Ga naar de inhoud

Zwarte opalinevazen met brouwerij- en andere publiciteit

Zwarte opalinevazen

In Gambrinusmagazine 3/90 maakten we reeds een eerste inventaris van de zwarte opalinevazen met brouwerijpubliciteit. Ondertussen breidde de verzameling uit en werden de leemtes door medeverzamelaars ingevuld.

De zwarte opalinevaas is een decoratieve publiciteitsvorm uit de vijftiger jaren. Deze vazen zijn op enkele uitzonderingen na (o.a. deze van de brouwerij Imperial) tamelijk uniform qua model. Enkel in de gekartelde bovenrand en aan de voet treden soms kleine verschillen op. Voor zover als bekend had de firma Steyaert uit Jemappes het monopolie voor de aanmaak en verspreiding van deze unieke vorm van publiciteit.

Deze vazen waren vroeger een decoratief publiciteitselement in herbergen en werden ook gebruikt om de laureaten van tal van wedstrijden te belonen. Winnaars van duivenvluchten, biljartprijskampen, wielerwedstrijden, prijskaartingen en andere vormen van volksvermaak of competitie werden vaak bedacht met een zwarte opalinevaas van de steunende brouwerij.

Bepaalde brouwers menen zich te herinneren dat de bestelde hoeveelheden niet zo hoog lagen. Een order van vijftig stuks mocht reeds een grote bestelling genoemd worden en het is bijgevolg niet zo verwonderlijk dat van deze breekbare verzamelobjecten niet zo veel is overgebleven en dat ze moeilijk te bemachtigen zijn.

Den grooten Hougaardse volkskalender 

Neuvejoorke zoete,
ons vaarke aej veur poeten,
veur poeten en iene steajt,
es da na giene witte weajd.

Neuvejoorke zot,
ons ma aej ne kaffaejpot,
onze pa aejden Cogoardfles
en welle staejke de koekskes in ons tes.

Neuvejoorsnacht schoen en kleer,
den Oogoardse boer geft van ze leer,
de boerin krapt in her oar,
en vojspelt en vruchtbaar joar.

Rondvraag: Alle oude spreuken, liederen enz. zijn steeds welkom

© Vzw Hoegaards Erfgoed  

Print Friendly, PDF & Email