Ga naar de inhoud

Sint Gorgonius te Hoegaarden

St. Gorgonius van Hoegaarden is een heilige martelaar van Rome, begraven in de katakombe op de via Laricana, samen met andere martelaren. Hij moet onder de kerkvervolging van Decuis of Dioclehanus de marteldood hebben ondergaan, t.t.z. 250 à 300. Hij wordt soms voorgesteld als een Romeins soldaat.

Kerk en kapittel van Hoegaarden waren an St. Gorgonius toegewijd. De kerk bezit heden nog aanzienlijke relieken van de H. Martelaar.

De Gesta Episcoporum Cameracensium, sprekend over de “Slag bij Hoegaarden” anno 1013, noemden de kerk aldaar Ecclesia S. Gorgonii. Een zeer oude vermelding dus.
We hebben alle reden om aan te nemen dat de verering van die Heilige te Hoegaarden, is ingevoerd door S. Chrodegang, bisschop van Metz. In 765 heeft hij de relieken ten geschenke gekregen van paus Paulus I en ze dan aan zijn abdij van Gorze toevertrouwt.

Als we later de relieken van Gorgonius te Hoegaarden aantreffen en weten hoe sterk de monniken van Gorze vasthielden aan hun kostbaar bezit en het niet verkavelden, besluiten we dat de aanwezigheid der relieken te Hoegaarden niet aan de abdij van Gorze maar aan Chrodegang zelf, te danken is.

Chrodegang was afkomstig uit Haspengouw en kreeg zijn opleiding in S.Trudo-abdij. Hij is verwant met het Carolingisch Huis, was kanselier van Karel-Martel en Pepijn de Korte (46). We weten nu ook dat Haspengouw de bakermat was der Pepijnen ? (47).

Dit alles geeft ons te vermoeden dat het niet onwaarschijnlijk was dat, te Hoegaarden, zetel van een graafschap, wel een koninklijk domein en slot kon zijn aan hetwelk een deel der relieken van S.Gorgonius werd toevertrouwd. Als we de genealogische regel mogen toepassen : zelfde naam in zelfde geslacht, dan is het wel mogelijk dat die Alpaide der 10e eeuw, die zo uitgestrekte bezittingen had in Haspengour, wel een afstammelinge is van Alpaide, moeder van Karel Martel. In een apocrief schrift van 1202, dat we aanhaalden in nota 3, wordt gezegd dat Alpaide, de stichteres van Hoegaarden, uit het geslacht was van Karel de Grote, dus ook van Karel Martel en diens moeder.

© Vzw Hoegaards Erfgoed  

Print Friendly, PDF & Email