Ga naar de inhoud

Gemeentehuis Hoegaarden

Voor de eerste maal werd tot de bouw besloten onder het Revolutionaire bewind van J.B. Van Autgaerden (burgemeester 1796-1804).

Tot 1735 was de vergaderplaats “Torpshuys staende in die Cuype aan de Kercke”, vanaf eind 17e eeuw “Raedthuys” genaamd. Daarna vergaderden de wethouders in de herberg “Sint Nicolaes” en de laatste periode van het Ancien Regime vergaderden zij in de geusecapelle” zoals de revolutionairen de herberg noemden bij N. Brieven.

© Vzw Hoegaards Erfgoed 

Print Friendly, PDF & Email