Ga naar de inhoud

Wandeling Gemeenteplein en Arthur Putzeysstraat

Gemeenteplein

Wanneer we de kerk verlaten, hebben we vanaf de trappen een mooi zicht op het gemeenteplein. Dat de gaafheid van het geheel in de loop van de jaren verloren ging valt niet te betwisten. Wel treffen we er nog enkele mooie gebouwen aan, hetzij in hun oorspronkelijke toestand, hetzij gerestaureerd.

Gemeentehuis

Hiervan loopt de eerste steen legging terug tot 1448, maar waar het eerste gemeentehuis juist lag is niet meer te achterhalen. 

Het huidige gemeentehuis werd gebouwd volgens plannen van de toenmalige burgemeester de ZANGRE. De bouw ving aan in 1832 en het gebouw ingehuldigd door burgemeester DUMONT

De kiosk

Is een vaste waarde in het ensemble van het gemeenteplein. Werd opgericht door burgemeester Arthur Putzeys rond 1889 .

De vrijheidsboom

Het gaat hier om een Olm. De 1e werd geplant in 1796, de 2e in 1798 (denk hier aan de troebelen rond de Franse Revolutie)

  • 1796 Franse revolutie
  • 1798 Franse revolutie
  • 1831 Belgische onafhankelijkheid
  • 1919 WOI

In 1831 werd een nieuwe boom geplant ter ere van de Belgische Onafhankelijkheid.  Liet het afweten rond 1880 . Na de Eerste Wereldoorlog werd in 1919 terug een boom geplant door burgemeester DOTREMONT en de Oudstrijders van Hoegaarden.

De waterpomp

Opgericht door burgemeester de ZANGRE in 1818 en dit ter vervanging van de modderige poel. Helaas slechts het metselwerk schiet over want gans het bedieningsmechanisme werd verkocht als oud metaal.

Het secretarishuis

De huidige woonst DAYERS, is opgetrokken in zuivere Gobertange-stijl werd gebouwd in de 18e eeuw en diende als woonst van de gemeentesekretaris.

De Venetiaanse Herberg

De naam ontstond rond een roerende liefdesgeschiedenis. Een italiaan die te voet naar Italie trok om de nodige papieren om kerkelijk te kunnen huwen en er twee jaar over deed . 

De herberg werd rond 1850 eigendom van J. Bt. Putzeys en omvatte toen een herberg, een graanmolen, een bakkerij en daar werden vooreerst de geroemde en beroemde muntkaramellen ” CESAR ” gefabriceerd. 

Rond 1887 vestigde die J. Bt. Putzeys zich in het Hotel CESAR over het station te Hoegaarden

Arthur Putzeysstraat

Droeg vroeger de naam van “KOFFIESTRAAT ” het waarom hiervan ontsnapt ons. Onder liberaal bewind omgedoopt in Arthur Putzeysstraat, ter ere van de burgemeester die van 1897 tot 1906 het bewind voerde .

Huis nr 10

Was vroeger een afspanning met feestzaal, genaamd TETE DE BOEUF ” of IN DEN OSSENKOP”. Is opgetrokken in Gobertangesteen. Vormde vroeger een geheel met huidige woonst nr 12, waar zich de inrijpoort bevond, die toegang gaf tot de stallingen.

Diende rond 1865 als de voorlopige zetel van de eerste Suikerfabriek GRAND’ PONT. Prachtige oude binnendeuren en de deuren van de slaapkamers dragen nog hun oorspronkelijk nummer .

Het gebouw werd later aangekocht door Prosper VAN NERUM, van de V-geslachten uit de Gulden Lelie en het werd gesplitst in twee verschillende woonsten. Het typische is dat waar in het nr 10 de slaapkamers zeer ruim zijn kelijk in het nr 12 slechts heel kleine kamertjes voorkwamen waar juist plaats was voor een bed + een stoel ernaast om de klederen op te hangen.

Het gebouw werd later aangekocht door Prosper VAN NERUM, van de V-geslachten uit de Gulden Lelie en het werd gesplitst in twee verschillende woonsten. Het typische is dat waar in het nr 10 de slaapkamers zeer ruim zijn kelijk in het nr 12 slechts heel kleine kamertjes voorkwamen waar juist plaats was voor een bed + een stoel ernaast om de klederen op te hangen.

Andere gebouwen

In dezelfde straat treffen we nog een tweetal andere woningen aan volledig opgetrokken in Gobertangesteen het huis nr 4 en het nr 16, omgebouwd tot een handelszaak. 

Ten slotte nog dit als we de woningen aandachtig bekijken, zien we dat heelwat vroegere grote woningen omgebouwd werden tot twee afzonderlijke huizen en dat soms zelfs een inrijpoort omgebouwd werd tot woning.

Dit bewijst dat de Arthur Putzeysstraat vroeger een belangrijke straat waar kapitaalkrachtige mensen woonden.

Januari 1978

© Vzw Hoegaards Erfgoed  

Print Friendly, PDF & Email