien, vb door ijzer, koper of nog andere grondlagen. En deze verschillende soorten waters, worden dan ook in de geneeskunde gebruikt voor verschillende takken (rheuma, langen enz) vb; het water van Spa, Wiesbaden en andere plaatsen, krijgen elk een eigen gebruik in de geneeskunde.
Het water wordt nooit vergoten maar wel geschept, dit om het bezinksel niet te gebruiken, want dit zou een slechte reaktie hebben in de bereidingen. Het water moet donker en koud bewaard worden, want een fles water welke in
het licht en in de warmte staat zijn er enkele dagen later reeds bacterieeën in verschenen.
De flesjes in de kas met verguld etiket zijn geblazen en dus uit één stuk, wat wil zeggen zonder aangezette bodem. De kleur van het glas is helderder dan ander glas, men noemt het kristalglas.

Kruiden

De kruiden werden bereid met dat water naar gelang de noodwendigheid en volgens de ziekte.
Hij deed proeven met of zonder microscoop en bereidde vele extracten voor voortdurend gebruik o.a. H. Oliesel, rozenwater, vliersiroop of vlierenaperitief. Zij proeven noteerde hij zorgvuldig voor later gebruik. In sommige gevallen raadpleegde hij andere formule boeken.
In al zijn bereidingen speelde het vuur een grote rol, maar ook alcohol of olie waren zeer belangrijk.
Zijn oven staat in het punt Noord-Oost (zon opwaarts)

Het koken in de ketel

Men roerde altijd eerst in de richting van de zon, dat gaf meer macht aan de drank. De kooktijd werd bepaald door de zandloper. Hij bad ondertussen tot de goede geesten om de gevraagde gunst te bekomen. Op zijn tafel stond altijd een kaars en wierrook te branden.
De ster is een teken van alchemie. De ster met de twee driehoeken negatief en positief (jing en jang). Jing en Jang zijn niet mannelijk of vrouwelijk, het zijn elementen op zichzelf, onafscheidbaar van elkaar en beinvloeden elkaar.
Elk punt van de ster heeft een planeet + metaal midden in de zon = vuur, ze hebben ook elk een kleur.
De ster met vijf punten is daaruit opgemaakt en heeft ans betekenis de mens (psychiatrie). Elk punt staat in verband met elkaar.
De mens werd door de kluizenaar op dinsdag ontvangen om alzo de planeet Mars te beinvloeden.
Eerst werd met de bezoeker de test van de horoscoop gedaan om te zien welke planeet hem werkelijk dwars zat. Hij mocht geen verkeerde planeet of geest aanroepen want dit kon ernstige gevolgen hebben.
Hij basseerde zich op de lichaamsbouw van de mens vb; rechte schouders = stier
Het gezicht is niet één geheel maar twee delen, links en rechts verschillen van elkaar. In de psychiatrie kent men drie gezichtsvormen, ovale, ronde en vijfhoek.

Het derde oog

De sociale druk speelt een grote invloed op de mens. De mens staat niet buiten de natuur maar maakt er deel van uit.
Het karakter kan men niet wegstoppen maar is terug te vinden in alle gegevens tot zelfs in uw kleding, uw huisinrichting enz.

Bij zijn kontakt met ander mensen voelde hij direkt aan of het goede of slechte mensen waren.

Vanwaar komt deze energie “van de mens zelf”
Iedere mens bezit magnetisme, dat ontstaat door zijn bewegingen, dus wrijvingen of electriciteit, die men onbewust uitstraald naar buiten.
Bij een gezonde mens gaat dit van 80 – 120 cm. en minder bij slechte gezond- heid of kwade bedoelingen.
In gezelschap doet hij nooit zijn kapmantel uit en bedekt zelf zijn handen want dit waren de grootste ontvangers.
Hij bezweerde ook de duivel, met de invloed van planeten en goden.
Sommige mensen dwalen na hun dood rond omdat ze geen rust vinden in de dood.
Ze komen voor in gelijk welke vorm.
De witte madam kunnen we in deze kategorie klasseren.
Een medium zag haar op haar bed, dood en het gift liep uit haar mond. Daarna was ze gezien op de Maasrivier, lopende in de richting van Luik en men ontmoet ze ook in de kelders van het Nieuwhuysmuseum te Hoegaarden met een etensmand waar ze hulp bood aan edelen.
Het was een goede persoon met een zuivere geest, ze is tussen ons en niemand ziet haar.

De witte madam = spook
Daarom heeft de pop in de kelder geen gezicht. De kledij van een spook zijn naadloos en niet geknoopt. Daarom is ze gedrapeerd en alles samengestengeld en de uiteinden naar onder of achterkant geduwd.
Haar voeten zijn in sandalen omdat ze geen kontakt zou hebben met de aarde.

Haar houding:
Ze zit met haar linkerhand voorwaarts en neemt de mand vast. Ook haar linkervoet is voorwaarts.
De rechterhand is langs de onderkant van de mand en haar rechtervoet is verborgen.

Waarom: Links is positief, rechts negatief. De linkerkant is de kant van het hart. vb. in vele beelden is de linkervoet naar voren geschoven, rechtervoet bijna altijd verborgen onder het kleed.
vb. 0.L.Vrouw beelden dragen het kind langs de linkerkant kind op schoot, rechterkant zit het onrustig, links rustig en valt in slaap.
Het eten in de korf zijn voortbrengels van de aarde of bewerking ervan. De witte dame is een bewijs van goedheid.

De levensloop van de mens

De levensloop van de mens:
daar zijn 4 elementen door elkaar gemengd,
Alfa, Omega, Psychiatrie en Alchemie
Alfa is het begin (geboorte) Omega het einde (Dood)
de levensloop van de mens van 0 tot ??? jaar is psychiatrie
Na de dood = alchemie de verrotting in de verrotting ontstaat nieuw leven.

Het wordt in het donker gezuiverd (leven van een ongeboren kind)
Zie de natuur, na en tijdens de verrotting ontspringen er nieuwe planten
vb. een aardappel in de grond rot, maar geeft nieuwe aardappelen/

Graadpleegde bronnen

 • Het verhaal van de kelder van ‘t Nieuwhuys 
 • Alchemie (dossier secret 1980)
 • Sociale psychiatrie 1963
 • So heilt Gott Hildegarde van Bingen
 • De Kleine dokter 1967
 • Plantes Utulis 1895
 • Praktik de Magie 1985
 • Soignez-vous avec des plantes 1979
 • Plantes medicale et commentaires 1980
 • Planets et Destins 1933
 • De onbekende man 1926
 • La science des sacrements 1926

Werktijd

uitwerken van de kelder, studie en voorbereiding 3 maand
opstellen 4 zaterdagen telkens 2 à 3 uur.

Auteur

Alle gegevens werden bijeengebracht door:
Mev. De Dobbeleer Elise
Boomgaardweg 32
1640 St. Genesius Rode

© Vzw Hoegaards Erfgoed  

Print Friendly, PDF & Email