Ga naar de inhoud

Secteur pavé Zétrud Lumay

Secteur pave ZL

Zetrud Lumay ©Hoegaardserfgoed.be
Zetrud Lumay ©2021 Hoegaardserfgoed.be

Even over de taalgrens bijna schuin over de kerk van Zétrud juist voor de hoeve ligt deze oude kasseiweg uit kwartsiet zowel als Gobertangesteen (2) (na enkel meters onder de begroeiing) (3) die zowel leidt naar Outgaarden (links) als naar St.-Jean-Geest (rechts) en ‘Chemin de Zétrud’ (4) werd genoemd op de Popp-kaart.

(2)

Zetrud Lumay ©Hoegaardserfgoed.be
Zetrud Lumay ©2021 Hoegaardserfgoed.be

(3)

Zetrud Lumay ©Hoegaardserfgoed.be
Zetrud Lumay ©2021 Hoegaardserfgoed.be

(4)

©Google Streetview

(4)

©Google maps "Chemin de Zétrud"
Kasseien Alpaidis tijdschrift 220 ©Hoegaardserfgoed.be

© Vzw Hoegaards Erfgoed Alpaidis-nr-220-56ste-jaargang-3-2020